Børn og unge oplever stress og pres

Her på siden finder du informationsmateriale til dig, som er bisidderambassadør for Børns Vilkår. Vi er glade for, at du vil være en del af Børns Vilkårs arbejde og vil hjælpe os med at udbrede kendskabet til Børns Vilkårs bisidderordning.

Kontakt bisidning

Bisidderafdelingen – børn og unge

Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen eller direkte til bisidderafdelingen

35 55 55 59

Børnetelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

116 111

Forældre pårørende eller fagpersoner

Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen eller direkte til bisidderafdelingen

35 55 55 59

Det fortæller børnene:

”Jeg havde mere overblik. Jeg følte mig ikke så lost. Jeg blev bevidst om hvad jeg har ret til.”
”Jeg var ikke helt klar over mine rettigheder før jeg fik min bisidder. Hun satte mig ind i tingene og sørgede for at jeg forstod det. Hun kæmpede for min sag og hun hjalp mig så meget hun kunne, da der var ingen andre til at hjælpe mig. Og så var hun der kun for mig.”
”Min bisidder kunne holde styr på alle regler og retningslinjer, hvis det ikke var for hende ville jeg ikke ane noget om rettigheder og jeg ville slet ikke være nået så langt som jeg er i dag”
”Trygheden til møderne! Tak for det! Det har virkelig været en kæmpe hjælp!”

Vejledning om bisidning

Til sagsbehandlere og andre, der arbejder professionelt med børn og unge

Forside for vejledning om bisidning

Hjælp til dig, der har børnesager i kommunen eller familieretshuset

Mange børn vælger at have et familiemedlem, en lærer eller en pædagog med som bisidder, når de skal til børnesamtale i kommunen eller Familieretshuset. Men det kan ofte være svært for barnet, at tale åbent om sine bekymringer, da barnet ved, at der også er en hverdag efter samtalen, hvor barnet skal leve med de ubehagelige ting, der kan blive sagt. Derfor kan det være en stor hjælp, at barnets bisidder er uvildig og samtidig kender til systemet. Børns Vilkår bisidder børn i kommunen og Familietsrethuset. Det er gratis og er en hjælp for dig og barnet gennem hele sagsforløbet. Vi sikrer, at barnet er forberedt til samtalen, og forsøger at hjælpe barnet til at fortælle det, der kan være svært. Det giver en bedre børnesamtale for alle og gør dit arbejde nemmere.

Dreng med krøller kigger op og tager sig til hovedet

Mød nogle af vores bisiddere

Børns Vilkår har 33 bisiddere i hele landet, der med kort varsel kan tage med til børnesamtale.

Bedre børneinddragelse

En del af formålet med børneinddragelse er at styrke barnets rolle som aktør i egen sag. Med børneinddragelse giver man barnet mulighed for selv at påvirke beslutninger og processer i sin egen sag. Dermed lærer barnet at tage initiativ og skabe forandringer – i egen sag og i eget liv. På længere sigt kan det have en generel betydning for barnets trivsel, ansvarsfølelse og initiativ i forhold til andre aspekter af livet.

For at barnet kan tage initiativ og handle i egen sag er det væsentligt, at barnet kender sine rettigheder. Hvis barnet kender sine rettigheder, kender det sine handlemuligheder. Det er eksempelvis væsentligt, at barnet ved, at man har ret til at klage eller tage en bisidder med til møder. Derfor er det et afgørende element i god børneinddragelse, at sagsbehandleren oplyser barnet om dets rettigheder. Udover at tydeliggøre barnets handlemuligheder, kan det også have en myndiggørende funktion.

Når man oplyser barnet om dets rettigheder bliver det tydeligt, at man tager barnet alvorligt som en person i sin egen ret. Man møder barnet som en person med krav på at blive hørt og taget alvorligt.

Jeg vidste godt, hvad rettigheder var. Jeg vidste bare ikke, at jeg havde dem, fordi jeg var et barn. Jeg vidste ikke noget – Nicoline 16 år

Mange børn i Danmark bliver hjulpet, når de har det svært. De får en god, hurtig og relevant hjælp fra sociale myndigheder. Deres rettigheder overholdes, og de har indflydelse på deres egen sociale børnesag.

Børns Vilkårs erfaring fra BørneTelefonen og vores bisidderordning er dog, at der også er børn, som ikke får den relevante hjælp. Det er til trods for, at fx Børnekonventionen, lovgivning og gode intentioner burde sikre børns inddragelse.

Hvis børn ikke inddrages har det store konsekvenser både foranstaltningsmæssigt, menneskeligt og demokratisk. Forskning viser, at det har afgørende betydning for belysningen af sagen og chancerne for at skabe vellykkede foranstaltninger, at barnet høres og inddrages. Fra dansk og international forskning ved vi, at børn oftere bakker op om beslutninger, når de oplever, at de er blevet hørt og har haft indflydelse på processen.

Derudover øger inddragelse barnets tillid til systemet, og dermed tilliden til, at systemet arbejder for at sikre barnets bedste. På længere sigt kan det betyde, at barnet er hurtigere til at søge hjælp, også på et senere tidspunkt i livet. Børneinddragelse er dermed også en forebyggende indsats.

Ifølge FN’s Børnekonvention, artikel 12, har børn ret til at blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører barnet selv.

Konventionens principper er integreret i Servicelovens formålsparagraf. Af Serviceloven fremgår det:

 • At barnet skal hjælpes til at udforme sine egne synspunkter og at disse skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed (§ 46 stk. 3).
 • At der skal finde en børnesamtale sted med barnet eller den unge, inden der træffes en afgørelse (§ 48).
 • At barnet til enhver tid i sin sagsbehandling har ret til at lade sig bistå af andre (§48a).
 • At blive lyttet til og anerkendt
 • At blive mødt som et individ med egne synspunkter
 • At blive mødt som rettighedsindehaver
 • At der er tillid til, at barnet er kompetent i eget liv
 • At barnet ved, hvad der forventes
 • At barnet ved, hvad der er muligt for barnet at få indflydelse
 • At barnet selv har indflydelse på aftaler og rammer for processen
 • At barnet har forståelse for, hvorfor dets ønsker er imødekommet eller hvorfor de eventuelt ikke er

Børns Vilkårs definition

Hvad betyder det for børn at blive inddraget?

3 grunde til at inddrage børn i sagsbehandlingen

Publikationer og rapporter

Børns Vilkår er en vidensbaseret organisation. Vi bygger alt vores arbejde på viden og fakta ud fra, hvad børnene fortæller til os på BørneTelefonen, igennem vores bisidning, uddannelsesafdeling og børnepaneler.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke