Savn hos barnet

Vær opmærksom på dit barns savn

 

Voksne vil gerne kunne fjerne savnet. Men det kan vi ikke, fordi savnet er et grundvilkår for langt de fleste børn i skilsmisser.

Det er naturligt for børn at savne den forælder, som ikke er der. Når nu far altid har været den, der hældte havregryn op om morgenen, og han en morgen ikke er der mere. Savnet kommer rullende, og barnet får brug for at blive mødt og forstået.

Børn kan også savne andre børn og voksne, de mister kontakten med, eller som de kommer til at se sjældnere på grund af skilsmissen. Det kan være bedsteforældre eller andre nære familiemedlemmer. Eller hvis barnet oplever skilsmisse nummer to, tre eller fire, kan det være stedforældre, stedsøskende eller stedbedsteforældre, som forsvinder helt ud af deres liv. Så kan der pludseligt være mange at savne.

 

Børns Vilkår anbefaler:

  • Acceptér og respektér savn. Vis, at I kan være sammen med barnet i savnet uden at blive forskrækkede og forsøge at aflede
  • Fortæl barnet, at I forstår, at de savner den anden. Hjælp barnet med at sætte ord på det at savne – bare sid helt stille sammen med barnet. Så vil barnet opleve, at det bliver anerkendt og taget alvorligt
  • Tal med din ekspartner om, hvordan I hjælper jeres barn igennem tidspunkter på dagen, hvor savnet er størst. For nogle børn kan det være en hjælp at få lov til at ringe og eksempelvis sige godnat, godmorgen eller få lov til at fortælle om en oplevelse. Det er selvfølgelig en balance, da opkald mange gange om dagen kan gøre barnet mere og mere ulykkeligt. men det kan også være det, der skaber ro og sammenhæng i barnets dag

Vær parat til at revurdere jeres samværsordning, hvis savnet til den ene forælder fylder meget.

Når jeg er hos min far, savner jeg min mor. Og når jeg er hos min mor, savner jeg min far. Pige, 12 år

Skilsmisseguiden