Dagtilbud

Side

Til pædagogstuderende

Gratis digitalt materiale. Bliv klogere på Omsorgsgrebet og hvordan du kan møde børns behov for nærhed og udforskning.

Læs mere
Side

Hvordan møder man børn og forældre i skilsmisse?

Gratis, digitalt inspirationsmateriale, til personale i dagtilbud, der gerne vil støtte børn og familier i skilsmisse.

Læs mere
Oplæg

Solbjørn – Et omsorgspædagogisk redskab

For alle medarbejdere i dagtilbud Hvordan kan en hånddukke bruges til at sikre ligeværdige samtaler med børn? Det er omdrejningspunktet for denne workshop om, hvordan I kan integrere Børns Vilkårs tryghedshånddukke, Solbjørn, i jeres pædagogiske praksis.

Læs mere
Oplæg

Refleksion med afsæt i Omsorgsgrebet 

For alle der arbejder i dagtilbud Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg. Vi arbejder ud fra en mentaliserende praksis, hvor det både handler om at forstå jeres egne og barnets reaktioner.

Læs mere
Oplæg

Omsorgsgrebet

For alle, der arbejder i dagtilbud I denne workshop bliver I introduceret til modellen Omsorgsgrebet og dens to hænder, der visualiserer, hvordan I møder børns behov for henholdsvis nærhed og udforskning.

Læs mere
Oplæg

Små børns stemmer

Små børns stemmer Kompetenceudviklingsforløb for alle, der arbejder i dagtilbud ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. Med modellen Omsorgsgrebet får I et fælles sprog og en fælles forståelse for betydning af omsorg og tryghed i dagtilbud.

Læs mere
Side

Solbjørn

Børns Vilkår har udviklet hånddukken Solbjørn. Den er et pædagogisk redskab, der kan bygge bro mellem børn og voksne og hjælpe voksne med at se verden fra børns perspektiv og være i det legende univers. 

Læs mere
Side

En tryg start i vuggestue og børnehave

Gratis film og inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i jeres børnehave.

Læs mere
Side

En tryg start i vuggestue og dagpleje

Gratis film og inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i jeres vuggestue eller dagpleje. Kan fx bruges på en pædagogisk dag eller personalemøde.

Læs mere
Side

En tryg start i børnehaven

Her kan du finde viden og inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i jeres børnehave.

Læs mere
Side

Omsorg og tryghed i dagtilbud

Temaside om omsorgsarbejdet i den pædagogiske praksis. Læs bl.a. om Omsorgsgrebet og se film om omsorg i dagtilbud.

Læs mere
Side

Omsorgsgrebet

Bliv klogere på Omsorgsgrebet og hvordan du kan møde børns behov for nærhed og udforskning.

Læs mere