To børn på en gynge

Artikelserie om børn med funktionsnedsættelser

Alle børn har ret til deltagelse og ret til at sige deres mening. Alligevel oplever mange børn og unge med funktionsnedsættelser, at de har svært ved at indgå det sociale liv der er omkring dem. Det bliver udtalt i skoleårene, men også i dagtilbud er funktionsnedsatte børn i større risiko for stå udenfor fællesskabet. I denne artikelserie sætter vi fokus på børn med funktionsnedsættelser, og hvordan sundhedsplejersker, lærere og pædagogisk personale i dagtilbud kan bidrage til at styrke funktionsnedsatte børns sociale og følelsesmæssige trivsel.

Artikelserien er en forlængelse af Center for Børnelivs formidling af praksisrelevant viden. Center for Børneliv er nu en del af Børns Vilkår.

To børn på en gynge

Ordblindhed er en udfordring i børns skoleliv

Børn med ordblindhed har dårligere trivsel end deres jævnaldrende, og forskellen er særligt fremtrædende, når børnene er mellem 5-11 år. Forskningen tyder på, at den dårligere trivsel særligt hænger sammen med, at barnet oplever hyperaktivitet og har svært ved at koncentrere sig

To børn på en gynge

Tidlige tegn på autisme i barnets første leveår

Autisme hos børn kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og tegnene kan være mere eller mindre tydelige. Ofte opdages autisme hos børn først i børnehave- eller skolealderen. Men hos nogle kan tidlige tegn på autisme ses allerede i barnets første leveår.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke