Digitale elevambassadører

Digitale elevambassadører skal understøtte den digitale trivsel og sikre bedre digitale færdigheder og adfærd gennem et ung-til-yngre fokus.

Med cases fra BørneTelefonen uddannes elevambassadørerne og lærer om, hvilke rettigheder og bestemt adfærd der gør sig gældende i den digitale verden. Workshoppen er målrettet 7.-8. klasseelever, der klargøres til undervisning af 3. eller 4. klasserne på egen skole.

Som del af workshoppen tilbyder Børns Vilkår bl.a. evaluering, forældrebreve, skoleledelsesbrev samt en PowerPoint-præsentation, elevambassadørerne kan benytte sig af.

Tilkendegiv interesse

Gennem en ung-til-yngre indsats at understøtte arbejdet med at forebygge digital mobning og digitale krænkelser
Ved:

  • At uddanne digitale elevambassadører i 7.-8. klasse
  • At opkvalificere SSP-kontaktpersoner til at støtte ambassadørerne
  • At ambassadører gennemfører undervisning i digitale fællesskaber, digital mobning og rettigheder og billeddeling i 3.-4. klasse
  • At give skolernes ledelser ideer og redskaber til at forankre indsatsen

Målgruppe: 7.-8. klasse

Elevambassadørforløbet starter med, at SSP-lærerne rekrutterer fire til seks 7.klasseselever fra hver skole. Vi anbefaler, at eleverne skal lave en motiveret ansøgning, da det giver mere motiverede ambassadører.

Ambassadørerne deltager i en uddannelsesdag, som Børns Vilkår forestår. Kontaktlærerne deltager (evt. samtidig) i en halv dags uddannelse. Nu skal ambassadørerne planlægge og gennemføre undervisning i skolens 3./4. klasser med støtte fra kontaktlæreren.

Børns Vilkår laver en evaluering af forløbet.

Materiale

Som en del af indsatsen leverer Børns Vilkår følgende materialer:

  • Forældrebreve til såvel ambassadører som modtagende klasser
  • Et brev til skolernes ledelser med anbefalinger til, hvordan de kan gøre brug af elevambassadørerne på skolen.
  • En standard PowerPoint-præsentation, som elevambassadørerne kan bruge i deres undervisning
  • Evaluering

Efter aftale

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

 skole@bornsvilkar.dk

 3618 0165

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10-12.30
Onsdag: 10-12.30
Torsdag: 13.00 – 16.00
Fredag: lukket

Bliv kontaktet
Ønsker du at blive ringet op uden for åbningstid, så giv os besked via formularen nedenfor:

Tematikker 

Elevambassadørerne uddannes i tre tematikker: Digitale fællesskaber, digital mobning og billeddeling og rettigheder. De bliver præsenteret for to aktiviteter til hver tematik, som de kan bruge, når de selv skal undervise 3.-4. klasserne. Alle aktiviteter har fokus på aktiv deltagelse med inddragelse af cases fra BørneTelefonen, som eleverne skal forholde sig til og finde gode råd og handlemuligheder i.

Faglige ramme

Elevambassadørerne bliver uddannet og guidet i, hvordan de kan rammesætte undervisningen, så det netop er cases og generelle problematikker, der drøftes, og ikke klassens egne oplevelser. Dette understøtter SSP-lærerne. Vi oplever, at der er et særligt potentiale og autenticitet forbundet med, at det er ældre elever, der underviser 3.-4. klasser, og som har frisk i erindringen, hvad det vil sige at gå i 3.-4. klasse og være på vej ind i onlinelivet.

Andre har vist interesse for

Børns rettigheder

Workshop om børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i FN’s Børnekonvention.

Læs mere

Børns digitale fællesskaber

Dialogisk oplæg til forældre, der sætter fokus på børns færden og trivsel i den digitale verden.

Læs mere
Trivsel i klassen - Book et trivselsforløb

Trivselsforløb

Når der er akut behov for at arbejde med problemer i klassen og klassens kultur. Det kan f.eks. være mobning eller en hård tone i klassen.

Læs mere

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.