FORÆLDRE: Børns klassefællesskab

Varighed: 120 minutter

Målgruppe: Forældre

Hvordan kan man som forælder støtte sit barn i at blive en del af positive fællesskaber?
Hvordan kan man være nysgerrig og tale med sit barn om klassefællesskabet?
Og hvordan kan man være opmærksom på kammerater, dialog med andre forældre og skolen?

Det bliver der igennem oplæg og dialog sat fokus på i dette oplæg, der giver forældre grundlæggende viden om børn og unges trivsel, klassefællesskaber og mobning. Forældre er en vigtig aktør i arbejdet med at understøtte børn og unges fællesskaber og oplægget sætter fokus på dialog, værdier og handlinger, der kan være med til at styrke en fællesskabende kultur blandt børnene.

Formen veksler mellem vidensoplæg, refleksionsøvelser og dialog mellem forældrene.

Hvad indeholder oplægget?

I oplægget vil vi tale om børn og unges fællesskaber på et generelt plan. Der er mulighed for erfaringsudveksling mellem forældrene, men underviseren går ikke ind på konkrete problemstillinger i klassen, ligesom oplægget heller ikke er tænkt som en løsning på eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser i elev- eller forældregruppen. Oplægget kan i stedet give forældrene et vidensgrundlag og et fælles afsæt til – på et efterfølgende forældremøde – at debattere specifikke problemstillinger.

Hvis I står i en situation med en akut problemstilling i jeres klasse, vil vi anbefale jer at booke Børns Vilkårs trivselsforløb.

Oplægget tilpasses børnenes klassetrin og henvender sig til forældre i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Der arbejdes målrettet med cases, dilemmaer og situationer, som er aktuelle for den enkelte målgruppe. Oplægget formidler viden om trivsel, fællesskaber og mobning, og der lægges op til dialog og drøftelse blandt forældrene.

Formålet med oplægget er, at forældrene opnår en fælles forståelse og motivation for aktivt at understøtte klassefællesskabet, og at de får redskaber til at gå i dialog med deres børn og handle, hvis der opstår situationer, der udfordrer trivslen og fællesskabet. Oplægget har også til hensigt at give ideer til, hvordan man kan indgå i dialog med andre forældre og skolen på en konstruktiv måde.

Oplægget inddrager cases fra BørneTelefonen og ForældreTelefonen, viden fra forskning og undersøgelser. Og dette danner rammen for refleksionsøvelser og drøftelser.

Se Børns Vilkårs øvrige undervisningstilbud her

Book nu

At deltagerne: 

  • får viden og perspektiver på, hvad der kendetegner trivsel og trygge fællesskaber
  • får kendskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn, og hvorfor der kan opstå mobning i en klasse
  • får indsigt i forældres rolle i klassens trivselsarbejde, og hvordan de kan understøtte klassefællesskabet
  • får ideer til at gå i dialog med eget barn, andre forældre og skolen for at understøtte trygge fællesskaber

Børns Vilkår er garant for den nyeste viden om børns trivsel – både fra fagprofessionelle og fra de mange børn, der siden 1987 har kontaktet BørneTelefonen og delt, hvad der fylder i deres liv.

Det giver os en unik viden om, hvad der lige nu er det, som flest børn kæmper med og ringer til os om. Og det gør, at vores trivselsforløb er solidt forankret i børnenes egne perspektiver og aktuelle erfaringer.

Børnene er de rigtige eksperter, og deres fortællinger og erfaringer danner grundlag for det materiale, som Børns Vilkårs undervisningsafdeling udformer. Undervisningsafdelingen består af erfarne fagfolk, bl.a. børnepsykologer, lærere, undervisere og forskere.

Varighed: 120 minutter 
Målgruppe: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse
Form: Oplæg 

Oplægget tilpasses børnenes klassetrin og henvender sig til forældre i  henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Der arbejdes målrettet med cases, dilemmaer og situationer, som er aktuelle for den enkelte målgruppe. Oplægget formidler viden om trivsel, fællesskaber og mobning, og der lægges op til dialog og drøftelse blandt forældrene.
 

Formålet med Oplægget er, at forældrene opnår en fælles forståelse og motivation for aktivt at understøtte klassefællesskabet. Samt at de får redskaber til at gå i dialog med deres børn og handle, hvis der opstår situationer, der udfordrer trivslen og fællesskabet. Oplægget har også til hensigt at give ideer til, hvordan man kan indgå i dialog med andre forældre og skolen på en konstruktiv måde.  

Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at bestilling og fakturering sker gennem den gældende skole og derfor IKKE gennem privatpersoner. Børns Vilkår forbeholder sig ret til at annullere/aflyse oplæg, der er booket via privatpersoner.

OBS  – Forældreoplægget er til forældrene i én klasse, og der kan deltage op til 50 personer.

Varighed: 120 minutter
Målgruppe: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse

Medlemspris: 3400 DKK*
Normalpris:  4900 DKK*

* Derudover pålægges der transportgebyr (ex. moms), varieret efter undervisningssted.

Pris for institutionsmedlemskab: 1.500 kr. om året.

Meld jer ind her

 skole@bornsvilkar.dk

3618 0165

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10-12.30
Onsdag: 10-12.30
Torsdag: 13.00 – 16.00
Fredag: lukket

Bliv kontaktet
Ønsker du at blive ringet op uden for åbningstid, så giv os besked via formularen nedenfor.

Hvis du er forælder, der booker oplægget, så husk at sætte et kryds ved “forælder” i bookingen. 

"*" indikerer påkrævede felter

Samtykke

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Vores klassefællesskab

Workshop, der gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete ideer til, hvordan de selv kan være med til at skabe et trygt fællesskab og sammenhold i klassen.

Læs mere

Børns digitale fællesskaber

Oplæg om, hvordan forældre kan understøtte børn og unge i at indgå i trygge digitale fællesskaber.

Læs mere

Hvad er mobning?

Børns Vilkår har her samlet viden og råd om, hvad forældre og fagpersoner kan gøre for at forhindre og stoppe mobning.

Læs mere

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke