“Når jeg er sammen med mine venner joker vi meget om coronavirussen, men i virkeligheden er jeg meget bange for den sygdom.” 12-årig dreng
Jeg føler mig træt, doven og ked af det hele tiden. Hele denne corona-periode dræner mig fuldstændig for motivation, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg orker ikke være sammen med nogen, men når jeg ikke er sammen med nogen, så føler jeg mig ensom. 16-årig pige
Jeg har haft det sværere, siden jeg er blev sendt hjem i anden lockdown. Mine karakterer er blevet dårligere (..) Jeg er bange for, at jeg ikke kan følge min drøm, fordi jeg ikke får gode nok karakterer. 14-årig dreng

Coronavirus påvirker børn og unges hverdag og har gjort det længe. Hverdagen, som vi kender den, var næsten vendt tilbage, men nu har vi igen restriktioner, aflysninger, hjemmeskole og test i skoletiden.

Siden 2020 har corona været et tema i tusindvis af samtaler på BørneTelefonen. Børn og unge har henvendt sig om alt fra frygt for smitte til forstærket angst, sociale afsavn og generel mistrivsel. Særligt under anden nedlukning i starten af 2021 steg andelen af samtaler om ensomhed. Ud over at BørneTelefonen står til rådighed hele døgnet rundt, har alle voksne omkring børn og unge en betydningsfuld rolle og et særligt ansvar i forhold til at lytte, støtte og tage børn og unges bekymringer alvorligt. 

Vaccine til 5-11-årige
Børn i alderen 5-11 år får nu tilbudt vaccinen herhjemme. Det kan helt naturligt skabe usikkerhed, uenighed og måske konflikter om de valg, forældre skal træffe på vegne af deres børn. Derfor har vi udarbejdet en række gode råd til, hvordan vi voksne snakker sammen på en god måde, selv om vi kan have forskellige holdninger – af hensyn til børnene.

Det er vigtigt, at forældre og andre voksne tænker ekstra meget over deres retorik over for hinanden og over for børnene, når snakken falder på vacciner, restriktioner og bekymringer. Det gælder både på sociale medier, og hvis man har lyst til at kommentere på, at man kender nogen eller ser nyheder om en, der f.eks. fortæller at han eller hun er – eller ikke er – vaccineret. Børn kan tage en negativ retorik med sig i skolegården – særligt når de er yngre og støtter sig meget op ad, hvad deres forældre og andre nære voksne siger og synes.

Læs de gode råd her

Til voksne

Gode råd til at tale med børn om coronavirus

Nogle børn er meget bekymrede for at blive smittet. Dels kan de være bange for at blive syge eller smitte sårbare og ældre i familien.  Børn kan godt opleve, voksne siger ”det skal du ikke tænke på”, når de siger deres bekymringer højt. Men når børn nu alligevel tænker på det, så har de brug for at få talt om det. En bekymring går ikke væk, bare fordi man får at vide, man ikke skal bekymre sig.

Hvad kan du gøre?

Lyt til barnets bekymring, og tag barnet alvorligt. Spørg ind til, hvad bekymringen går ud på. Hvis det handler om, at barnet er bange for at bringe smitte til venner, så tag fat i skolen og fortæl, hvordan dit barn har det. Det er vigtigt, at skolen sender et signal om, at coronasmitte ikke er nogens skyld.
Giv dig tid til at lytte til barnets tanker og bekymringer og hjælp derefter med at sortere i de informationer, de har fået fra medier osv. Tag barnets følelser alvorligt og svar så ærligt og konkret som muligt, hvis der er brug for det. Nogle børn vil måske bare have brug for, at du lytter.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og oversæt dem til et sprog, børnene forstår. Hvis børnene selv har læst om coronavirus, så spørg, hvad de har læst og hvor, og hjælp dem med at være kildekritiske og sortere i fakta. Undgå at tale om, hvor mange der er døde af virussen, tal i stedet for om, hvad det er, vi gør, og at vi har et meget dygtigt sundhedssystem.

På BørneTelefonen er der f.eks. en 13-årig pige, der skriver “Jeg er virkelig bange for den der coronavirus. Jeg er bange for at vi allesammen kommer til at dø af den.” Her kan det f.eks. berolige pigen, hvis hun får at vide, at langt de fleste smittede bliver syge, som havde de almindelig influenza, og så bliver de raske igen. Det kan også være, at det vil hjælpe, hvis I taler om, hvordan man gennem god hygiejne kan forhindre smittespredning – ligesom med alle andre sygdomme. Det kan dog være vigtigt, at børnene mærker og hører, at selvom vi alle sammen kan gøre noget, for at passe på os selv og hinanden, så er det i sidste ende de voksnes ansvar at holde øje med restriktioner.

Børn kan ikke altid selv vælge, hvilke nyheder de får præsenteret. Især fordi mange ”sensations-nyheder” bliver delt og vist i børnenes feed på deres sociale medier. Derfor er det en god ide at spørge børnene, om de er faldet over nyheder om coronavirus på deres mobil eller tablet, og hvad det har affødt af tanker hos dem. Har de set eller læst noget, der gør dem bange? Når det gælder nyheder, som f.eks. bliver vist på tv, anbefaler vi, at børnene altid ser nyheder med en voksen. Man kan f.eks. se nyheder, som er formidlet i børnehøjde. Det giver børnene mulighed for at stille spørgsmål og få talt om deres bekymringer. Det værste er at gå alene rundt med skræmmende fantasier.

Forandringer og restriktioner kan betyde, at børn kan blive utrygge og bekymrede for, om samfundet lukker ned, og om de skal væk fra vennerne i en længere periode igen.

Hvad kan du gøre?
Lyt til barnet, og giv udtryk for, at du godt kan forstå, at det kan være svært, når hverdagen igen ændrer sig. Fortæl barnet, at du godt kan forstå, at det er en ærgerlig situation. Hvis barnet er meget skuffet over, at noget planlagt aflyses eller udskydes, kan man måske tale om, hvad man ellers kan lave, som er rart.

Du kan berolige barnet og forklare, at der er voksne, der følger situationen og løbende tager stilling til, hvordan vi bedst passer på hinanden.

Under skolenedlukninger og restriktioner, så vær ekstra opmærksom på fællesskabet, når børnene igen får mulighed for at være sammen. Lav eventuelt et arrangement for klassen, hvor alle børn kan være sammen og have en god oplevelse, når de får mulighed for at se hinanden igen. Det kan også være fint at tale med de andre voksne og lærerne om, hvordan trivslen håndteres imens.

Husk, at du altid er velkommen til at ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

Telefonnummer og åbningstider finder du her.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Børns Vilkår og corona

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke