Børns Vilkår udgiver løbende artikler og hæfter om tryghed, trivsel og fællesskaber i dagtilbud. Brug dem fx, hvis I har brug for inspiration, vil have et fælles udgangspunkt for faglig sparring eller vil have viden til nyansatte pædagogmedhjælpere.

Hæfterne og artiklerne baserer sig på forskning og Børns Vilkårs egne undersøgelser i dagtilbud.

Forside for vejledning til tillid, tryghed og tilknytning

Hvordan man skaber omsorgsfulde relationer.

Forside for vejledning til gode relationer

Hvordan man skaber gode relationer gennem mentalisering.

Forside for vejledning til Solbjørn

Hvordan man skaber tryghed og gode relationer ved brug af en hånddukke.

Forside for vejledning til en tryg start i dagpleje

Hvordan man sikrer en tryg start i vuggestue og dagpleje.

Forside for vejledning til en tryg start i børnehaven

Hvordan man sikrer en tryg start i børnehave.

Forside for vejledning til en tryg daglig modtagelse i dagtilbud

Hvordan man sikrer en tryg og god modtagelse i dagtilbud.

Forside for vejledning til en hverdag uden skældud

Hvordan man sikrer en hverdag med mindre skældud

gratis digitale forløb

Inspiration til p-mødet

Skab faglig dialog og refleksion for hele personalegruppen.

Forløbene er lavet som “plug and play” og er lette at gå til. Materialerne er digitale og består bl.a. af korte film, cases og spørgsmål til fælles faglig refleksion.

Alle forløbene er gratis

onboardingforløb til pædagogmedhjælpere

Digitalt forløb, der introducerer til, hvordan man møder børn med den rette omsorg, så de får en god og tryg hverdag, hvor de trives.

Forløbet er inddelt i tre kapitler. Det første til når man akkurat er startet, og de to andre er til, man har arbejdet som pædagogogmedhjælper i lidt længere tid.

Forløbet er gratis

Artikelserie om skældud

Artikelserie om trygge fællesskaber

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke