Dit lille barns udvikling

Uanset alder har børn brug for deres forældre for at udvikle sig og føle sig trygge. Hvordan dit barn udtrykker sit behov for dit nærvær og omsorg ændrer sig i takt med dit barns udvikling.

Børn er forskellige og børns udvikling afhænger af en helt masse forhold. Mange børn udvikler sig både hurtigere og langsommere, end vi her beskriver – og det er helt normalt.

Alligevel vil mange børn i den samme alder give nogenlunde de samme signaler, når de har brug for noget fra dig – det kan være trøst, opmærksomhed, eller at du viser, at du er der, når dit barn bevæger sig ud på eventyr.

Tal med sundhedsplejersken, dit barns pædagoger eller din læge, hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling. Du kan også kontakte Børns Vilkårs ForældreTelefon på 35 55 55 57.

Børns udvikling 6 – 9 måneder

Verden udvider sig, dit barn bliver en lille udforsker og begynder at forstå mere og mere af, hvad der foregår omkring ham eller hende. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter den nysgerrighed for verden, dit barn har. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget.

Måske er dit barn begyndt at…?

Dit barn giver måske tydelige tegn på et behov for at være tæt på dig eller andre voksne, som dit barn har knyttet sig til.  Måske er dit barn begyndt at reagere mere kraftigt på, at du går? Særligt når I er ude blandt andre eller får besøg?

 

Tips til dit barns udvikling

Hvis I er blandt andre mennesker, så lad dit barn blive siddende hos dig så længe det har brug for. Du kan prøve at undersøge stedet sammen med dit barn, og når hun eller han tager initiativ til at bevæge sig rundt, så vis med din krop, din stemme og dine ord, at det er helt ok. Vær klar med et kram og åbne arme, hvis dit barn får brug for at vende tilbage til dig.
Fortæl dit barn, hvis du bliver nødt til at gå væk et øjeblik. Dit barn bliver utryg, hvis du sniger dig væk. Når dit barn ikke kan se dig, så lad dit barn kunne høre din stemme.

Hvis du ved, at du skal være væk i længere tid, så sørg for, at der er en anden voksen, dit barn er tryg ved, som kan tage over.

Måske bryder dit barn ud i gråd eller ser trist ud, hvis du går eller tager noget, som han eller hun gerne vil have? Efterhånden som dit barn begynder at vide, hvad han eller hun gerne vil have, vil dit barn udtrykke mere vrede, når noget eller nogen står i vejen. Måske er dit barn også begyndt at grine og smile mere, når du taler og I leger sammen?

 

Tips til dit barns udvikling

Vær rolig, nærværende og imødekommende og vis med ansigt, lyde, krop og ord, at du prøver at forstå, hvad dit barn føler. Vis dit barn, at du godt kan acceptere hans eller hendes følelser – også når der er store følelser på spil.  

I denne alder bliver mange børn mere optaget af at undersøge verden omkring sig. Mange børn begynder også at kunne bevæge sig rundt på egen hånd for at undersøge legetøj eller steder, der ser spændende ud.  

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på det, dit barn laver og vis med din krop, dit blik og sit stemmeleje, at du ser og forstår, hvad der er så spændende. På den måde viser du dit barn, at hun er set, og at verden er et trygt sted at udforske. Samtidig er det vigtigt, at du tager imod dit barn med kram og åbne arme, hvis det hele bliver lidt for meget. På den måde lærer dit barn, at han altid kan finde tryghed og ro hos dig.

Det er f.eks. det, der sker, hvis dit barn vinker eller række armene op, når det gerne vil op til dig.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barn har lettere ved at forstå ord og små korte sætninger, hvis du samtidig bruger din krop. Det kan f.eks. være:

  • ved at pege, når du siger ”se der”
  • at du rækker armene frem, når du siger ”kom hen til mig”
  • at du vinker, når du siger ”farvel”
  • at du nikker med hovedet, når du siger ”ja” og ryster på hovedet, når du siger ”nej”

Det gør dit barn f.eks., hvis hun søger øjenkontakt med dig, når I sidder og kigger på det samme legetøj.

 

Tips til dit barns udvikling

Følg dit barns blikretning og sæt ord på det, der optager dit barn. Brug gerne dit blik og en nysgerrig stemme til at vise dit barn, at du lever dig ind i det, der optager ham eller hende. Sæt ord på det: ”Ej, der fandt du lige en gryde. Den bruger man til at lave mad.”

Måske har du bemærket, at dit barn synes, det er sjovt, når legen er genkendelig. Små børn elsker gentagelser. Når der har været mange gentagelser, bliver det endnu sjovere for mange børn, når der pludselig sker noget uventet i legen.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barn signalerer med sin krop, lyde og mimik, hvornår legen er sjov og gerne må fortsætte, og hvornår det ikke længere er rart. Det kan skifte hurtigt fra det ene øjeblik til det næste. Det er vigtigt at være lydhør og respektere, når legen skal slutte. Hvis I leger en kildeleg, skal du være ekstra opmærksom, fordi dit barn godt kan komme til at grine, selvom legen ikke længere er sjov og rar.

Børns udvikling 9 – 12 måneder

Når dit barn nærmer sig 1-års-alderen bliver hun eller han bedre og bedre til at kommunikere med dig og forstå mere, når du giver en besked. Dit barn peger måske på det, hun gerne vil have? Eller bruger bestemte lyde eller ord til at fortælle dig, hvad han gerne vil? Dit barn har brug for, at du støtter dit barns nysgerrighed for verden. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme og respekterer, hvis det hele bliver lidt for meget for dit barn.

Måske er dit barn begyndt at…?

Det kan f.eks. være, at dit barn kravler væk fra dig, når hun ser, at du kommer med en ren ble. Hun kan nemlig huske, at når du kommer med sådan én, så skal hun ligge helt stille og tørres med de våde og kolde servietter.

 

Tips til dit barns udvikling

Når dit barn gør noget andet end det, du har planer om, at der skal ske, så er det ikke for at være på tværs. Det kan være et signal til dig om, at dit barn ikke har lyst til det, der skal ske, eller er blevet optaget af noget andet.

Sæt ord på det, du tror, dit barn viser med sin adfærd, men opgiv ikke din plan for det, der skal ske. Sig f.eks.: ”Hov, du kravler vist væk, fordi du ikke har lyst til at blive skiftet. Det går lynhurtigt, og bagefter kan vi lege igen.” Giv evt. dit barn noget at kigge på, mens det bliver skiftet og sig: ”Den kan du holde”.

Børn i denne alder skifter tit mellem at gå på opdagelse i verden – f.eks. ved at kravle hen til bogreolen – for at kravle tilbage til dig og blive tanket op med kram og fysisk nærhed.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barns behov for enten at udforske verden eller være tæt på dig kan skifte meget hurtigt. Det ene øjeblik sidder I måske og putter og det andet øjeblik peger dit barn nysgerrigt ud i rummet.

Prøv at være opmærksom på, om dit barn har lyst til at kravle lidt væk fra dig på egen hånd og har brug for et opmuntrende smil for at turde undersøge omgivelserne eller har behov for at sidde på dit skød og betragte verden derfra.

Måske har du prøvet et scenarie lidt som dette: Dit barn kigger på sin sut i hånden, kaster den på gulvet og ser op på dig. Du giver dit barn sutten tilbage, hvorefter dit barn nysgerrigt kaster sutten på gulvet igen, så du kan samle den op.

Når dit barn kaster sutten på gulvet for tredje gang, er det ikke for at drille dig, men fordi dit barn opdager, at når hun eller han kaster med sutten, så gør du noget. Det er spændende, og I er fælles om noget sjovt.

 

Tips til dit barns udvikling

Tag imod dit barns invitation til leg. Brug dit blik og en nysgerrig stemme til at vise dit barn, at du lever dig ind i det, der optager ham eller hende. Sæt ord på det, når du ikke længere vil samle sutten op, og hjælp dit barn videre – f.eks. ved at I laver noget andet sjovt sammen.

Nogle børn begynder i denne alder at forstå nogle få ord, selvom de ikke selv kan tale endnu. Mange børn begynder også så småt at forstå simple beskeder – f.eks. ”Kom, vi skal spise”.

Det kan f.eks. være, at du har oplevet, at dit barn reagerer, når du siger: ”Nu skal vi have  grød”

 

Tips til dit barns udvikling

Giv dit barn tid til at udtrykke sig, og vis, at du prøver at forstå, hvad hun eller han fortæller dig. Sæt ord på de ting, dit barn gør, og fortæl, hvad der skal ske: ”Om lidt skal vi putte.”

Prøv at sætte ord på dit barns lyde og handlinger: ”Jeg kan se, at du skubber din mad væk. Jeg tror, du fortæller mig, at du er ved at være færdig”. På den måde lærer du dit barn at forstå sine egne reaktioner og behov og senere sætte ord på dem.

Har du lagt mærke til, om dit barn er begyndt at se op på dig for lige at tjekke en situation af? Dit barn undersøger gennem din reaktion, om det, der sker, er farligt. Det kan f.eks. være, at dit barn kigger på dig, når der kommer en fremmed på besøg? Eller når der kommer en hund forbi?

 

Tips til dit barns udvikling

Du hjælper dit barn med at blive tryg ved at udforske og udvikle sin selvstændighed, når du tydeligt med dit blik, ansigt og krop viser dit barn, at det er helt sikkert, det der sker: ”Se, en sød hund. Skal vi prøve at ae den?”.

På samme måde lærer du dit barn, hvad der er farligt, når hun eller han kigger tilbage på dig på vej hen til stikkontakten, og du med dit blik, ansigt og krop viser dit barn, at det ikke er en god idé. Sig “nej” og ryst på hovedet og vis med dit ansigt, at det ikke er ok. Hjælp med det samme dit barn videre med at lave noget andet, så hun eller han får tydelig og kærlig støtte til at undgå det farlige. 

 

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at græde, når hun skal i seng eller kravle ud af den høje stol, når han skal spise?

 

Tips til dit barns udvikling

Det kan være en god idé at være ekstra opmærksom på at have faste rutiner i hverdagen, når dit barn når denne alder. Det kan f.eks. være at have faste rutiner omkring aftensmaden, putning og aflevering i institutionen, så hverdagen er så genkendelig som muligt for dit barn.

Genkendelighed skaber tryghed og gør det lettere for dit barn at forstå, hvad der skal ske, og hvad dit barn skal gøre i de forskellige situationer.

Børns udvikling 12 – 18 måneder

Børns udvikling, når de nærmer sig halvandets-års-alderen betyder at de bliver mere og mere optaget af at løse små udfordringer og at bruge deres lyde og kroppe til at kommunikere med dig. Dit barn har brug for, at du viser interesse, støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og forsøger at forstå, hvad hun prøver at fortælle eller vise dig. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis udforskningen af verden bliver lidt for meget for dit barn.

Måske er dit barn begyndt at…?

Hvis dit barn kan sige nogle ord, siger hun eller han måske ”nej” til dig eller viser med sin krop, at hun gerne vil selv.

 

Tips til dit barns udvikling

Prøv at lade dit barn være med til at løse små hverdagsting – det kan f.eks. være at vaske hænder, hælde mælken op i koppen eller andet. Det styrker dit barns selvværd, når du giver dit barn en oplevelse af at have indflydelse på det, der sker. Ros dit barn, når hun eller han lykkes med små som store ting.

Det kan være, at dit barn er begyndt at pege på det, det gerne vil have, måske sige nogle få ord og forstå endnu mere af det, du siger.

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på det, dit barn peger på og er optaget af: ”Ja, det er en traktor – den har meget store hjul”. Fortæl dit barn, hvad der sker lige nu, og hvad der skal ske bagefter. ”Når vi er færdige med at spise, så skal vi ind at putte.”

 

F.eks. når der er projekter, der ikke lykkes, klodser, der ikke passer sammen, legetøj, der ikke kan skilles ad osv.

 

Tips til dit barns udvikling

Det er et godt tidspunkt at begynde at lære dit barn, at man kan bede om hjælp, når noget er svært. Hvis du ser dit barn blive frustreret, så sig f.eks. ”Hov, kan den firkantede klods ikke komme ned i det runde hul. Nu skal jeg hjælpe dig – vi tager lige denne her i stedet for, og prøv så at putte den herned.”

Dit barn kan endnu ikke kontrollere sin vrede, når du f.eks. ikke vil give dit barn det, hun eller han godt kunne tænke sig. Særligt når børn er trætte eller sultne kan de reagere voldsomt.

Tips til dit barns udvikling

Vær rolig, når dit barn bliver meget vred, sur eller går i flitsbue. Træk vejret, tæl til ti eller brug en anden strategi, du kender, der får dig til ikke selv at blive vred eller frustreret. Din egen ro er vigtig for, at dit barn selv finder ro.

 

I denne alder begynder små børn at udvikle forståelse for, at andre føler noget andet end dem selv og at kunne se på andre, hvad de føler. Det kan være, at dit barn er begyndt at stoppe op, når et andet barn græder, eller at se ulykkelig ud, når et andet barn er ked af det?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn til at forstå, hvorfor andre føler det, de føler. F.eks.: ”Ester blev ked af det, fordi hun faldt.” Hvis dit barn er kommet til at gøre noget, der gjorde et andet barn ked af det, så sæt ord på ved at sige: “Se, Ester kan ikke lide, når du slår. Hun bliver ked af det.”  

I denne alder begynder mange børn så småt at kunne skelne mellem, hvad de må og ikke må. Men selvom dit barn godt ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, er dit barn stadigvæk styret af sine behov og følelser. Det er bl.a. derfor, at du kan opleve, at dit barn gør noget, som du godt ved, at dit barn er klar over, at hun eller han ikke må. Det er ikke for at være trodsig, men fordi det er svært at styre.

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på dit barns følelser og gæt på, hvorfor dit barn gør som det gør. Giv korte og positive anvisninger som f.eks.: ”Jeg kan godt se, at du synes, det er sjovt at hive bladene af planten. Det vil jeg ikke have. Du må gerne rive i det her papir.”

Dit barn kan ikke forstå, hvis du giver længere forklaringer eller taler til fornuften f.eks. ved at sige: ”Planten går helt i stykker, når du gør sådan. Nu vil jeg ikke sige det flere gange.”

Børns udvikling 18 – 24 måneder

I denne alder begynder dit barn at udvikle en højere og højere grad af selvfølelse og at kunne og ville endnu mere selv. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

Måske er dit barn begyndt at…?

Du har måske oplevet, at der er situationer, hvor du kan se, at dit barn hører, at du siger nej, men alligevel fortsætter med det, hun eller han var i gang med?

 

Tips til dit barns udvikling

Små børn gør aldrig noget for at være på tværs. Små børn glemmer nemt, fordi de hurtigt bliver optaget af nye ting og er styret af deres trang til at udforske verden. Når du og dit barn ikke er enige om det, der skal ske, er det vigtigt, at du sætter ord på dit barns følelser og oplevelser.
F.eks.: ”Jeg kan godt se, at du bliver sur, fordi jeg slukker for traktorfilmen. Det er okay at være sur, og nu hyggede du dig lige. Men nu skal vi spise, og efter det kan vi læse i en bog om store maskiner.”

Det kan f.eks. være at puste på maden eller prøve selv at tage jakke på. Måske har du lagt mærke til, at dit barn har fået mod på at gøre flere ting selv?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn, hvis noget driller, men giv også plads til, at dit barn selv kan prøve. Dit barn har brug for at opleve, at hun eller han kan klare forskellige situationer. Det styrker selvværdet og selvtilliden. Prøv at tænke over, hvordan du hjælper dit barn med at lykkes med små udfordringer: Hvis et tårn af klodser vælter, så foreslå dit barn, at I laver en tykkere base med flere klodser i bunden. Ros dit barn, når hun lykkes med små som store ting.

Det kan f.eks. være, når der er projekter, der ikke lykkes, klodser, der ikke passer sammen, legetøj, der ikke kan skilles ad osv.

 

Tips til dit barns udvikling

Det er vigtigt, at du selv prøver at bevare roen, når det hele koger over. Vis dit barn, at man kan bede om hjælp, når noget er svært. Hvis du ser dit barn blive frustreret, så sig f.eks. ”Hov, kan den firkantede klods ikke komme ned i det runde hul. Nu skal jeg hjælpe dig – vi tager lige denne her i stedet for. Prøv at putte den herned.”   

Dit barn er måske begyndt at undersøge, hvordan du reagerer i forskellige situationer. Det gør dit barn for at finde ud af, hvad hun eller han må og kan, og hvad du ikke vil have, at hun eller han gør.

 

Tips til dit barns udvikling

Hvordan du reagerer på dit barns adfærd er helt afgørende for, hvad dit barn lærer.

Små børn glemmer hurtigt. Derfor er det vigtigt, at du er tålmodig og på en rolig måde fortæller, hvis der er noget, dit barn ikke må. Også selvom du siger det for 10. gang. Hvis du bevarer roen og hjælper dit barn ved at vise og fortælle, hvad hun eller han må gøre i stedet for, bliver det nemmere for dit barn at lære at følge de regler og normer, I har derhjemme.

Måske har du set dit barn smile glad, når hun eller han har bygget et tårn, eller set at dit barn pludselig kan stivne, synke sammen eller se væk, når du opdager, at hun eller han gør noget, hun ikke må?

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend følelser af stolthed ved at vise glæde og interesse for det, dit barn har klaret.  Det giver dit barn lyst til at udfordre sig selv og prøve flere nye ting.

Følelsen af skam hjælper børn til at stoppe med at gøre noget, der kan være sjovt eller rart for dem selv, men som måske generer andre. Børn har brug for at lære at forstå et ”nej” eller et ”stop”, men det er samtidig vigtigt, at dit barn ikke ender alene med en følelse af skam. Du kan hjælpe dit barn til at blive tryg og glad igen ved at fortælle og vise, hvad hun eller han må gøre i stedet for.

Det kan være, at du har set dit barn kigge på et andet barn og prøve at kopiere det, den anden gør?

 

Tips til dit barns udvikling

Giv dit barn mulighed for at bruge tid med andre børn, og lad dem opsøge hinanden. Du kan støtte dit barn i at lege med andre ved at give dem det samme legetøj, hjælpe dem med at skiftes til at tage tur og at udvikle legen med nye ting, de kan gøre.

Sæt ord på det, børnene gør, så de får hjælp til at få øje på hinanden: ”Se, Anders ville gerne låne en af dine biler.”   

…og fortælle de voksne, hvordan de har det. Måske har du hørt dit barn sige ”mig bange” eller ”mig sur”?

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på de følelser, du gætter på dit barn har, når hun eller han græder, smiler, bliver frustreret m.m. Du kan f.eks. sige: ”Jeg kan godt se, at du bliver ked af det, fordi vi skal stoppe legen nu og sætte os og spise.”

Det er også en god idé at læse historier, der giver anledning til at snakke om følelser: ”Den lille dreng bliver ked af det, fordi han ikke ville hjem fra vuggestuen. Du bliver også nogle gange ked af det, når du skal stoppe en sjov leg og komme med hjem.”

Måske har du lagt mærke til, at dit barn er begyndt at forstå, når andre børn er kede af det og måske prøver at trøste ved at hente en bamse eller en sut?

 

Tips til dit barns udvikling

Udvikling af empati er meget vigtigt for at kunne omgås andre på en god måde i livet.

Fortæl dit barn, når hun eller han er god til at trøste og hjælpe andre. Hjælp dit barn til at forstå andres følelser og behov ved at fortælle, hvad andre føler og har brug for: ”Esther er ked af det, fordi hun tabte sin bamse. Prøv at hente en sut til Esther, så tror jeg hun bliver glad igen”.

Børns udvikling 2-2 ½ år

I denne alder udvikler dit barn en højere og højere grad af selvfølelse og begynder at kunne og ville endnu mere selv. Fantasien begynder også at vokse hos mange børn. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes udvikling og nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

Måske er dit barn begyndt at…?

…men måske også at kunne sætte ord lidt flere ord på dem. Det kan være, at dit barn er begyndt at sige ”mig bange” eller ”du er dum”.

 

Tips til dit barns udvikling

Bevar roen og vis dit barn, at du accepterer dit barns følelser. Sæt ord på de følelser, du tror hun eller han har. På den måde lærer dit barn med tiden at forstå, udtrykke og kontrollere sine følelser.

Du oplever måske nogle gange, at dit barn bliver vred, hvis andre ønsker eller vil noget andet, end dit barn selv har planer om. Det kan være, at du ofte hører dit barn sige: ”nej”, ”min”, ”mig” eller andre korte ord, der fortæller hvad han eller hun vil eller føler.

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend dit barns ønsker og følelser samtidig med, at du lærer dit barn de sociale spilleregler: ”Jeg kan godt se, at du gerne vil låne Williams bil, men nu er det ham, der leger med den. Kom, du kan få den her i stedet for.”

Det er også en god idé at begynde at lære dit barn at sige stop, når andre gør noget, dit barn ikke kan lide og at vise dit barn, at det har ret til sine egne ting: ”Ja, det er rigtigt, det er din scooter. Du må gerne køre på den.”

… og måske samtidig have svært ved f.eks. at dele og skiftes til at tage tur.

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn med at øve sig i at lege og dele med andre børn. I kan f.eks. øve jer i at skiftes til at tage ture, når I er på legepladsen og ude blandt andre børn.

Du kan hjælpe dit barn ved f.eks. at sige: “Når du har rutsjet én gang, så er det Theos tur.” Ros dit barn for at give plads til kammeraten ved f.eks. at sige: ”Hvor er det godt, at du også lader Theo rutsje! Nu kan I begge to rutsje.”

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at lege, at nogle ting er noget andet, end de rigtigt er.

Det kan også være, at du har oplevet, at dit barn er blevet bange – f.eks., hvis du har fortalt en historie eller I har leget en leg. Det sker, fordi dit barns fantasi bliver så god, at det nogle gange kan være svært at skelne mellem, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

 

Tips til dit barns udvikling

Lad dit barn tage føringen på legen: ”Hvad skal der nu ske?”, ”Hvem synes du, at jeg skal være?”.

Vær respektfuld over for dit barns følelser, når hun eller han bliver bange, og forklar, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi. Det skaber tryghed og styrker tilliden mellem dig og dit barn.

Måske har du lagt mærke til, at dit barn er blevet bedre til at holde sin opmærksomhed på f.eks. at vaske hænder, tage sko på eller bygge et tårn?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn i mål ved at fortælle, hvad næste skridt er. Sig f.eks. “Lige nu er du i gang med at tage sko på. Bagefter må du se på bilerne. Kom, jeg hjælper dig.” Når du sætter dig i øjenhøjde med dit barn, støtter dit barn med en hånd og holder skoene frem, så dit barn kan se dem, bliver det lettere for dit barn at fastholde opmærksomheden på det, der skal ske.

Ros dit barn, når hun eller han har klaret opgaver, der har været svære. På den måde kan dit barn få lyst til og mod på at prøve igen en anden dag.

Børns udvikling 2 ½ – 3 år

”Hvorfor det” og ”hvad er det?”. Dit barn er sikkert fuld af nysgerrighed på verdenen og kan bruge flere og flere ord til at stille dig en masse spørgsmål. Det kan resultere i mange sjove og pudsige samtaler. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

Måske er dit barn begyndt at…?

Måske betyder dit barns motoriske udvikling, at du har en oplevelse af, at dit barn pludselig virker meget stort?

Det kan f.eks. være, at dit barn selv kan spænde velcroen på skoene, køre på en trehjulet cykel, eller klatre på nye stativer på legepladsen.

 

Tips til dit barns udvikling

Du kan hjælpe dit barn på vej til at lave lege, hvor hun eller han får brugt sin krop og prøvet nogle nye ting af.

Vær også opmærksom på, at dit barn stadigvæk er nybegynder, når det kommer til mange ting. Derfor har dit barn brug for, at du er tålmodig og rolig, når noget lige driller, eller det måske tager lidt tid at få jakken på.

Måske er dit barns sproglige udvikling et sted, hvor det er begyndt at udtrykke sine tanker og følelser med ord? Det kan f.eks. være: ”Av, det gjorde ondt”, ”Det er sjovt” eller noget helt tredje?

 

Tips til dit barns udvikling

Stil spørgsmål til dit barn, der kræver mere end et ”ja” og ”nej”-svar. På den måde støtter du barnets sproglige udvikling og lærer dit barn at nuancere sit sprog.

Tips til dit barns udvikling

Vær tålmodig, selvom du måske synes, at spørgsmålene kommer lidt tit. Spørg gerne dit barn: ”Hvad tror du?”, så dit barn får anledning til at sætte ord på sine tanker og forestillinger.

Dit barns mange holdninger til, hvordan tingene skal gå, kan måske resultere i større eller mindre sammenbrud?

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend dit barns følelser, også selvom du ikke er sikker på, hvorfor dit barn bliver ked af det eller vred. Gæt dig frem: ”Bliver du ked af det, fordi det er svært at kravle op ad stigen?”

Husk på, at dit barn aldrig gør noget for at være på tværs. Når dit barn udtrykker sig med store følelser, går i flitsbue eller lignende, har hun eller han brug for din ro til at få ro på sig selv.

Dit barn har måske én eller to venner i institutionen eller blandt andre børn, I kender?

 

Tips til dit barns udvikling

Det er en god idé at lave aftaler, hvor dit barn være sammen med andre børn.

Hjælp dit barn med at forstå andre børns følelser: ”William vender sig væk. Det er fordi, han ikke kan lide, at du kaster med klodserne. Prøv at give klodserne til William i hans hånd i stedet”.

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at lege, at nogle ting er noget andet, end de rigtigt er.

Det kan også være, at du har oplevet, at dit barn er blevet bange – f.eks., hvis du har fortalt en historie eller I har leget en leg. Det sker, fordi dit barns fantasi bliver så god, at det nogle gange kan være svært at skelne mellem, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

 

Tips til dit barns udvikling

Lad dit barn tage føringen på legen: ”Hvad skal der nu ske?”, ”Hvem synes du, at jeg skal være?”.

Vær respektfuld over for dit barns følelser, når hun eller han bliver bange, og forklar, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi. Det skaber tryghed og styrker tilliden mellem dig og dit barn.

Mere om barnets udvikling

Mere om livet med småbørn

Få rådgivning

Ingen forældre er perfekte, og det er heldigvis heller ikke det, børn har brug. Det vi ved, børn har brug for, er en tryg relation til dig som forælder. Hvis du er i tvivl om hvordan du tackler rollen som forælder, kan du kontakte ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Mandag, torsdag og fredag: 9.00 – 17.00 Tirsdag og onsdag: 9.00 – 21.00 Lørdag: Lukket Søndag: 15.00 – 21.00