Mørkhåret dreng leger med en fodbold i en have.

Små børns udvikling

Tips til dit barns alder

Små børns udvikling

Tips til dit barns alder

Uanset alder har børn brug for deres forældre for at udvikle sig og føle sig trygge. Hvordan dit barn udtrykker sit behov for dit nærvær og omsorg ændrer sig i takt med dit barns udvikling.

Børn er forskellige og børns udvikling afhænger af en helt masse forhold. Mange børn udvikler sig både hurtigere og langsommere, end vi her beskriver – og det er helt normalt.

Alligevel vil mange børn i den samme alder give nogenlunde de samme signaler, når de har brug for noget fra dig – det kan være trøst, opmærksomhed, eller at du viser, at du er der, når dit barn bevæger sig ud på eventyr.

Tal med sundhedsplejersken, dit barns pædagoger eller din læge, hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling. Du kan også kontakte Børns Vilkårs ForældreTelefon på 35 55 55 57.

0-2 måneder

2-4 måneder

4-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

12-18 måneder

18-24 måneder

24-30 måneder

30-36 måneder

3-4 år

4-5 år

5-6 år

0-2 måneder

2-4 måneder

4-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

12-18 måneder

18-24 måneder

24-30 måneder

30-36 måneder

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Børns udvikling0-2 måneder

Børns udvikling0-2 måneder

Et spædbarn sover og spiser meget af tiden. Men allerede fra fødslen er barnet interesseret i sine forældre. Børn i denne alder vil helst lytte til deres forældres stemmer og kigge på deres ansigter. Udover søvn, mad og en ren ble, har det lille barn brug for øjenkontakt, kærlig berøring, kropskontakt og kys og for at blive talt med. Dit barn har også brug for at kunne tage pauser fra samtale og øjenkontakt med dig og andre, da det er en stærk oplevelse for et lille barn at være i kontakt.

Dit barn kigger på dig og kan måske indimellem finde vej til dine øjne. Det er dit barns måde at vise, at nu er det klar til kontakt. Det er svært for spædbørn at fokusere, men du kan hjælpe dit barn med at få øjenkontakt og holde den i lidt tid.

Tips

Når dit barn er mæt, veludhvilet og tilpas kan det have brug for øjenkontakt og samtale. Sid med dit barn, så der er 20-30 cm imellem jeres ansigter. Det er i denne afstand nyfødte børn bedst kan se. Nogle børn kan bedre fokusere, hvis de bliver holdt om, viklet ind i et tæppe eller stof eller sunget for.

Du kan besvare dit barns initiativ til kontakt ved at se dit barn i øjnene og svare barnets lyde og ansigtsudtryk ved at efterligne dem. Når dit barn oplever, at I har kontakt, styrker det båndet imellem jer.

Dit barn ser væk, når det har brug for en pause. Kontakt er en stærk oplevelse for en baby og kan være overvældende, hvis barnet ikke tager pauser indimellem.

Tips

Respekter dit barns behov for pauser ved at læne dig lidt tilbage. Tving ikke dit barn til at kigge på dig, men vær tilgængelig, når dit barn er klar igen og selv søger kontakt med sit blik og lyde.

Dit barn hæver eller rynker brynene, når det er interesseret i at kigge på noget.

Tips

Følg dit barns blik, og gæt på, hvad det er, der fanger dit barns opmærksomhed. Når du forstår, hvad dit barn ser og oplever og sætter ord på det, styrker du dit barns forståelse for sig selv og verden omkring det. Samtidig styrker du det følelsesmæssige bånd imellem jer.

Dit barn kommunikerer med krop, ansigt, lyde og gråd. Sådan viser dit barn, hvad det oplever, har behov for, kan lide og ikke kan lide.

Tips

Se på dit barn, og prøv at forstå, hvad dit barn fortæller, at det oplever, mærker og føler lige nu. Når du sætter ord på det, du tror dit barn ser på, mærker på sin krop, udtrykker med sit ansigt og fortæller med sin gråd, hjælper du dit barn med at forstå, hvad det mærker, føler og oplever. Du kan også sætte ord på det, du og dit barn gør og oplever sammen. Så styrker du dit barns sproglige udvikling og forståelse for sig selv og andre. Når du viser, at du gerne vil forstå og møde dit barns følelser og behov, gør du dit barn trygt i relationen til dig.

Hvis dit barn er mellem 4-8 uger, er det måske begyndt at smile til dig – ikke kun som en refleks, når det sover.

Tips

Vær tålmodig, og giv dit barn rolige stunder, hvor I har mulighed for at se hinanden i øjnene og besvare hinandens lyde og mimik. Det kan være lettere at fange og fastholde dit barns opmærksomhed i lidt længere tid ad gangen, hvis du bruger en lysere stemme, korte sætninger, tydelig udtale, gentager dine ord og efterligner dit barns lyde og mimik.

Når du smiler meget til dit barn og ser og besvarer dit barns smil, vil dit barn typisk smile mere til dig. Sådan kan du også styrke det følelsesmæssige bånd imellem jer.

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Ser du dit barn i øjnene, når dit barn kigger på dit ansigt?
 • I hvilke situationer oplever du, at du bedst kan få kontakt med dit barn?
 • Hvad gør dit barn for at vise dig, at det er mæt af kontakt og trænger til en pause?
 • Efterligner du dit barns mimik, når dit barn fx smiler, smasker, gaber eller hæver og rynker øjenbrynene?
 • Sætter du ord på det, du eller dit barn gør, når I er sammen?

Børns udvikling2-4 måneder

Børns udvikling2-4 måneder

Verden begynder at åbne sig for dit barn, og dit barn bliver langsomt mere optaget af sine omgivelser. Dit barn er vågen i længere tid ad gangen og kan kommunikere mere.

Måske oplever du, at dit barn siger flere lyde, smiler og søger øjenkontakt, når det gerne vil have kontakt. Og at dit barn ser på dig i længere tid ad gangen.

Tips

Når du besvarer dit barns lyde, mimik og smil og giver dit barn tid til at svare dig, kan I få en lille samtale med hinanden, hvor I skiftes til at sige eller gøre noget. Det giver dit barn vigtige erfaringer med at kunne påvirke sine omgivelser. Det skaber også grobund for, at dit barn efterhånden kan indgå i en gensidig kontakt med dig og andre mennesker.

Når dit barn ser væk midt i en samtale, kan det være udtryk for, at dit barn har brug for en pause. Det er udmattende for små børn at tale med og have øjenkontakt med andre, og det er vigtigt for dit barn at få de pauser, det har brug for.

Tips

Læn dig lidt tilbage, og giv dit barn den tid, det har brug for. Vær nærværende og klar til at genoptage kontakten, når dit barn er klar igen. Sådan undgår du at overstimulere dit barn, og dit barn får vigtige erfaringer med at finde ro, når det har brug for det.

Dit barn bliver mere og mere nysgerrigt og optaget af verden omkring sig. Måske oplever du, at dit barn vender sig mod dig, når det har undersøgt noget. Det kan være udtryk for, at dit barn gerne vil dele oplevelsen og se på det sammen.

Tips

Følg dit barns blik og vis interesse for det, dit barn er optaget af. Det kan være en god ide at sætte ord på det, I kigger på sammen og vise med dit ansigt og bekræftende lyde, at du ser det, dit barn ser. Når du nikker og smiler, gør du dit barn trygt ved at fortsætte sin udforskning.

Dit barn smiler og giver på flere måder udtryk for at have det sjovt og rart. Omkring 3-4 måneders alderen begynder mange børn at grine for første gang.

Tips

Du kan nu begynde at lege små lege med dit barn, som er spændende og sjove for dit barn. Når du lever dig ind i det, som dit barn synes er sjovt og spændende, og deler dit barns positive følelser, styrker du det følelsesmæssige bånd imellem jer. Dit barn kan endnu ikke sige fra, når det bliver for intenst, og der er derfor ikke langt fra grin til gråd. Derfor er det vigtigt at se på dit barn og justere spændingen i legen, så det ikke bliver for meget for dit barn.

Dit barn bruger kroppen til at udtrykke, hvad det føler og ønsker. Jo stærkere ønsket og følelserne er, jo mere bevæger dit barn sig.

Tips

Se på dit barns bevægelser og gæt på, hvad dit barn fortæller dig lige nu. Sparker dit barn med benene fordi det er ivrigt efter noget bestemt? Eller fortæller dit barn, at det er frustreret og ikke kan lide at sidde i skråstolen mere?

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Hvad gør dit barn for at få din opmærksomhed og fortælle, hvad det oplever og har brug for?
 • Sætter du ord på det, dit barn er optaget af?
 • Hvad får dit barn til at vise glæde?
 • Hvordan viser du dit barn, at du er optaget af det samme som ham eller hende?

Børns udvikling4-6 måneder

Børns udvikling4-6 måneder

Dit barn udforsker mere med kroppen og bliver bedre til at tage kontakt til dig og andre efter behov. Nogle gange vil dit barn have glæde af at udforske på egen hånd, mens du ser på det, dit barn er optaget af. Vær klar til at reagere, hvis dit barn udtrykker behov for opmuntring og støtte til at klare nye udfordringer. Andre gange vil dit barn have glæde af en fælles leg med dig. Vær også klar til at tage imod dit barn, og sæt ord på barnets følelser, hvis barnet bliver træt, glad, spændt, ivrig eller ked af det.

Måske siger dit barn indimellem nogle høje lyde og hvin. Dit barn kan formentlig godt lide at lytte til sin egen stemme og udforsker, hvad den kan.

Tips

Mød dit barn med indlevelse og bekræftelse af, hvad det kan med sin stemme, og hvor sjovt det er at kunne bruge den på flere måder. Besvar dit barns lyde med ord, lyde, bevægelser og ansigtsudtryk. Skab mulighed for en lille samtale ved også at give dit barn tid til at svare dig. Gode samtaler er kendetegnet ved, at I skiftes til at sige noget.

Det kan også være, at dit barn nyder at eksperimentere med sin stemme på egen hånd. Se på dit barns signaler, og tag udgangspunkt i det, dit barn signalerer, når I er sammen. Hvis dit barn bliver tavst, når du ”tager ordet”, kan det være udtryk for, at du skal give mere plads til dit barn i samtalen.

Dit barn kan bedre styre sine bevægelser end tidligere og fx gribe fat i noget legetøj, det gerne vil kigge på. Men det er stadig svært at komme frem på egen hånd og nå de ting, som barnet gerne vil røre ved. Det kan skabe frustration hos dit barn.

Tips

Det er ikke altid børns frustrerede lyde betyder, at de har brug for hjælp. Børn bliver trygge af at opleve, at de kan selv. Samtidig er det trygt for barnet at vide, at der er hjælp at hente, når det er for svært. Vær nærværende, sæt ord på, og vis dit barn forståelse, når det er frustreret. Hjælp dit barn, hvis frustrationen bliver for stor og udvikler sig til fortvivlelse og tristhed.

Måske oplever du, at dit barn kan blive optaget af at undersøge en genstand eller legetøj i længere tid, end det kunne for nogle måneder siden. Barnets evne til at bevare opmærksomheden på en ting ad gangen udvikles over tid og er vigtig for barnets evne til at lære noget nyt.

Tips

Du kan styrke dit barns opmærksomhed og evne til at koncentrere sig om én ting ad gangen. Du kan fx sørge for at præsentere én leg ad gangen og give barnet mulighed for at undersøge én ting fremfor at vise barnet meget legetøj på en gang. Du kan også hjælpe dit barn ved at se på det, dit barn er optaget af og sætte ord på det.

Når du leger simple lege med dit barn, og laver mange gentagelser, kan dit barn efterhånden forstå, hvad der kommer til at ske. Når barnet først kender legen, kan en lille ændring eller overraskelse være spændende for dit barn. Når I har det sjovt sammen, bliver båndet imellem jer stærkere. Når du ser og reagerer på dit barns signaler, giver du dit barn oplevelsen af at blive forstået og have indflydelse på det, der sker.

Tips

Du kan lege med dit barn på mange måder, hvor I finder en god balance mellem det genkendelige og forudsigelige (fx titte bøh, hjulene på bussen) og det, der giver spænding og måske får dit barn til at grine – fx når du overrasker med nye handlinger og lyde. Når du prøver dig frem og ser på dit barns signaler, finder du hurtigt ud af, hvad du og din baby synes er sjovt. Vær altid opmærksom på at stoppe legen, når det bliver for meget for dit barn.

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Hvordan hjælper du dit barn med at holde opmærksomheden på en ting ad gangen? Fx at undersøge en genstand eller udforske, hvad det kan med sin krop eller stemme?
 • Hvilke lege kan dit barn særligt godt lide?
 • Hvordan støtter du dit barn i at udfordre sig selv motorisk?
 • Hvordan viser dit barn tegn på, at det har fået nok?

Børns udvikling6-9 måneder

Børns udvikling6-9 måneder

Verden udvider sig, dit barn bliver en lille udforsker og begynder at forstå mere og mere af, hvad der foregår omkring ham eller hende. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter den nysgerrighed for verden, dit barn har. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget.

Dit barn giver måske tydelige tegn på et behov for at være tæt på dig eller andre voksne, som dit barn har knyttet sig til.  Måske er dit barn begyndt at reagere mere kraftigt på, at du går? Særligt når I er ude blandt andre eller får besøg?

 

Tips til dit barns udvikling

Hvis I er blandt andre mennesker, så lad dit barn blive siddende hos dig så længe det har brug for. Du kan prøve at undersøge stedet sammen med dit barn, og når hun eller han tager initiativ til at bevæge sig rundt, så vis med din krop, din stemme og dine ord, at det er helt ok. Vær klar med et kram og åbne arme, hvis dit barn får brug for at vende tilbage til dig.
Fortæl dit barn, hvis du bliver nødt til at gå væk et øjeblik. Dit barn bliver utryg, hvis du sniger dig væk. Når dit barn ikke kan se dig, så lad dit barn kunne høre din stemme.

Hvis du ved, at du skal være væk i længere tid, så sørg for, at der er en anden voksen, dit barn er tryg ved, som kan tage over.

Måske bryder dit barn ud i gråd eller ser trist ud, hvis du går eller tager noget, som han eller hun gerne vil have? Efterhånden som dit barn begynder at vide, hvad han eller hun gerne vil have, vil dit barn udtrykke mere vrede, når noget eller nogen står i vejen. Måske er dit barn også begyndt at grine og smile mere, når du taler og I leger sammen?

 

Tips til dit barns udvikling

Vær rolig, nærværende og imødekommende og vis med ansigt, lyde, krop og ord, at du prøver at forstå, hvad dit barn føler. Vis dit barn, at du godt kan acceptere hans eller hendes følelser – også når der er store følelser på spil.  

I denne alder bliver mange børn mere optaget af at undersøge verden omkring sig. Mange børn begynder også at kunne bevæge sig rundt på egen hånd for at undersøge legetøj eller steder, der ser spændende ud.  

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på det, dit barn laver og vis med din krop, dit blik og sit stemmeleje, at du ser og forstår, hvad der er så spændende. På den måde viser du dit barn, at hun er set, og at verden er et trygt sted at udforske. Samtidig er det vigtigt, at du tager imod dit barn med kram og åbne arme, hvis det hele bliver lidt for meget. På den måde lærer dit barn, at han altid kan finde tryghed og ro hos dig.

Det er f.eks. det, der sker, hvis dit barn vinker eller række armene op, når det gerne vil op til dig.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barn har lettere ved at forstå ord og små korte sætninger, hvis du samtidig bruger din krop. Det kan f.eks. være:

 • ved at pege, når du siger ”se der”
 • at du rækker armene frem, når du siger ”kom hen til mig”
 • at du vinker, når du siger ”farvel”
 • at du nikker med hovedet, når du siger ”ja” og ryster på hovedet, når du siger ”nej”

Det gør dit barn f.eks., hvis hun søger øjenkontakt med dig, når I sidder og kigger på det samme legetøj.

 

Tips til dit barns udvikling

Følg dit barns blikretning og sæt ord på det, der optager dit barn. Brug gerne dit blik og en nysgerrig stemme til at vise dit barn, at du lever dig ind i det, der optager ham eller hende. Sæt ord på det: ”Ej, der fandt du lige en gryde. Den bruger man til at lave mad.”

Måske har du bemærket, at dit barn synes, det er sjovt, når legen er genkendelig. Små børn elsker gentagelser. Når der har været mange gentagelser, bliver det endnu sjovere for mange børn, når der pludselig sker noget uventet i legen.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barn signalerer med sin krop, lyde og mimik, hvornår legen er sjov og gerne må fortsætte, og hvornår det ikke længere er rart. Det kan skifte hurtigt fra det ene øjeblik til det næste. Det er vigtigt at være lydhør og respektere, når legen skal slutte. Hvis I leger en kildeleg, skal du være ekstra opmærksom, fordi dit barn godt kan komme til at grine, selvom legen ikke længere er sjov og rar.

Børns udvikling9-12 måneder

Børns udvikling9-12 måneder

Når dit barn nærmer sig 1-års-alderen bliver hun eller han bedre og bedre til at kommunikere med dig og forstå mere, når du giver en besked. Dit barn peger måske på det, hun gerne vil have? Eller bruger bestemte lyde eller ord til at fortælle dig, hvad han gerne vil? Dit barn har brug for, at du støtter dit barns nysgerrighed for verden. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme og respekterer, hvis det hele bliver lidt for meget for dit barn.

Det kan f.eks. være, at dit barn kravler væk fra dig, når hun ser, at du kommer med en ren ble. Hun kan nemlig huske, at når du kommer med sådan én, så skal hun ligge helt stille og tørres med de våde og kolde servietter.

 

Tips til dit barns udvikling

Når dit barn gør noget andet end det, du har planer om, at der skal ske, så er det ikke for at være på tværs. Det kan være et signal til dig om, at dit barn ikke har lyst til det, der skal ske, eller er blevet optaget af noget andet.

Sæt ord på det, du tror, dit barn viser med sin adfærd, men opgiv ikke din plan for det, der skal ske. Sig f.eks.: ”Hov, du kravler vist væk, fordi du ikke har lyst til at blive skiftet. Det går lynhurtigt, og bagefter kan vi lege igen.” Giv evt. dit barn noget at kigge på, mens det bliver skiftet og sig: ”Den kan du holde”.

Børn i denne alder skifter tit mellem at gå på opdagelse i verden – f.eks. ved at kravle hen til bogreolen – for at kravle tilbage til dig og blive tanket op med kram og fysisk nærhed.

 

Tips til dit barns udvikling

Dit barns behov for enten at udforske verden eller være tæt på dig kan skifte meget hurtigt. Det ene øjeblik sidder I måske og putter og det andet øjeblik peger dit barn nysgerrigt ud i rummet.

Prøv at være opmærksom på, om dit barn har lyst til at kravle lidt væk fra dig på egen hånd og har brug for et opmuntrende smil for at turde undersøge omgivelserne eller har behov for at sidde på dit skød og betragte verden derfra.

Måske har du prøvet et scenarie lidt som dette: Dit barn kigger på sin sut i hånden, kaster den på gulvet og ser op på dig. Du giver dit barn sutten tilbage, hvorefter dit barn nysgerrigt kaster sutten på gulvet igen, så du kan samle den op.

Når dit barn kaster sutten på gulvet for tredje gang, er det ikke for at drille dig, men fordi dit barn opdager, at når hun eller han kaster med sutten, så gør du noget. Det er spændende, og I er fælles om noget sjovt.

 

Tips til dit barns udvikling

Tag imod dit barns invitation til leg. Brug dit blik og en nysgerrig stemme til at vise dit barn, at du lever dig ind i det, der optager ham eller hende. Sæt ord på det, når du ikke længere vil samle sutten op, og hjælp dit barn videre – f.eks. ved at I laver noget andet sjovt sammen.

Nogle børn begynder i denne alder at forstå nogle få ord, selvom de ikke selv kan tale endnu. Mange børn begynder også så småt at forstå simple beskeder – f.eks. ”Kom, vi skal spise”.

Det kan f.eks. være, at du har oplevet, at dit barn reagerer, når du siger: ”Nu skal vi have  grød”

 

Tips til dit barns udvikling

Giv dit barn tid til at udtrykke sig, og vis, at du prøver at forstå, hvad hun eller han fortæller dig. Sæt ord på de ting, dit barn gør, og fortæl, hvad der skal ske: ”Om lidt skal vi putte.”

Prøv at sætte ord på dit barns lyde og handlinger: ”Jeg kan se, at du skubber din mad væk. Jeg tror, du fortæller mig, at du er ved at være færdig”. På den måde lærer du dit barn at forstå sine egne reaktioner og behov og senere sætte ord på dem.

Har du lagt mærke til, om dit barn er begyndt at se op på dig for lige at tjekke en situation af? Dit barn undersøger gennem din reaktion, om det, der sker, er farligt. Det kan f.eks. være, at dit barn kigger på dig, når der kommer en fremmed på besøg? Eller når der kommer en hund forbi?

 

Tips til dit barns udvikling

Du hjælper dit barn med at blive tryg ved at udforske og udvikle sin selvstændighed, når du tydeligt med dit blik, ansigt og krop viser dit barn, at det er helt sikkert, det der sker: ”Se, en sød hund. Skal vi prøve at ae den?”.

På samme måde lærer du dit barn, hvad der er farligt, når hun eller han kigger tilbage på dig på vej hen til stikkontakten, og du med dit blik, ansigt og krop viser dit barn, at det ikke er en god idé. Sig “nej” og ryst på hovedet og vis med dit ansigt, at det ikke er ok. Hjælp med det samme dit barn videre med at lave noget andet, så hun eller han får tydelig og kærlig støtte til at undgå det farlige. 

 

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at græde, når hun skal i seng eller kravle ud af den høje stol, når han skal spise?

 

Tips til dit barns udvikling

Det kan være en god idé at være ekstra opmærksom på at have faste rutiner i hverdagen, når dit barn når denne alder. Det kan f.eks. være at have faste rutiner omkring aftensmaden, putning og aflevering i institutionen, så hverdagen er så genkendelig som muligt for dit barn.

Genkendelighed skaber tryghed og gør det lettere for dit barn at forstå, hvad der skal ske, og hvad dit barn skal gøre i de forskellige situationer.

Børns udvikling12-18 måneder

Børns udvikling12-18 måneder

Børns udvikling, når de nærmer sig halvandets-års-alderen betyder at de bliver mere og mere optaget af at løse små udfordringer og at bruge deres lyde og kroppe til at kommunikere med dig. Dit barn har brug for, at du viser interesse, støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og forsøger at forstå, hvad hun prøver at fortælle eller vise dig. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis udforskningen af verden bliver lidt for meget for dit barn.

Hvis dit barn kan sige nogle ord, siger hun eller han måske ”nej” til dig eller viser med sin krop, at hun gerne vil selv.

 

Tips til dit barns udvikling

Prøv at lade dit barn være med til at løse små hverdagsting – det kan f.eks. være at vaske hænder, hælde mælken op i koppen eller andet. Det styrker dit barns selvværd, når du giver dit barn en oplevelse af at have indflydelse på det, der sker. Ros dit barn, når hun eller han lykkes med små som store ting.

Det kan være, at dit barn er begyndt at pege på det, det gerne vil have, måske sige nogle få ord og forstå endnu mere af det, du siger.

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på det, dit barn peger på og er optaget af: ”Ja, det er en traktor – den har meget store hjul”. Fortæl dit barn, hvad der sker lige nu, og hvad der skal ske bagefter. ”Når vi er færdige med at spise, så skal vi ind at putte.”

 

F.eks. når der er projekter, der ikke lykkes, klodser, der ikke passer sammen, legetøj, der ikke kan skilles ad osv.

 

Tips til dit barns udvikling

Det er et godt tidspunkt at begynde at lære dit barn, at man kan bede om hjælp, når noget er svært. Hvis du ser dit barn blive frustreret, så sig f.eks. ”Hov, kan den firkantede klods ikke komme ned i det runde hul. Nu skal jeg hjælpe dig – vi tager lige denne her i stedet for, og prøv så at putte den herned.”

Dit barn kan endnu ikke kontrollere sin vrede, når du f.eks. ikke vil give dit barn det, hun eller han godt kunne tænke sig. Særligt når børn er trætte eller sultne kan de reagere voldsomt.

Tips til dit barns udvikling

Vær rolig, når dit barn bliver meget vred, sur eller går i flitsbue. Træk vejret, tæl til ti eller brug en anden strategi, du kender, der får dig til ikke selv at blive vred eller frustreret. Din egen ro er vigtig for, at dit barn selv finder ro.

 

I denne alder begynder små børn at udvikle forståelse for, at andre føler noget andet end dem selv og at kunne se på andre, hvad de føler. Det kan være, at dit barn er begyndt at stoppe op, når et andet barn græder, eller at se ulykkelig ud, når et andet barn er ked af det?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn til at forstå, hvorfor andre føler det, de føler. F.eks.: ”Ester blev ked af det, fordi hun faldt.” Hvis dit barn er kommet til at gøre noget, der gjorde et andet barn ked af det, så sæt ord på ved at sige: “Se, Ester kan ikke lide, når du slår. Hun bliver ked af det.”  

I denne alder begynder mange børn så småt at kunne skelne mellem, hvad de må og ikke må. Men selvom dit barn godt ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, er dit barn stadigvæk styret af sine behov og følelser. Det er bl.a. derfor, at du kan opleve, at dit barn gør noget, som du godt ved, at dit barn er klar over, at hun eller han ikke må. Det er ikke for at være trodsig, men fordi det er svært at styre.

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på dit barns følelser og gæt på, hvorfor dit barn gør som det gør. Giv korte og positive anvisninger som f.eks.: ”Jeg kan godt se, at du synes, det er sjovt at hive bladene af planten. Det vil jeg ikke have. Du må gerne rive i det her papir.”

Dit barn kan ikke forstå, hvis du giver længere forklaringer eller taler til fornuften f.eks. ved at sige: ”Planten går helt i stykker, når du gør sådan. Nu vil jeg ikke sige det flere gange.”

Børns udvikling18-24 måneder

Børns udvikling18-24 måneder

I denne alder begynder dit barn at udvikle en højere og højere grad af selvfølelse og at kunne og ville endnu mere selv. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

Du har måske oplevet, at der er situationer, hvor du kan se, at dit barn hører, at du siger nej, men alligevel fortsætter med det, hun eller han var i gang med?

 

Tips til dit barns udvikling

Små børn gør aldrig noget for at være på tværs. Små børn glemmer nemt, fordi de hurtigt bliver optaget af nye ting og er styret af deres trang til at udforske verden. Når du og dit barn ikke er enige om det, der skal ske, er det vigtigt, at du sætter ord på dit barns følelser og oplevelser.
F.eks.: ”Jeg kan godt se, at du bliver sur, fordi jeg slukker for traktorfilmen. Det er okay at være sur, og nu hyggede du dig lige. Men nu skal vi spise, og efter det kan vi læse i en bog om store maskiner.”

Det kan f.eks. være at puste på maden eller prøve selv at tage jakke på. Måske har du lagt mærke til, at dit barn har fået mod på at gøre flere ting selv?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn, hvis noget driller, men giv også plads til, at dit barn selv kan prøve. Dit barn har brug for at opleve, at hun eller han kan klare forskellige situationer. Det styrker selvværdet og selvtilliden. Prøv at tænke over, hvordan du hjælper dit barn med at lykkes med små udfordringer: Hvis et tårn af klodser vælter, så foreslå dit barn, at I laver en tykkere base med flere klodser i bunden. Ros dit barn, når hun lykkes med små som store ting.

Det kan f.eks. være, når der er projekter, der ikke lykkes, klodser, der ikke passer sammen, legetøj, der ikke kan skilles ad osv.

 

Tips til dit barns udvikling

Det er vigtigt, at du selv prøver at bevare roen, når det hele koger over. Vis dit barn, at man kan bede om hjælp, når noget er svært. Hvis du ser dit barn blive frustreret, så sig f.eks. ”Hov, kan den firkantede klods ikke komme ned i det runde hul. Nu skal jeg hjælpe dig – vi tager lige denne her i stedet for. Prøv at putte den herned.”   

Dit barn er måske begyndt at undersøge, hvordan du reagerer i forskellige situationer. Det gør dit barn for at finde ud af, hvad hun eller han må og kan, og hvad du ikke vil have, at hun eller han gør.

 

Tips til dit barns udvikling

Hvordan du reagerer på dit barns adfærd er helt afgørende for, hvad dit barn lærer.

Små børn glemmer hurtigt. Derfor er det vigtigt, at du er tålmodig og på en rolig måde fortæller, hvis der er noget, dit barn ikke må. Også selvom du siger det for 10. gang. Hvis du bevarer roen og hjælper dit barn ved at vise og fortælle, hvad hun eller han må gøre i stedet for, bliver det nemmere for dit barn at lære at følge de regler og normer, I har derhjemme.

Måske har du set dit barn smile glad, når hun eller han har bygget et tårn, eller set at dit barn pludselig kan stivne, synke sammen eller se væk, når du opdager, at hun eller han gør noget, hun ikke må?

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend følelser af stolthed ved at vise glæde og interesse for det, dit barn har klaret.  Det giver dit barn lyst til at udfordre sig selv og prøve flere nye ting.

Følelsen af skam hjælper børn til at stoppe med at gøre noget, der kan være sjovt eller rart for dem selv, men som måske generer andre. Børn har brug for at lære at forstå et ”nej” eller et ”stop”, men det er samtidig vigtigt, at dit barn ikke ender alene med en følelse af skam. Du kan hjælpe dit barn til at blive tryg og glad igen ved at fortælle og vise, hvad hun eller han må gøre i stedet for.

Det kan være, at du har set dit barn kigge på et andet barn og prøve at kopiere det, den anden gør?

 

Tips til dit barns udvikling

Giv dit barn mulighed for at bruge tid med andre børn, og lad dem opsøge hinanden. Du kan støtte dit barn i at lege med andre ved at give dem det samme legetøj, hjælpe dem med at skiftes til at tage tur og at udvikle legen med nye ting, de kan gøre.

Sæt ord på det, børnene gør, så de får hjælp til at få øje på hinanden: ”Se, Anders ville gerne låne en af dine biler.”   

…og fortælle de voksne, hvordan de har det. Måske har du hørt dit barn sige ”mig bange” eller ”mig sur”?

 

Tips til dit barns udvikling

Sæt ord på de følelser, du gætter på dit barn har, når hun eller han græder, smiler, bliver frustreret m.m. Du kan f.eks. sige: ”Jeg kan godt se, at du bliver ked af det, fordi vi skal stoppe legen nu og sætte os og spise.”

Det er også en god idé at læse historier, der giver anledning til at snakke om følelser: ”Den lille dreng bliver ked af det, fordi han ikke ville hjem fra vuggestuen. Du bliver også nogle gange ked af det, når du skal stoppe en sjov leg og komme med hjem.”

Måske har du lagt mærke til, at dit barn er begyndt at forstå, når andre børn er kede af det og måske prøver at trøste ved at hente en bamse eller en sut?

 

Tips til dit barns udvikling

Udvikling af empati er meget vigtigt for at kunne omgås andre på en god måde i livet.

Fortæl dit barn, når hun eller han er god til at trøste og hjælpe andre. Hjælp dit barn til at forstå andres følelser og behov ved at fortælle, hvad andre føler og har brug for: ”Esther er ked af det, fordi hun tabte sin bamse. Prøv at hente en sut til Esther, så tror jeg hun bliver glad igen”.

Børns udvikling24-30 måneder

Børns udvikling24-30 måneder

I denne alder udvikler dit barn en højere og højere grad af selvfølelse og begynder at kunne og ville endnu mere selv. Fantasien begynder også at vokse hos mange børn. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes udvikling og nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

…men måske også at kunne sætte ord lidt flere ord på dem. Det kan være, at dit barn er begyndt at sige ”mig bange” eller ”du er dum”.

 

Tips til dit barns udvikling

Bevar roen og vis dit barn, at du accepterer dit barns følelser. Sæt ord på de følelser, du tror hun eller han har. På den måde lærer dit barn med tiden at forstå, udtrykke og kontrollere sine følelser.

Du oplever måske nogle gange, at dit barn bliver vred, hvis andre ønsker eller vil noget andet, end dit barn selv har planer om. Det kan være, at du ofte hører dit barn sige: ”nej”, ”min”, ”mig” eller andre korte ord, der fortæller hvad han eller hun vil eller føler.

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend dit barns ønsker og følelser samtidig med, at du lærer dit barn de sociale spilleregler: ”Jeg kan godt se, at du gerne vil låne Williams bil, men nu er det ham, der leger med den. Kom, du kan få den her i stedet for.”

Det er også en god idé at begynde at lære dit barn at sige stop, når andre gør noget, dit barn ikke kan lide og at vise dit barn, at det har ret til sine egne ting: ”Ja, det er rigtigt, det er din scooter. Du må gerne køre på den.”

… og måske samtidig have svært ved f.eks. at dele og skiftes til at tage tur.

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn med at øve sig i at lege og dele med andre børn. I kan f.eks. øve jer i at skiftes til at tage ture, når I er på legepladsen og ude blandt andre børn.

Du kan hjælpe dit barn ved f.eks. at sige: “Når du har rutsjet én gang, så er det Theos tur.” Ros dit barn for at give plads til kammeraten ved f.eks. at sige: ”Hvor er det godt, at du også lader Theo rutsje! Nu kan I begge to rutsje.”

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at lege, at nogle ting er noget andet, end de rigtigt er.

Det kan også være, at du har oplevet, at dit barn er blevet bange – f.eks., hvis du har fortalt en historie eller I har leget en leg. Det sker, fordi dit barns fantasi bliver så god, at det nogle gange kan være svært at skelne mellem, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

 

Tips til dit barns udvikling

Lad dit barn tage føringen på legen: ”Hvad skal der nu ske?”, ”Hvem synes du, at jeg skal være?”.

Vær respektfuld over for dit barns følelser, når hun eller han bliver bange, og forklar, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi. Det skaber tryghed og styrker tilliden mellem dig og dit barn.

Måske har du lagt mærke til, at dit barn er blevet bedre til at holde sin opmærksomhed på f.eks. at vaske hænder, tage sko på eller bygge et tårn?

 

Tips til dit barns udvikling

Hjælp dit barn i mål ved at fortælle, hvad næste skridt er. Sig f.eks. “Lige nu er du i gang med at tage sko på. Bagefter må du se på bilerne. Kom, jeg hjælper dig.” Når du sætter dig i øjenhøjde med dit barn, støtter dit barn med en hånd og holder skoene frem, så dit barn kan se dem, bliver det lettere for dit barn at fastholde opmærksomheden på det, der skal ske.

Ros dit barn, når hun eller han har klaret opgaver, der har været svære. På den måde kan dit barn få lyst til og mod på at prøve igen en anden dag.

Børns udvikling30-36 måneder

Børns udvikling30-36 måneder

”Hvorfor det” og ”hvad er det?”. Dit barn er sikkert fuld af nysgerrighed på verdenen og kan bruge flere og flere ord til at stille dig en masse spørgsmål. Det kan resultere i mange sjove og pudsige samtaler. Dit barn har brug for, at du viser interesse og støtter hans eller hendes nysgerrighed for verden og nye opgaver. Det er også vigtigt, at du er klar med kram og en rolig stemme, hvis det hele bliver lidt for meget eller ender i store frustrationer for dit barn.

Måske betyder dit barns motoriske udvikling, at du har en oplevelse af, at dit barn pludselig virker meget stort?

Det kan f.eks. være, at dit barn selv kan spænde velcroen på skoene, køre på en trehjulet cykel, eller klatre på nye stativer på legepladsen.

Tips til dit barns udvikling

Du kan hjælpe dit barn på vej til at lave lege, hvor hun eller han får brugt sin krop og prøvet nogle nye ting af.

Vær også opmærksom på, at dit barn stadigvæk er nybegynder, når det kommer til mange ting. Derfor har dit barn brug for, at du er tålmodig og rolig, når noget lige driller, eller det måske tager lidt tid at få jakken på.

Måske er dit barns sproglige udvikling et sted, hvor det er begyndt at udtrykke sine tanker og følelser med ord? Det kan f.eks. være: ”Av, det gjorde ondt”, ”Det er sjovt” eller noget helt tredje?

 

Tips til dit barns udvikling

Stil spørgsmål til dit barn, der kræver mere end et ”ja” og ”nej”-svar. På den måde støtter du barnets sproglige udvikling og lærer dit barn at nuancere sit sprog.

Tips til dit barns udvikling

Vær tålmodig, selvom du måske synes, at spørgsmålene kommer lidt tit. Spørg gerne dit barn: ”Hvad tror du?”, så dit barn får anledning til at sætte ord på sine tanker og forestillinger.

Dit barns mange holdninger til, hvordan tingene skal gå, kan måske resultere i større eller mindre sammenbrud?

 

Tips til dit barns udvikling

Anerkend dit barns følelser, også selvom du ikke er sikker på, hvorfor dit barn bliver ked af det eller vred. Gæt dig frem: ”Bliver du ked af det, fordi det er svært at kravle op ad stigen?”

Husk på, at dit barn aldrig gør noget for at være på tværs. Når dit barn udtrykker sig med store følelser, går i flitsbue eller lignende, har hun eller han brug for din ro til at få ro på sig selv.

Dit barn har måske én eller to venner i institutionen eller blandt andre børn, I kender?

 

Tips til dit barns udvikling

Det er en god idé at lave aftaler, hvor dit barn være sammen med andre børn.

Hjælp dit barn med at forstå andre børns følelser: ”William vender sig væk. Det er fordi, han ikke kan lide, at du kaster med klodserne. Prøv at give klodserne til William i hans hånd i stedet”.

Måske har du oplevet, at dit barn er begyndt at lege, at nogle ting er noget andet, end de rigtigt er.

Det kan også være, at du har oplevet, at dit barn er blevet bange – f.eks., hvis du har fortalt en historie eller I har leget en leg. Det sker, fordi dit barns fantasi bliver så god, at det nogle gange kan være svært at skelne mellem, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

 

Tips til dit barns udvikling

Lad dit barn tage føringen på legen: ”Hvad skal der nu ske?”, ”Hvem synes du, at jeg skal være?”.

Vær respektfuld over for dit barns følelser, når hun eller han bliver bange, og forklar, hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi. Det skaber tryghed og styrker tilliden mellem dig og dit barn.

Børns udvikling3-4 år

Børns udvikling3-4 år

Mange børn starter i børnehave, når de er omkring tre år. Her kan du opleve, at dit barn pludselig skal kunne en masse: Tage flyverdragt og støvler på og klare sig uden lur og ble. Mange børn kan reagere derhjemme fx ved at være mere trætte og have behov for tæt kontakt. Dit barn har brug for masser af kærlighed, tålmodighed og vejledning, så det ved, hvad der skal ske, og hvad det skal gøre.

Mange børn i denne alder kan også tegne et menneske og sætte perler på en snor. Det giver nye muligheder for at lave ting sammen og lære sit barn at fordybe sig i aktiviteter i lidt længere tid ad gangen.

Tips

Vær tålmodig, og sæt tid nok af til, at dit barn selv kan tage tøj på. Lad barnet gøre det, barnet selv kan, og giv kun den hjælp barnet har brug for. Sådan kan du hjælpe dit barn med at udvikle selvstændighed og selvtillid. Børn har ofte brug hjælp til at holde opmærksomheden og komme i mål med tøjet: ”Se, her er blusen. Den kan du også selv tage på. Det er godt. Så mangler du bare strømperne.”

Nogle gange har børn mindre overskud og derfor brug for mere hjælp. Hvis en morgen er dum, og det fx er svært at sige farvel i børnehaven, kan det være, at dit barn har brug for lidt ekstra hjælp i garderoben.

Dit barn udvikler mange nye færdigheder gennem leg og fælles oplevelser. I kan fx tage ud i naturen, hvor dit barn med støtte kan prøve at klatre i træer og løbe op og ned ad bakker.

Måske har dit barn allerede én eller flere gode venner i børnehaven? Det kan også være, at dit barn har brug for lidt hjælp til at lære de andre børn at kende?

Tips

Du kan tale med dit barn om de andre børn, og hvad de godt kan lide at lege. I kan også se på billeder sammen fra børnehaven og på den måde tale om de andre børn. Det kan være en god idé at tale med de voksne i børnehaven, hvis du oplever, at dit barn har brug for hjælp til at komme ind i legen med de andre børn.

Dit barn er måske begyndt at kunne lave flere sætninger og på den måde gøre sig mere forståelig overfor andre børn og voksne? Børn i denne alder går ofte ud fra, at andre forstår dem og det, de vil. Og selvom de kan flere ord, kan de have svært ved at gøre deres ønsker og planer helt forståelige. Det kan vække stor frustration, når det, man vil eller fortæller, ikke bliver forstået.

Tips

Du kan hjælpe dit barn ved at vise og fortælle, at du godt kan forstå, at det er irriterende, når du ikke forstår det, dit barn prøver at fortælle. Du kan også undersøge, om dit barn kan forklare det på en anden måde: “Jeg vil rigtig gerne forstå, hvad det er, du vil. Kan du vise mig det?”

Husk på, at dit barn endnu ikke har udviklet evnen til at kunne forestille sig, hvad andre tænker og har planer om. Derfor er det ekstra frustrerende, når man ikke bliver mødt i det, man vil. Sørg derfor for at fortælle dit barn, hvad der skal ske, og hvad det skal gøre, så I har bedre mulighed for at følge den samme plan.

Børn i denne alder kan fx komme til at pege på en ældre dame i supermarkedet og sige: ”Hun er gammel”. Det er er, fordi det er gået op barnet, at når man har meget rynket hud, så er det, fordi man har levet længe.

Tips

Som forælder får man måske lyst til at tysse på sit barn og sige: ”Sådan noget siger man ikke” og håbe, at damen ikke har hørt det. Husk på, at børn i denne alder endnu ikke har lært de sociale spilleregler. Prøv at følge dit barns interesse fx ved at sige: ”Ja, hvordan kan man egentlig se, om man er gammel?”. På den måde kan I få en samtale om, hvordan kroppen forandrer sig, efterhånden som vi bliver ældre.

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Hvilke tidspunkter på dagen kan I øve jer i at tage tøj af eller på? Er der tidspunkter, hvor det er lettere end andre at støtte dit barn i at komme i mål?
 • Hvordan giver dit barn udtryk for, at det er sulten, træt eller har brug for dit nærvær.
 • Reagerer dit barn på måder, der kan være svære at forstå? Kan det være, fordi dit barn havde en anden plan end dig eller ikke kunne forklare med ord, hvad hun eller han ville? Og måske bliver frustreret over det, der sker?

Børns udvikling4-5 år

Børns udvikling4-5 år

Mange børn er nu faldet til i børnehaven og har én eller flere legekammerater, som de leger godt med. Selvom dit barn måske virker stort, har det stadigvæk brug for din hjælp til at forstå sig selv og andre.

Evnen til at tage andres perspektiv og forstå andres følelser og hensigter er dog endnu ikke helt udviklet. Dit barn siger måske: ”Anders er dum, han tog min bil”. Anders tog sikkert ikke bilen for at gøre nogen ked af det, men børn i denne alder har stadig svært ved at se bagom andres adfærd – fx, at Anders hensigt var, at han gerne ville lege med bilen.

Tips

Mød dit barn med forståelse og accept af barnets følelser uden at dømme det, det andet barn gjorde. Man kan for eksempel svare: ”Jeg kan godt forstå, du blev vred over, at Anders tog den bil, du legede med. Hvorfor mon han gjorde det?” På den måde kan du hjælpe dit barn med at forstå sig selv og det andet barn.

Gennem legen udvikler dit barn sprog og forståelse for, hvad andre mennesker gør og føler. Det styrker deres ordforråd, forestillingsevne og empati.

Tips

Du kan styrke dit barns evne til at lege rollelege ved at lade dit barn give dig en rolle i legen. Du kan fx købe varer i barnets ”butik”, lege restaurant, bus eller børnehave. Du kan også støtte barnet ved at invitere legekammerater med hjem og hjælpe dem med gode ideer til legen, hvis den går i stå, eller hvis det er svært at blive enige.

Du kan måske opleve, at dit barn i nogle situationer har svært ved at slippe fantasien og fortæller historier, der ikke passer. Det er ikke det samme som at lyve. Det kan være, at dit barn har en fantasiven, som barnet taler med.

Tips

Mød barnets fantasi og forestillinger med nysgerrighed. På den måde kan du lege med og opbygge et legende univers med dit barn, som styrker dit barns fantasi. Hjælp barnet på en omsorgsfuld måde, hvis det er nødvendigt at få barnet tilbage til virkeligheden. Du kan fx hjælpe dit barn med at komme fra fantasi til virkelighed ved at sige: ”Det var sjovt at have din ven med til bords. Nu skal du i seng. Det kan være I ses igen i morgen.” Eller: ”Det er sjovt at forestille sig, at vi skal til Grønland og se hvaler. Jeg håber, vi kan rejse dertil en dag.”

Mange børn i denne alder bevæger sig dog stadig hurtigt fra én aktivitet til en anden. De kan have svært ved at nå i mål med en opgave, fordi de bliver optagede af andre spændende ting.

Tips

Du kan styrke dit barns evne til at fordybe sig ved at give barnet mulighed for at lege eller lave noget, som barnet godt kan lide, og som samtidig kræver barnets opmærksomhed i længere tid. Fx lave perleplader, puslespil eller memory. Du kan også invitere dit barn til at løse opgaver derhjemme, fx dække bord, vaske op, lægge tøj sammen og gøre rent. Når du engagerer dig i aktiviteten og støtter dit barns opmærksomhed på det, I laver, bliver det også lettere for dit barn at komme i mål med en aktivitet.

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Hvordan hjælper du dit barn til at forstå både egne og andres reaktioner?
 • Hvad kan du godt lide at lege med dit barn?
 • Hvordan kan du hjælpe dit barn med at holde opmærksomhed på det, dit barn laver, så barnet får en positiv oplevelse af at komme i mål?

Børns udvikling5-6 år

Børns udvikling5-6 år

I denne alder skal mange børn til at starte i skole. Her bliver det forventet, at de kan en masse ting selv: Tage tøj af og på, klare toiletbesøg uden hjælp, følge en besked, koncentrere sig om en opgave og vente på tur. Det er et stort skridt, som både kan skabe stolthed og være overvældende for et barn. Mange børn reagerer på den nye hverdag, når de kommer hjem. Det kan fx være, at de let bryder sammen over små ting. Sørg for at møde dit barn med masser af omsorg og kærlighed.

Det kan være, at dit barn er begyndt at binde snørebånd, klippe med saks, slå kolbøtter og gribe og kaste en bold i den rigtige retning?

Tips

Giv plads til, at dit barn kan øve sig i at binde sløjfer, klippe gækkebreve og kaste med bold. Det kan også være en god idé at øve sig i at male felter i en malebog, tegne og skrive sit navn. Tag udgangspunkt i det, dit barn er optaget af og synes er sjovt. Hvis dit barn har adgang til en trampolin eller en madras, er det et godt sted at øve sig på at lave kolbøtter.

I denne alder kan mange børn forstå reglerne i spil, men have svært ved at tabe.

Tips

Spil spil med dit barn, hvor det lærer at følge regler, vente på tur og opleve spændingen ved at vinde og tabe. Sørg for ikke at tage modet fra dit barn ved at vinde hver gang, og støt dit barn i at håndtere at tabe ved at forberede barnet, når det sker. Du kan fx sige: ”Det ser sørme ud til, at det bliver mig, der vinder denne gang. Nu har du vundet de sidste par gange, og nu er det vist min tur”. Hvis dit barn har svært ved at tabe i spil, kan du prøve at berolige barnet med en kærlig hånd på barnets skulder eller mellem skulderbladene. Du kan også prøve at opmuntre dit barn ved at spørge, om det vil have revanche, så barnet får en ny mulighed for at vinde.

Måske er dit barn begyndt at kunne lege med andre børn, uden en voksen skal være til stede hele tiden?

Tips

Lad dit barn øve sig i at lege med andre. Du kan prøve at invitere en kammerat på besøg, som dit barn kan lide at lege med. Når de er kommet i gang med en leg, så prøv at trække dig, og lad dem løse eventuelle konflikter selv. Hvis det er svært for børnene, så hjælp dem ved at lytte til begge børn og lade dem komme med forslag til, hvordan konflikten kan løses. Byd også selv ind med forslag, hvis børnene går i stå i legen.

Måske er dit barn begyndt at bruge ordet ”snyd” eller retter på andre børn, der bryder reglerne. Børn i denne alder kan være meget optagede af, hvad der er rigtigt og forkert, retfærdigt eller ikke retfærdigt. Og de kan være optagede af at vise de voksne, at de kender reglerne og gerne vil følge dem.

Tips

Anerkend dit barn, når det viser, at det kender reglerne. Hjælp også barnet med ikke at blande sig for meget i, hvad andre gør, så andre ikke ender med at blive irriterede over, at barnet holder øje og ”sladrer” om det, de gør til de voksne. Du kan fx sige: ”Jeg kan godt forstå, at du synes det er uretfærdigt, at storebror spiller på sin computer, når du ikke har nogen. Til gengæld må du bruge vores IPad ind imellem. Jeg skal nok fortælle storebror, hvornår han skal slukke for computerspillet. Det er ikke din opgave.”

 • Husker du at rose dit barn, når barnet gør noget godt for sig selv eller andre? Og gør du det på en måde, så dit barn forstår, hvad du sætter pris på, at barnet gør?
 • Hvordan hjælper du dit barn med at håndtere svære følelser, fx når barnet oplever noget som uretfærdigt?
 • Har dit barn en kammerat, som barnet kunne tænke sig at få besøg af?
 • Hvad kan du og dit barn lide at lege eller gøre sammen? Får du sat tid af til fælles positive oplevelser?

Spørgsmål til refleksion

Spørgsmål til refleksion

 • Husker du at rose dit barn, når barnet gør noget godt for sig selv eller andre? Og gør du det på en måde, så dit barn forstår, hvad du sætter pris på, at barnet gør?
 • Hvordan hjælper du dit barn med at håndtere svære følelser, fx når barnet oplever noget som uretfærdigt?
 • Har dit barn en kammerat, som barnet kunne tænke sig at få besøg af?
 • Hvad kan du og dit barn lide at lege eller gøre sammen? Får du sat tid af til fælles positive oplevelser?

Mere om barnets udvikling

Sådan støtter du dit barns selvstændighed

De fleste forældre ønsker for deres børn, at de skal vokse op og blive selvstændige mennesker, der kan klare de opgaver, livet stiller dem. Men hvordan gør man sit barn selvstændigt og klar til at løse opgaver og udfordringer på egen hånd?

Vil dit barn ikke sove?

Et barn, der græder i stedet for at lægge sig til at sove. Det er en af de store tålmodighedsprøver, man kan blive kastet ud i som forælder til et lille barn. Søvnproblemer hos børn kan vække frustration, irritation og udmattelse hos enhver forælder.

Mere om barnets udvikling

Sådan støtter du dit barns selvstændighed

De fleste forældre ønsker for deres børn, at de skal vokse op og blive selvstændige mennesker, der kan klare de opgaver, livet stiller dem. Men hvordan gør man sit barn selvstændigt og klar til at løse opgaver og udfordringer på egen hånd?

Se mere

Vil dit barn ikke sove?

Et barn, der græder i stedet for at lægge sig til at sove. Det er en af de store tålmodighedsprøver, man kan blive kastet ud i som forælder til et lille barn. Søvnproblemer hos børn kan vække frustration, irritation og udmattelse hos enhver forælder.

Se mere

Livet med småbørn er støttet af Stryhns Familieselskab

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke