Skærmguiden giver anbefalinger om skærmtid for børn i alle aldre

Skærmguiden

Skærmguiden er lavet til dig, som gerne vil have hjælp til at tage stilling til, hvad dit barn kan lave på skærmen, hvad du synes, det må lave på skærmen, og hvilken rolle skærmene skal spille i jeres familie.

Alle familier oplever situationer, hvor det kan være svært at holde sig til de regler og aftaler, der er i familien. Skærmguiden kan hjælpe dig i hverdagen, hvor dialog, aftaler og rammer kan give færre konflikter og mere gennemskuelighed for både dig og dit barn. Men du kender dit barn og din familiesituation bedst, og ved, hvornår andre hensyn vejer tungere. 

Skærmbrug varierer meget alt efter børns alder, og der er forskellige muligheder og udfordringer knyttet til skærmbrug for de enkelte aldersgrupper.

Børns Vilkår har lavet en række anbefalinger til børn og unge i forskellige aldre.

  • Forhold dig nysgerrigt og ikke fordømmende til dit barns digitale liv, og hav en snak med barnet om fordele og ulemper ved at bruge digitale medier.
  • Vær en god digital rollemodel for dit barn, og lad ikke din egen brug af skærm forstyrre samværet med barnet.
  • Sæt enkle og letforståelige rammer for dit barns skærmbrug og inddrag barnet i rammesætningen på en måde, som passer til barnets alder.
  • Fokusér mere på, hvad dit barn laver på skærmen og med hvem, end hvor længe barnet er på skærm – og om det gør dit barn glad eller trist.
  • Hjælp barnet med at prioritere skærmbrug, hvor barnet er aktiv, kreativ og social over passivt brug.
  • Vær opmærksom på, at skærmbrug ikke går ud over andre aktiviteter, som er vigtige for barnet – fx fordybelse, fysiske aktiviteter, socialt samvær.
  • Respektér dit barns ret til privatliv, når du tager og deler billeder og videoer.
  • Vær opmærksom på, at streamingtjenester, sociale medier og spil er designet til at tiltrække og fastholde brugerens opmærksomhed for at tjene penge, og at børn og unge derfor har brug for hjælp til at styre forbruget.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke