Når skilsmissen er en realitet

Et brud er altid svært. Men det er endnu sværere, når der er børn involveret. For midt i krisen, smerten og måske også vreden har I sammen ansvaret for at træffe de rigtige beslutninger for jeres børn. I skal finde ud af, hvor I hver især skal bo, og hvor meget børnene skal være hos den anden forælder. I skal også beslutte, hvornår og hvordan I vil fortælle børnene om skilsmissen, og hvor meget de skal have at vide.

Det er belastende at skulle træffe så store og svære beslutninger på et tidspunkt, hvor I formentlig er i krise, og hvor I måske også er vrede på hinanden. Mange svære eller blandede følelser kan stille sig i vejen og gøre det vanskeligt at tænke klart og fokusere på, hvad børnene har mest brug for. I skal leve med ikke at være sammen med jeres børn lige så meget som I plejer. Det kræver meget af jer som mennesker og forældre at sætte jeres egne ønsker og følelser til side for at fokusere på, hvad der vil være bedst for børnene. 

Giv plads til barnet

En skilsmisse er en meget stor omvæltning i et barns liv. Et barn opfatter familien som verdens trygge midtpunkt. Når I går fra hinanden, vil barnet ikke alene sørge over, at I ikke længere skal leve sammen som familie, men kan også opleve stor utryghed, fordi hverdagen ændrer sig fundamentalt.

Barnet har brug for at mærke, at det er i orden at sørge over tabene og blive vred over de mange forandringer. Derfor er det afgørende, at I forsøger at rumme barnets tanker, følelser og reaktioner. Det gælder uanset, hvilken alder barnet har, og hvordan jeres samliv har været op til bruddet.  

Det vigtigste for barnet er fortsat at kunne være barn, mens I sørger for at være de voksne. Det betyder, at I igennem hele forløbet skal gøre det klart, at barnet ikke har noget ansvar for det, der er sket. Og at I som forældre vil gøre jeres allerbedste for, at barnet får det godt igen. 

Det kræver bl.a., at I får taget hånd om jeres egne følelser, og at barnet ikke bliver inddraget i jeres uenigheder. Barnet har brug for at mærke, at I bakker op om hans eller hendes kærlighed til jer begge og kan træffe fælles beslutninger om, hvad der skal ske. 

Tag ansvar for egne følelser

Det er almindeligt at blive ramt af sorg, vrede og bitterhed, særligt hvis man bliver forladt og skilt uden selv at ville det. Det er også almindeligt at opleve skyld og dårlig samvittighed. 

Når vi som mennesker er ramt af krise, kan vi opleve os selv sige eller gøre ting, vi egentlig ikke ønsker. Vi kan fx opleve, at vi ikke er den forælder, vi gerne vil være. Nogle kan opleve, at de får svært ved at bevare roen og rumme et ulykkeligt barn. Derfor kan det være fristende at give den anden forælder skylden eller komme til at skælde barnet ud, hvis det er svært at rumme barnets reaktioner. Andre kan komme til at bruge deres barn som deres fortrolige.

Derfor er det vigtigt, at du får taget ansvar for dine følelser, så barnet ikke kommer til at bære rundt på dem. For nogen hjælper det at tale med en god ven, et familiemedlem eller en anden støtteperson, der kan hjælpe dig med at tage hånd om dine egne følelser.   

Lad ikke netværk og familiemedlemmer tage parti

I nogle familier kan der ske det, at familiemedlemmer og venner af familien tager parti med den ene eller anden part. Det er meget svært for barnet, hvis der åbenlyst bliver talt dårligt om den ene forælder. Her er det vigtigt, at alle voksne omkring barnet respekterer barnets loyalitet over for begge forældre. Giv venner og familie besked om, at I ikke ønsker at jeres barn skal høre nogen tale dårligt om deres forældre. Stop samtalen, og sig undskyld til barnet, hvis det alligevel sker. 

Børns Vilkårs anbefalinger til at støtte børnene i skilsmissens første tid

Både snakken med børnene og den første tid derefter kan være fyldt med mange spørgsmål, overvejelser og reaktioner fra både børn og voksne. Vi har samlet vores råd her:

Det er hårdt at skulle fortælle børnene, at I ikke længere skal være sammen. Og det er noget, børnene for altid vil huske. Derfor er det vigtigt, at I forbereder jer på, hvad og hvordan I vil fortælle det til dem.

 • Sæt jer sammen, når I skal give jeres barn besked, og giv plads til alle følelser og spørgsmål.
 • Fortæl, at I skal skilles og derfor ikke skal bo sammen mere. Giv barnet en forklaring, der passer til barnets alder, og som er sand, men samtidig tålelig for barnet.
 • Undgå at give hinanden skylden for skilsmissen.  Børn har fx ikke brug for at vide, at deres mor har været utro, eller far synes, arbejdet er vigtigere end familien.
 • Fortæl barnet, at det ikke er barnets skyld, men at skilsmissen er jeres ansvar og beslutning.
 • Sig, at I også er kede af, at det er gået sådan, og at I vil gøre alt, hvad I kan for, at barnet får det godt.
 • Fortæl, hvor I skal bo, og hvornår barnet skal være hos jer hver især.
 • Lyt til barnets ønsker og bekymringer, men uden at lade barnet tro at det er barnets beslutning, hvor det skal bo. Det er noget, I som forældre skal træffe en beslutning om – evt. med hjælp fra andre.
 • Fortæl, at I stadig er forældre sammen, og at I begge altid vil elske og være der for barnet.
 • Vis og sig til barnet, at alle følelser og tanker er ok. Hjælp barnet med at sætte ord på sine følelser. Lad barnet rette dig, hvis du gætter forkert.

I tiden efter bruddet har barnet brug for støtte fra jer. Læs vores råd her:

 • Giv barnet lov til at sørge og rase. Det er almindeligt, at børn ændrer adfærd i tiden efter skilsmissen. Det er barnets reaktion på de forandringer, der sker. Nogle børn kan se ud som om, de klarer sig fint, selv når de går med svære tanker og følelser.
 • Vær forberedt på, at barnets reaktioner også kan komme senere, når de får en anden forståelse for, hvad skilsmissen indebærer, og nye udfordringer kommer til.
 • Bliv ved med at vise og fortælle, at alle følelser og tanker er ok. Hjælp barnet med at sætte ord på sine følelser. Lad barnet rette dig, hvis du gætter forkert.
 • Hjælp barnet med at finde frem til en voksen, der kunne være god for barnet at tale med. Giv den voksne besked om, at barnet og har brug for at vide, at den voksne kender til de forandringer, der sker i familien, og gerne vil tale med barnet om det, når barnet har lyst.
 • Undersøg mulighederne for, at jeres barn kan komme i en skilsmissegruppe, hvor jeres barn kan møde andre børn i samme situation. Spørg i børnehaven eller på skolen. Familieretshuset har også børnegrupper, som er gratis at deltage i.
 • Fortæl barnet, hvem I selv taler med, når I har det svært. Det kan være en lettelse for børn at høre, at der er nogen der hjælper deres forældre, da mange børn bekymrer sig om, hvordan deres forældre har det.
 • Giv barnet mulighed for at bevare relationer til voksne og børn i din eksmands eller ekskones familie og vennekreds. Vigtige voksne og børn i barnets liv kan bidrage til, at barnet kan trives ovenpå skilsmissen.
 • Søg hjælp til at håndtere skilsmissen, så du kan støtte dit barn bedst muligt i den første, svære tid. Det kan være støtte i eget netværk eller professionel hjælp i kommunen, hvor I bor, i Familieretshuset eller hos private tilbud til forældre i skilsmisse.

Hvis I har små børn sammen, har I måske tænkt over, hvordan I bedst støtter jeres barn, der ikke forstår forklaringer på samme måde som større børn.

Små børn kan have svært ved at forstå, hvad der sker, når forældre går fra hinanden, og de kan ikke forestille sig, hvad det betyder for deres liv. Man kan tro, at de små børn ikke mærker så meget til det. Det er dog ikke tilfældet.

Små børn mærker forandringer og fornemmer forældrenes følelser. De bliver også påvirket, hvis der er konflikter imellem dem. Men de forstår ikke, hvad konflikterne handler om, og hvorfor forældrene bliver skilt. Derfor kan de komme til at tro, at de er skyld i skilsmissen.

Små børn kan komme til at tænke over fx årsager til skilsmissen, forældrenes følelser, hvorfor forældrene ikke bor sammen, om forældrene finder sammen igen, forældrenes nye liv og kæreste, og hvorfor de ikke kan få lov til at se den anden forælder når som helst, de vil.

Små børn har i særlig grad brug for hjælp til at forstå, hvad der sker omkring dem, og hvad de selv oplever og føler.

Børns Vilkårs anbefalinger til at støtte det lille barn:

 • Sæt ord på det, barnet oplever og føler. Vent ikke med at tale med barnet, til barnet kommer til dig. Inviter i stedet barnet til, at I kan tale sammen, hvis barnet har lyst. Når barnet virker trist, usikkert eller forvirret, kan du fx sige: Er du ked af, at mor/far ikke er her sammen med os? Bliver du forvirret over, hvorfor vi ikke bor sammen alle sammen mere? Eller tænker du på, hvornår du ser mor/far igen?
 • Giv barnet konkrete beskeder og fortæl og vis, hvor I hver især bor, og hvornår mor eller far kommer og besøger eller henter igen.
 • Forbered dig på, at barnet mange gange kan have brug for svar på, hvorfor I er blevet skilt. Du kan f.eks. sige: Jeg forstår godt, hvis du tænker på, hvorfor vi ikke bor sammen mere. Mor og far kunne ikke finde ud af at være kærester på en god måde, derfor skal vi ikke være kærester mere. Men vi vil gerne være gode forældre sammen, og vi vil altid elske dig og passe på dig.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Barnets følelser i skilsmissen

Savn hos barnet

Savn er et vilkår for langt de fleste skilsmissebørn. Bliv klogere på, hvordan du møder og håndterer dit barns savn her.

Barnets reaktioner og behov

Børn kan reagere på mange forskellige måder, når deres forældre bliver skilt. Og det er ikke altid let at gennemskue, hvad ens barn har brug for eller prøver at fortælle. Bliv klogere her

Skole og institution

Voksne i daginstitution og skole kan være en støtte for barnet under skilsmissen og i tiden efter. Derfor er det vigtigt, at de voksne ved, hvad der sker i hjemmet, så de bedst muligt kan støtte jeres barn.

Ønsker du personlig rådgivning?

Skilsmissebrevkassen

Har du et spørgsmål om skilsmisse? Skriv til vores rådgivere i SkilsmisseBrevkassen.

Brevkassen er anonym, og du kan spørge om alt i forhold til, hvordan du støtter børn i skilsmissen.
Vi forsøger at svare på så mange spørgsmål som muligt.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen hos Børns Vilkår tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v. 

Ring anonymt på tlf. 35 55 55 57

Læs mere