Fagpersoner skole

Oplæg

Dialogredskab om kønsbevidst pædagogik

For elever i 6.-10. klasse Gratis undervisningsmateriale til lærere om kønsspecifikke normer og forventninger, som børn oplever.

Læs mere
Oplæg

Digitale kaninhuller

For elever i 6.-10. klasse Gratis undervisningsmateriale til lærere om algoritmer på sociale medier.

Læs mere
Oplæg

Gratis forløb
om pres og stress

For elever i 7.-10. klasse Gratis undervisningsmaterialer for lærere der underviser i udskolingsklasser

Læs mere
Oplæg

Skolestyrken

For elever i 0.-10. klasse Skolestyrken er et trivselsprogram for hele skolen med fokus på at fremme trivsel og bremse mobning.

Læs mere
Oplæg

Trivselsforløb

For klasser i grundskolen Forløb med klassebesøg og faciliteret forældremøde, der skal fremme og forbedre klassens kultur.

Læs mere
Oplæg

Trivsel i skolen

For fagpersoner i grundskolen Et oplæg for fagpersoner der sætter fokus på mobning og børns trivsel.

Læs mere
Oplæg

Børn og unges digitale liv

For fagpersoner i grundskolen Et oplæg der sætter fokus på børns digitale trivsel.

Læs mere
Oplæg

Skræddersyede oplæg for fagpersoner i skolen

For fagpersoner i grundskolen Skræddersyede oplæg om trivsel, negativ social kontrol eller digitale fællesskaber.

Læs mere