Omsorg er fundamentet

Børn skal opleve, at de bliver set, hørt, forstået og imødekommet af voksne omkring dem, før de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden. Vejen dertil går gennem omsorg. Børns Vilkår ser omsorg som hele fundamentet under den styrkede pædagogiske læreplan og placerer derfor omsorg i midten af læreplansblomsten! 

Alle vores råd og vejledninger tager altså udgangspunkt i, at omsorgen bør være det allermest centrale i al pædagogisk praksis. 

Omsorgsblomsten

Dette er et materiale fra Børns Vilkår. Der er hentet inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriets Den styrkede pædagogiske læreplans læreplansblomst.  

Omsorgsgrebet

Børn har to grundlæggende behov 

Omsorg er afgørende for, at børn kan trives, udvikle sig og lære. Men det er ikke altid den samme form for omsorg, børn har brug for. Børns behov skifter nemlig hele tiden. 

Børn har – forenklet sagt – to grundlæggende behov. Behovet for nærhed og behovet for udforskning.  De to behov er ikke til stede på samme tid. Ét øjeblik kan et barn have brug for nærhed, og det næste øjeblik kan barnet have brug for støtte til at udforske.  

Mød børns behov med omsorgsgrebet 

Børns Vilkår har udviklet en model, der hedder ’omsorgsgrebet’. Den viser, hvordan du møder børns behov for enten nærhed eller udforskning.   

Den store hånd viser det, der allerførst skal være på plads, for at børn opbygger tillid og får dækket deres behov for nærhed. Den lille hånd viser det, børn har brug for, når de er klar til at udforske og udvikle deres selvstændighed.   

Den store hånd er ikke vigtigere end den lille hånd, men den viser de behov, der skal opfyldes, før børn er klar til at turde udforske verden med hjælp fra de fem punkter i den lille hånd.  

Cirklerne i modellen viser, at små børn har brug for meget nærhed fra voksne for at turde udforske verden, mens større eller trygge børn kan udforske i længere tid på egen hånd, før de søger tilbage til nærvær og omsorg fra en voksen.  

Omsorg

Se film om omsorgsgrebet

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Lille barn leger med legetøjsringe på gulvet

Gode relationer gennem Mentalisering

Mentalisering kan hjælpe dig som voksen med at forstå både barnets og dine egne reaktioner, bl.a. når der opstår konflikter eller andre gnidninger. 

Bliv klogere på begrebet, og hvordan du kan bruge det i din praksis på siden her.  

Brunhåret dreng sidder på hængekøje og kigger op i kameraet

Tillid, tryghed og tilknytning

Tryghed er det, alle børn først og fremmest har brug for. Det er kernen og det mest centrale i alt pædagogisk arbejde. For uden trygge relationer kan børn hverken trives, lære eller udvikle sig.

Få gode råd til, hvordan du i din pædagogiske praksis kan skabe de afgørende trygge relationer til børnene.

Forside for en rapport om gode relationer, fra Børns Vilkår

Gode relationer

Læs mere om gode relationer gennem mentalisering

Forside for en rapport om tillid, fra Børns Vilkår

Tillid, tryghed…

Læs mere om at skabe omsorgsfulde relationer til børn

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke