Børns Vilkår udgiver løbende artikler og hæfter om tryghed, trivsel og fællesskaber i dagtilbud. Brug dem fx, hvis I har brug for inspiration, vil have et fælles udgangspunkt for faglig sparring eller vil have viden til nyansatte pædagogmedhjælpere.

Hæfterne og artiklerne baserer sig på forskning og Børns Vilkårs egne undersøgelser i dagtilbud.

Hvordan man skaber omsorgsfulde relationer.

Hvordan man skaber gode relationer gennem mentalisering.

Hvordan man skaber tryghed og gode relationer ved brug af en hånddukke.

Hvordan man sikrer en tryg start i vuggestue og dagpleje.

Hvordan man sikrer en tryg start i børnehave.

Hvordan man sikrer en tryg og god modtagelse i dagtilbud.

gratis digitale forløb

Inspiration til p-mødet

Skab faglig dialog og refleksion for hele personalegruppen.

Forløbene er lavet som “plug and play” og er lette at gå til. Materialerne er digitale og består bl.a. af korte film, cases og spørgsmål til fælles faglig refleksion.

Alle forløbene er gratis

Læs mere

onboardingforløb til pædagogmedhjælpere

Digitalt forløb, der introducerer til, hvordan man møder børn med den rette omsorg, så de får en god og tryg hverdag, hvor de trives.

Forløbet er inddelt i tre kapitler. Det første til når man akkurat er startet, og de to andre er til, man har arbejdet som pædagogogmedhjælper i lidt længere tid.

Forløbet er gratis

Læs mere

Artikelserie om skældud

Artikelserie om trygge fællesskaber