Lille pige kigger ud af et vindue

Støt børn og forældre i skilsmisse

Gratis inspirationsmateriale til jer i dagtilbud, der gerne vil støtte børn, hvis forældre er ved at blive eller lige er blevet skilt.

Små børn kan have svært ved at forstå, hvad der sker, når deres forældre går fra hinanden. De kan blive ramt af store følelser, som kan være svære at stå alene med.
Samarbejdet og dialogen med barnets forældre er også vigtig, men den kan udfordres af, at forældrene selv er fyldt op af store følelser, som kan gøre det svært for dem at tage barnets perspektiv.

Derfor spiller du, der er barnets nære voksen i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, en særligt vigtig rolle. For når barnets trygge base i hjemmet pludselig forandres, bliver det ekstra vigtigt, at barnet kan finde omsorg og tryghed hos dig og andre voksne i dagtilbuddet.

Vi har i linket herunder samlet viden om og inspiration til, hvordan du kan støtte små børn og deres forældre, når de oplever skilsmisse.

Materialet er digitalt og består bl.a. af korte film, cases og spørgsmål til fælles faglig refleksion.
Det kræver ingen forberedelse og kan for eksempel bruges på et personalemøde.
Materialet kan tilgås på både computer, iPad og telefon.

Se også

Små børns reaktioner på skilsmisse

Sådan støtter du børn, der oplever skilsmisse

Samarbejde med forældre i skilsmisse

Greb i samtalen med forældre i skilsmisse

Sklismisseguiden

Børns Vilkår har også lavet denne guide, der er henvendt til forældre.

Her kan forældrene finde viden og råd om, hvordan man træffer beslutninger, samarbejder og tilrettelægger livet efter skilsmissen med udgangspunkt i barnets behov.

Solbjørn – et omsorgspæda-gogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Refleksion med afsæt i omsorgsgrebet

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.

Kompetence-udviklingsfor-løb

Kompetenceudviklingsforløbet ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. 

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke