Det gode samarbejde med skole og institution

Daginstitution og skole kan være en støtte for barnet under skilsmissen og i tiden efter. Hvor tingene forandrer sig hjemme, fortsætter livet i børnehaven eller i skolen som det plejer, og det kan være en tryghed for barnet.

Det kan også være en stor hjælp for barnet, hvis en pædagog eller lærer tager sig ekstra tid i en periode, og hvis han eller hun stiller sig til rådighed, så barnet kan tale om de svære ting med en som ikke har ”noget i klemme” i forhold skilsmissen.

Skal institution og skole kunne hjælpe, kræver det imidlertid, at medarbejderne får de nødvendige oplysninger fra jer. I skal fortælle om, hvad der sker derhjemme.

I skal informere institution og skole om:

  • Hvor barnet skal bo
  • Hvilke aftaler der er om forældremyndighed
  • Hvordan I har fordelt tiden med barnet imellem jer
  • Hvornår der er skiftedag
  • Hvem må hente barnet
  • Hvad I har sagt til barnet
  • Hvordan barnet har reageret derhjemme
  • Hvad I mener, institutionen eller skolen kan bidrage med

Informer løbende om ændringer

Det er vigtigt, at I husker at informere personalet, når I laver om på jeres aftaler, og når der sker noget nyt omkring skilsmissen, forældremyndighed, ny familiedannelse eller lignende – eller hvis barnet har krisesymptomer i hjemmet.

Barnet kan reagere forskelligt i skolen og hjemme

Nogle børn reagerer på én måde hjemme og på en anden måde i skole eller institution. Det kan være, barnet har det meget svært derhjemme, men at det ikke viser nogen form for symptomer i børnehaven eller skolen. Det modsatte kan også være tilfældet: At barnet samarbejder og virker meget afbalanceret derhjemme, men at han eller hun afreagerer alle de svære følelser i institution eller skole.

Det er de voksnes opgave at finde ud af, hvordan barnet igen kan komme til at trives, og det kan kun ske, hvis alle omkring barnet samarbejder åbent og med tillid til hinandens iagttagelser.

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Ring anonymt på tlf. 35 55 55 57

Kontakt ForældreTelefonen

Skilsmisseguiden