Seks børn sidder på en bænk og kigger på en telefon

Sæt fokus på fællesskabet i klassen

Flere og flere børn og unge kontakter BørneTelefonen omkring ensomhed. De fortæller om at føle sig alene, om at være ekskluderet fra fællesskabet og om ikke at kunne finde modet til at forsøge at være med.

For mange børn udspiller deres sociale liv sig primært i skolen, og derfor er det vigtigt, at skolen tager ansvar for at skabe gode rammer for trygge fællesskaber.

Alle børn skal være en del af positive fællesskaber. Derfor tilbyder Børns Vilkår og TrygFonden jer materiale med øvelser til, hvordan du og din 4. – eller 6. klasse kan styrke fællesskabet i netop jeres klasse.

Logo for TrygFonden.

4. og 6. klasse – lydfortælling og klassedrøftelse

Her skal I lytte til en historie om ensomhed, og efterfølgende tale om hvad man som klasse kan gøre for, at der ikke er nogen, som føler sig ensomme, og hvordan I kan styrke fællesskabet i netop jeres klasse.

Varighed:

20 minutter

Lydfortællingen er produceret af
Act on it.

Logo for Act On It

4. klasse – øvelse med dilemmakort

I denne øvelse skal eleverne tale om dilemmaer fra BørneTelefonen om ensomhed, som den f.eks. udspiller sig i venskaber, gruppedannelser og i det digitale liv blandt børn og unge, og komme med bud på hvem der kan hjælpe.

Varighed:

20 minutter

Du skal bruge:

6. klasse – dilemmaøvelse med handlingskort

I denne øvelse skal eleverne i grupper komme med bud på forskellige handlemuligheder til dilemmaer fra BørneTelefonen om ensomhed, som den f.eks. udspiller sig i venskaber, gruppedannelser og i det digitale liv blandt børn og unge.

Varighed:

20 minutter

Du skal bruge:

Ensomhed

Hvert fjerde barn føler sig ensom. Det viser vores undersøgelse blandt 2.465 skoleelever i 5.- og 8.klasse. Størstedelen af de børn og unge, som føler sig ensomme, går alene med følelsen, og har ikke talt med en voksen.

Undersøgelsen viser også, at 61 pct. af de børn, som angiver, at de tit eller meget tit oplever ensomhed, har lav livstilfredshed, og 38 pct. har 5-8 symptomer på mistrivsel mindst en gang ugentligt.

Forside for rapport om ensomhed

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke