Bruddet

Når skilsmissen er en realitet

Et brud er altid svært. Men det er endnu sværere, når der er børn involveret. For midt i krisen, smerten og måske også vreden, har I sammen ansvaret for at træffe de rigtige beslutninger for jeres børn.

I skal finde ud af, hvor I hver især skal bo, og hvor meget barnet eller børnene skal være hos den anden forælder. I skal også beslutte, hvornår og hvordan I vil fortælle børnene om skilsmissen, og hvor meget de skal have at vide.
Det er belastende at skulle træffe så store og svære beslutninger på et tidspunkt, hvor I i forvejen er i krise, og hvor I måske endda er meget vrede på hinanden. Det kræver meget af jer som mennesker og forældre.

I er nødt til at rumme barnet

Det er altafgørende, at I forsøger at rumme, at jeres barn oplever skilsmissen som en katastrofe. Det gælder uanset, hvilken alder barnet har, og det gælder, uanset hvordan jeres samliv har været op til bruddet.
Et barn opfatter familien som verdens trygge midtpunkt. Når I vælger at gå fra hinanden, vil barnet ikke alene sørge over, at I ikke længere skal leve sammen som familie. Barnet vil også opleve stor utryghed, fordi verden ændrer sig fundamentalt.

Det vigtigste for barnet er, at han eller hun fortsat har lov til at være barn, og at I sørger for at være de voksne. Det betyder, at I igennem hele forløbet skal gøre klart for barnet, at han eller hun ikke har noget ansvar for det, der er sket. Og at I som forældre vil gøre jeres ypperste for, at barnet skal lide mindst muligt under situationen.

 

 • Vær til stede begge to, når barnet får beskeden om, at I skal skilles. Barnet har brug for at få én forklaring
 • Vær konkrete: Børn forstår ikke altid tingene på samme måde som voksne
 • Giv barnet en forklaring, der passer til barnets alder. Husk, du måske skal forklare det mange gange
 • Vær ærlige og forklar, hvorfor I skal skilles – men kun i grove træk. Børn har ikke brug for at få alt at vide om, hvordan mor har gået højere op i arbejdet end ægteskabet etc. Det er jeres barn, det går ud over, hvis I giver den anden part skylden for skilsmissen, eller hvis I taler grimt om den anden.
 • Fortæl barnet, at det ikke er barnets skyld, I bliver skilt
 • Fortæl, at selvom I ikke skal bo sammen mere, så vil I begge være der for barnet
 • Fortæl barnet, at I selv har nogen at tale med, når I har det svært
 • Giv barnet lov til at sørge og rase. Det er naturligt, at barnet ændrer adfærd i den første tid efter skilsmissen
 • Respektér barnets tilknytning til voksne i din eksmands eller ekskones familie og vennekreds
 • Søg hjælp til dig selv til at håndtere skilsmissen, så du kan støtte dit barn bedst muligt i den første, svære tid
 • Få hjælp i denne fase, hvis I er meget uvenner, så jeres konflikter ikke rammer børnene. Bed eksempelvis Statsforvaltningen om konfliktmægling og om hjælp til at tale om, hvad der er bedst for jeres børn.

Børns Vilkår har et skilsmissepanel, hvor medlemmerne er børn. Her er deres gode råd:

Forældre skal…

 • Fortælle om skilsmissen sammen og lade være med at skændes imens. De skal virke som om, at det er noget, de har forberedt sammen
 • Fremhæve de gode ting. De skal for eksempel ikke vade rundt i, at ”mor og far elsker ikke hinanden”
 • Ikke fordele tingene i hjemmet, når børnene er til stede
 • Lade være med at vise, at de er kede af det eller frustrerede
 • Være sikre på, at de vil skilles og ikke vil finde sammen igen
 • Tage initiativ til at tale med deres børn om, hvordan børnene har det. Og gøre det igen og igen, også selvom skilsmissen ligger lang tid tilbage
 • Hjælpe deres børn med at finde en person, de kan tale med
 • Huske, at bare fordi et barn siger, at alt er fint, så er det det måske ikke.

Tag ansvar for egne følelser

I skal tage ansvar for jeres egne følelser. Er I vrede, ulykkelige eller afmægtige, må I finde andre voksne at tale med. I må ikke bruge jeres barn som sjælesørger, og I må ikke bruge jeres barn som jeres fortrolige, når I diskuterer den anden forælder.
Hvis du selv har det svært, kan det være vanskeligt at rumme et ulykkeligt barn, og det kan være fristende at give den anden forælder skylden, at prøve at trøste barnet med gaver, eller at dæmpe barnets følelser ved direkte at sige, at du ikke kan holde det ud.

Lad ikke netværk og familiemedlemmer tage parti

Der sker ofte det i skilsmisser med et højt konfliktniveau, at familiemedlemmer og venner af familien tager parti for den ene eller anden part. Det er meget vanskeligt for barnet, hvis der åbenlyst bliver talt dårligt om den ene forælder. Her er det vigtigt, at alle voksne omkring barnet respekterer barnets loyalitet over for begge forældre.

Når skilsmissen er en realitet

https://www.youtube.com/watch?v=_JqpHzQNLu4

ForældreTelefonen

Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Ring på tlf. 35 55 55 57

Kontakt ForældreTelefonen

Skilsmisseguiden