Tryghed og trivsel
i dagtilbud

Tryghed og trivsel
i dagtilbud

En stor del af danske børn bruger det meste af deres hverdag i et dagtilbud. Derfor er det helt naturligt, at du som forælder ønsker, at dit barn skal have det så trygt og godt som overhovedet muligt, når hun eller han er i sin vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Men hvordan kan du bidrage til, at dit barn kan være trygt og i trivsel i dagtilbud, når du ikke selv kan være til stede?

Vi har samlet tre gode råd herunder, der kan styrke dit barns tryghed og glæde ved at være i sit dagtilbud:

Dit barns hverdag er fyldt med betydningsfulde voksne og fællesskaber med andre børn, der bl.a. lærer dit barn en masse om, hvordan man er sammen med andre. Du kan styrke dit barns venskaber og relationer til de andre børn ved at vise dit barn, at fællesskaberne er vigtige for dig. Det kan du bl.a. gøre ved at kigge på billeder fra institutionen med dit barn eller lade de andre børns navne indgå i jeres lege og godnathistorier. Hvis dit barn kender de andre børns navne, kan det være en god idé at give dit barn mulighed for selv at vælge, hvem I skal lege, der er med.

For børn er de voksne i institutionen ikke på arbejde. De er voksne af stor betydning, som spiller en vigtig rolle i dit barns hverdag. Du kan hjælpe med at støtte de voksnes betydning for dit barn – fx ved at tale om dem, allerede når I er på vej om morgenen: ”Mon det er Thomas eller Julie, der tager imod dig, når vi kommer? Kan du huske, at du og Thomas legede med bolden forleden? Han er ret god til at lege med bold.” På den måde kan du signalere til dit barn, at du forstår, at de voksne er vigtige for dit barn, og at du er spændt på den dag, der kommer.

Noget af det vigtigste for, at dit barn føler sig tryg ved de voksne i institutionen, er, at dit barn kan mærke, at du er helt tryg og rolig. Derfor er det bl.a. vigtigt, at du udstråler, at du og de voksne i dagtilbuddet har det godt med hinanden og er fælles om at passe på dit barn. Hvis de voksne har tid, er det derfor en god idé, at du nogle gange bruger et øjeblik på at blive hængende og få talt om hverdagen i dagtilbuddet.

Hvis du har bekymringer for dit barns trivsel i vuggestue eller børnehave eller er utilfreds med, hvordan dagtilbuddet håndterer visse ting så sørg for at tage den snak på et tidspunkt, hvor dit barn ikke er til stede.

Din ro i hente- og afleveringssituationer er også enormt vigtig.

Få gode råd til den trygge og gode aflevering og afhentning.

Mere om dagtilbud

Indkøring

Det er en skelsættende begivenhed for mange forældre, når deres barn skal til at starte i vuggestue eller dagpleje. Det kan både være noget, man som forældre har set frem til, samtidig med at det kan vække følelser af angst og uro – bl.a. fordi man skal overlade sit barn til voksne, man ikke kender endnu.

Styrk det gode samarbejde med dagtilbuddet

De voksne i dagtilbuddet er nogle af de mennesker, dit barn tilbringer allermest tid med. Derfor er det helt afgørende, at der er et godt samarbejde mellem jer, så I på bedste vis kan sikre dit barns trivsel og udvikling.

Den gode aflevering

Det er vigtigt for små børns tryghed, at overgangen mellem livet derhjemme med familien og livet i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen er så rolig som muligt. En rolig overgang vil typisk også give dit barn en rolig formiddag, og dit barn vil hurtigere blive klar til at lege og lære.

Den gode afhentning

Du har måske prøvet mere end én gang at stå i institutionen og have en plan for, hvordan og hvornår I skal hjem for så at opdage, at dit barns plan er en lidt anden. Det kan være frustrerende, og det er aldrig rart, hvis man bliver mødt af modvilje fra sit barn.

Mere om dagtilbud

Indkøring

Det er en skelsættende begivenhed for mange forældre, når deres barn skal til at starte i vuggestue eller dagpleje. Det kan både være noget, man som forældre har set frem til, samtidig med at det kan vække følelser af angst og uro – bl.a. fordi man skal overlade sit barn til voksne, man ikke kender endnu.

Se mere

Den gode afhentning

Du har måske prøvet mere end én gang at stå i institutionen og have en plan for, hvordan og hvornår I skal hjem for så at opdage, at dit barns plan er en lidt anden. Det kan være frustrerende, og det er aldrig rart, hvis man bliver mødt af modvilje fra sit barn.

Se mere

Styrk det gode samarbejde med dagtilbuddet

De voksne i dagtilbuddet er nogle af de mennesker, dit barn tilbringer allermest tid med. Derfor er det helt afgørende, at der er et godt samarbejde mellem jer, så I på bedste vis kan sikre dit barns trivsel og udvikling.

Se mere

Den gode aflevering

Det er vigtigt for små børns tryghed, at overgangen mellem livet derhjemme med familien og livet i vuggestuen, børnehaven eller dagplejen er så rolig som muligt. En rolig overgang vil typisk også give dit barn en rolig formiddag, og dit barn vil hurtigere blive klar til at lege og lære.

Se mere

Livet med småbørn er støttet af Stryhns Familieselskab