Seks børn står foran en mur

Skolestyrken

Logo for Skolestyrken

Skolestyrken er et effektivt og sammenhængende skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Målet er at udvikle og styrke trygge fællesskaber i skolen samt forebygge og håndtere mobning og andre handlinger, som er skadelige for børn og indvirker negativt på skolens kultur.

Programmet arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.  

Skolestyrken henvender sig derfor til hele skolen og alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder og fra indskoling til udskoling – i arbejdet med at styrke de trygge fællesskaber.  

Skoler, der er en del af Skolestyrken, får:

  • Konkrete og effektive redskaber til at håndtere og forebygge mobning.
  • Et kompetenceløft af skolens personale.
  • Et fælles vidensgrundlag og sprog for trivsel og mobning for alle, der arbejder på skolen.
  • En målrettet og særligt tilpasset indsats til at styrke trivsel for børn og voksne på skolen.
  • Hjælp til at integrere trivselsarbejdet i alle dele af skolens praksis.
  • Et forløb tilpasset skolens behov, ressourcer og nuværende trivselsarbejde.

Skolestyrkens tilbud og værktøjer er forankret i den nyeste danske og internationale forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbe-indsatser, der involverer alle i og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.  

Programmet er udviklet af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet) og testet, udviklet og tilpasset i samarbejde med pilotskoler i Billund, København og Brøndby.

Ud over Mary Fonden støtter Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden programmet.

Læs mere på skolestyrken.dk

Læs mere om Alliancen mod mobning

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke