Børnebidrag og ydelser

En skilsmisse betyder for langt de fleste også en ændring i økonomien. Som enlig forsørger er der dog forskellige muligheder for at få økonomisk støtte fra både barnets anden forælder og det offentlige.

Bor du…:

  • Sammen med dit barns anden forældre?
    Kan du få: Børne -og ungeydelse
  • Sammen med en anden voksen, der bidrager til husførelsen i hjemme?
    Kan du få: Børne -og ungeydelse og Børnebidrag
  • Alene med dit barn?
    Kan du få: Børne -og ungeydelse, Børnebidrag og Børnetilskud

Find flere informationer herunder:

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Når I ikke længere er sammen, kan det f.eks. ske ved, at den ene forælder betaler et børnebidrag til den anden forælder, som har barnet boende.

Hvis der er fælles forældremyndighed og barnet bor lige meget begge steder kan bidraget aftales ved at hver forælder afholder forskellige udgifter til barnet.

I kan selv fastlægge størrelsen på bidraget – men hvis I ikke kan blive enige, så kan Familieretshuset hjælpe jer med at fastlægge bidraget.

Læs mere om børnebidrag her!

Andre bidrag

På www.familieretshuset.dk er det også muligt at læse om andre former for bidrag, som kan søges i forbindelse med barnets fødsel, konfirmation og uddannelse.

Alle forældre får penge fra det offentlige, når barnet er mellem 0 og 18 år. Pengene bliver udbetalt 4 gange om året. Pengene udbetales til den forælder, hvor barnet bor.

Det fortsætter efter I går fra hinanden, hvis I ikke giver besked om andet. Læs mere om børne– og ungeydelsen her

Når du bor alene med dit barn eller børn kan du få børnetilskud og ekstra børnetilskud. For at få tilskuddet skal du være enlig forsørger. Det betyder, at du skal være alene om at betale til husførelsen i hjemmet.

Børnetilskuddet kan gives fra det tidspunkt den fælles økonomi og husførelse ophører, men kræver ikke at der er indgået separation eller skilsmisse.

Læs mere om børnetilskud her

Skilsmisseguiden