Årsrapport og Årsmagasin

Tusind tak til alle jer, der har bidraget til, at vi sammen kan stoppe svigt af børn i Danmark.

Tak til jer, der har været med os siden Børns Vilkårs start i 1977 – og tak til jer, der er kommet til: medlemmer, bidragsydere samt offentlige og private samarbejdspartnere.

Jeres støtte løfter børnenes stemmer og gør det muligt at forbedre livsvilkårene for udsatte børn. Endelig en stor tak til de knap 500 frivillige undervisere og rådgivere i Børns Vilkår. Alene på BørneTelefonen blev det til 50.767 samtaler med børn i 2017.

Tak, fordi I hver dag året rundt lytter og hjælper, når livet er svært

* Den 1.9.2018 blev opgørelsesmetoden for tal på Børne- og ForældreTelefonen ændret. Det betyder, at tal før og efter denne dato kan variere en smule.


Økonomi

Børns Vilkårs økonomiske bæredygtighed sikres igennem indsamling af frie midler, gode og langvarige partnerskaber og vedvarende udvikling af relevante og nytænkende projekter, som opnår støtte.

Året kom ud med et underskud på 6.4 mio. kr., som primært er følge af en planlagt ny stor investering i indtægtsskabende aktiviteter på medlems­ og donorområdet. Investeringerne skal være med til at sikre et solidt fundament og bæredygtighed for organisationens langsigtede arbejde.

De samlede indtægter er steget fra 66,2 mio. kr. i 2016 til 75,8 mio. kr. i 2017. De største nye indtægter i 2017 ses inden for medlemskaber og donationer fra private, hvor bidragene til arbejdet er steget fra 11.9 mio. kr. i 2016 til 17.6 mio. kr. i 2017, og indtægtstallet for indsamlinger er steget fra 7.5 mio. kr. til 12.6 mio. kr.

De samlede omkostninger er steget fra 67.2 mio. kr. i 2016 til 82.9 mio. kr. i 2017. Den væsentligste stigning er omkostninger til investeringerne i de indtægtsskabende aktiviteter på 11.5 mio. kr. (21.4 mio. kr. i 2016 til 32.9 mio. kr. i 2017).