To børn sidder på hug og leger

Styrk det gode samarbejde
med dit barns dagtilbud

Styrk det gode samarbejde
med dit barns dagtilbud

“Det kræver en landsby at opfostre et barn”, lyder et afrikansk ordsprog. Hvad end man bor i en afrikansk landsby eller i en by i Danmark, så understreger ordsproget, at der er flere voksne omkring dit barn, der har stor betydning for at sikre en tryg og god opvækst.

I Danmark er det særligt de voksne i dit barns vuggestue, dagpleje eller børnehave, som, sammen med dig, er dem, dit barn tilbringer allermest tid med. Derfor er det helt afgørende, at der er et godt samarbejde mellem jer, så I på bedste vis kan sikre dit barns trivsel og udvikling.

Vi har samlet gode råd, der kan hjælpe med at styrke samarbejdet mellem dig og dit barns vuggestue, børnehave eller dagpleje.

Det er en fælles opgave mellem forældre og dagtilbud at give dit barn omsorg og sikre hans eller hendes trivsel og udvikling. Derfor er det vigtigt, at I hver især deler jeres oplevelser af, hvordan dit barn har det.

Nogle gange er det nogle helt konkrete ting, der er vigtige at dele – fx hvis der er sket noget derhjemme, som dit barn måske reagerer på i dagtilbuddet. Omvendt bør dagtilbuddet også dele det med dig, hvis der er sket noget i løbet af dagen, som dit barn måske reagerer på derhjemme. Når I deler den viden med hinanden, bliver det nemmere for begge parter at forstå og tage hånd om dit barns reaktioner – uanset om de har rødder i noget, der er sket derhjemme eller i løbet af dagen.

Et godt samarbejde starter med en nysgerrighed på, hvorfor I hver især gør, som I gør. Spørg løs, hvis der er noget, du undrer dig over.

Det er okay at forholde sig kritisk eller sige det højt, hvis du er bekymret for noget eller føler dig utryg. Vær med til at sætte nogle gode rammer for en samtale, hvis du har brug for at tale om noget, der bekymrer dig.

Det er vigtigt ikke at tage svære snakke foran dit barn. Hvis dit barn ser eller mærker, at du er utilfreds eller utryg, kan det smitte af og påvirke dit barns relation til den voksne. Sørg derfor for at aftale et møde – enten fysisk eller over telefonen – hvor I kan tale om dine bekymringer, inden de vokser sig større.

Mange forældre vil opleve, at de voksne i vuggestuen eller børnehaven på ét eller flere tidspunkter vil pege på noget hos deres barn, som de i øjeblikket er opmærksomme på. Det kan være, at ens barn bider, har et lille ordforråd ift. sin alder eller måske ikke leger så meget med de andre børn. Det kan godt gøre ondt, når andre voksne peger på noget hos ens barn – bl.a. fordi, man kan blive bange for, at noget er galt eller føler sig ramt på sin forælderevne.

Når beskeder gør ondt, kan det nogle gange hjælpe at holde fokus på, at pædagogerne har dit barns bedste for øje. De hjælper med at løse jeres fælles opgave – nemlig at sikre dit barns trivsel. Prøv derfor at se institutionens bemærkninger som kommentarer, der gives af omsorg.

Hvis du oplever, at beskederne bliver givet på en måde, du ikke bryder dig om, er det okay at sige det højt, så I kan finde en bedre måde at tage den slags snakke på.

En dag i en vuggestue eller en børnehave er ofte planlagt efter nogle faste rutiner som fx morgensamling og eftermiddagsmad, hvor der er plads til ro, nærvær og gode samtaler mellem børn og voksne. Derfor er det en god idé at aflevere og hente på tidspunkter, der ikke rammer ind i de aktiviteter, der er planlagt. Hvis dit barn bliver afleveret – fx midt i morgensamlingen – kan det gøre det sværere for dit barn at komme ind i legefælleskabet, og det afbryder den gode kontakt, der er mellem pædagogen og de andre børn.

Husk, at det er helt ok at spørge, hvis der er noget, du er nysgerrig på eller undrer dig over, så I kan tage en snak om, hvorfor tingene er som de er. 

Hverdagen i dagtilbuddet bliver mere meningsfuld for dit barn, når du engagerer dig i den. Spørg dit barns dagtilbud, om det er okay, at du bruger en halv eller hel omsorgsdag i institutionen fremfor at tage dit barn ud at lave noget andet. På den måde får du indblik i dit barns hverdag, og du viser, at du er interesseret i den hverdag, der udspiller sig, når du ikke er der. Måske vil dit barn lege uden dig, men bare det, at du er til stede og fx læser en bog med nogle andre børn, signalerer, at det, der sker i institutionen, er vigtigt.

Der kan være meget praktik forbundet med at have et barn i dagtilbud. Sutsko, huer og vanter, der bliver væk eller glemt, er en meget almindelig del af dagtilbudslivet. Når det hele skal gå lidt stærkt, kan det også ofte blive det, der fylder, når man er på vej ud ad døren. Sørg så vidt muligt for, at I ikke behøver at tale så meget om alt det praktiske: Husk navn i alting, og giv ikke dit barn tøj på, der ikke tåler at blive beskidt, gå i stykker eller blive væk i et par dage og hold dig orienteret på institutionens digitale platforme.

Mere om dagtilbud

tryghed og trivsel i dagtilbud

En stor del af danske børn bruger det meste af deres hverdag i et dagtilbud. Derfor er det helt naturligt, at du som forælder ønsker, at dit barn skal have det så trygt og godt som overhovedet muligt, når hun eller han er i sin vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Indkøring

Det er en skelsættende begivenhed for mange forældre, når deres barn skal til at starte i vuggestue eller dagpleje. Det kan både være noget, man som forældre har set frem til, samtidig med at det kan vække følelser af angst og uro – bl.a. fordi man skal overlade sit barn til voksne, man ikke kender endnu.

Den gode afhentning

Du har måske prøvet mere end én gang at stå i institutionen og have en plan for, hvordan og hvornår I skal hjem for så at opdage, at dit barns plan er en lidt anden. Det kan være frustrerende, og det er aldrig rart, hvis man bliver mødt af modvilje fra sit barn.

Den gode aflevering

Det er vigtigt for små børns tryghed, at overgangen mellem livet derhjemme med familien og livet i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen er så rolig som muligt. En rolig overgang vil typisk også give dit barn en rolig formiddag, og dit barn vil hurtigere blive klar til at lege og lære.

Mere om dagtilbud

Indkøring

Det er en skelsættende begivenhed for mange forældre, når deres barn skal til at starte i vuggestue eller dagpleje. Det kan både være noget, man som forældre har set frem til, samtidig med at det kan vække følelser af angst og uro – bl.a. fordi man skal overlade sit barn til voksne, man ikke kender endnu.

Se mere

Den gode afhentning

Du har måske prøvet mere end én gang at stå i institutionen og have en plan for, hvordan og hvornår I skal hjem for så at opdage, at dit barns plan er en lidt anden. Det kan være frustrerende, og det er aldrig rart, hvis man bliver mødt af modvilje fra sit barn.

Se mere

tryghed og trivsel i dagtilbud

En stor del af danske børn bruger det meste af deres hverdag i et dagtilbud. Derfor er det helt naturligt, at du som forælder ønsker, at dit barn skal have det så trygt og godt som overhovedet muligt, når hun eller han er i sin vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Se mere

Den gode aflevering

Det er vigtigt for små børns tryghed, at overgangen mellem livet derhjemme med familien og livet i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen er så rolig som muligt. En rolig overgang vil typisk også give dit barn en rolig formiddag, og dit barn vil hurtigere blive klar til at lege og lære.

Se mere

Livet med småbørn er støttet af Stryhns Familieselskab

Logo for Stryhns Familieselskab.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke