Lyshåret barn holder på en pink bamse, med en brunhåret kvinde i baggrunden

Gratis onboardingforløb til pædagogmedhjælpere

tre korte forløb om omsorg

I 3 korte digitale forløb bliver du som nyansat introduceret til den betydningsfulde omsorgsopgave i dagtilbud.

Børnene er i trygge hænder hos dig – men hvordan støtter du dem bedst i dit daglige arbejde?
Det får du konkrete redskaber til i de tre forløb.

Tag det første forløb, når du lige er startet og følg op med de to andre efter et par måneder, når du har fået konkret erfaring med arbejdet og børnegruppen.

til den pædagogogiske leder

Når I ansætter medhjælpere uden pædagogisk erfaring, er der mange informationer, de skal have i den første tid. For mange vil det endda være deres første egentlige job.

Børns Vilkår har udviklet 3 korte digitale forløb, som du kan give til dine nye uuddannede medhjælpere i deres første tid. Forløbene introducerer til, hvordan man møder børn med den rette omsorg, så de får en god og tryg hverdag, hvor de trives.

I har muligvis allerede en konkret kommunal strategi for onboarding af nye medhjælpere. Om omsorg, onboardingforløb til nye medhjælpere fra Børns Vilkår, erstatter ikke allerede eksisterende indsatser. Derimod er det en håndsrækning til jer, der sikrer, at I har formidlet vigtig viden om, hvordan man møder børn med den nødvendige omsorg.


Forløb 1 – Introduktion

Beskriver hvad der skal til for at skabe gode relationer og introducerer Børns Vilkårs model for omsorg; Omsorgsgrebet. Forløbet omsorg, onboardingforløb til nye medhjælpere fra Børns Vilkår, erstatter ikke allerede eksisterende indsatser. Derimod er det en kan tages op til første arbejdsdag og forudsætter ingen erfaring.

Der lægges op til, at den nyansatte indgår i dialog med:

  • kollegaer om den daglige omsorgspædagogiske praksis og om opgavefordelingen. håndsrækning til jer, der sikrer, at I har formidlet vigtig viden om, hvordan man møder børn med den nødvendige omsorg.
  • leder om om forventninger til stillingen, evt. usikkerhed i forhold til den pædagogiske opgave og om, hvor betydningsfuldt det er at etablere trygge relationer.

Forløb 2 – Den store hånd

Beskriver hvordan man skal forstå og etablere tryghed hos børn. Introducerer til den store hånd i Børns Vilkårs model Omsorgsgrebet, der beskriver hvordan man opfylder barnets behov for nærhed.

Forløbet kan med fordel tages efter ca. 1 måneds ansættelse, da det forudsætter lidt pædagogisk erfaring.

Der lægges op til, at den nyansatte indgår i dialog med:

  • Leder og kollegaer om: hvordan medhjælperen møder børn sensitivt og aflæser deres signaler og responderer på dem.

Forløb 3 – Den lille hånd

Beskriver hvordan man gennem leg kan støtte børn i at udvikle sig, lære nyt og deltage i de afgørende fællesskaber med de andre børn. Introducerer til grebene i den lille hånd i Omsorgsgrebet. Forløbet kan med fordel tages efter ca. 2 måneders ansættelse, da det forudsætter erfaring med det pædagogiske arbejde.

Der lægges op til, at den nyansatte indgår i dialog med:

  • kollegaer om, hvad der kan være årsag til uro mellem børnene.
  • Leder og kollegaer om den vigtigste erkendelse efter at have gennemgået de tre forløb Om omsorg koblet til praksiserfaringerne fra den første tid i det nye job.

Varighed og devices

Forløbene er bygget op som tre digitale forløb af ca. 15 minutters varighed.

Den kan gennemføres på både telefon, tablet/iPad og pc.

Gratis refleksionsforløb til personalemøder eller pædagogisk dag

En tryg start i vuggestue og dagpleje

Forløbet giver viden og inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i vuggestue eller dagpleje.

Start forløbet her

En tryg start i børnehaven

Et forløb, der giver viden og inspiration til, hvordan I kan arbejde med tryghed og omsorg, når børn starter i børnehaven.

Start forløbet her

Tryghed i arbejdet med skilte familier i dagtilbud

Forløb med inspirationsmateriale til jer i dagtilbud, der gerne vil støtte børn, hvis forældre er ved at blive eller lige er blevet skilt.

Start forløbet her
Hvordan tager man som pædagogisk personale imod et barn, der afleveres i dagtilbud

Tryg daglig modtagelse

Forløbet stiller skarpt på afleveringen om morgenen og understøtter jeres dialog om, hvordan I kan skabe mere tryghed i den daglige overgang fra hjem til dagtilbud.

Start forløbet her

Workshops og kompetenceforløb

Kunne I tænke jer at investere i mere dybdegående faglig inspiration med en facilitator fra Børns Vilkår, har I mulighed for at købe workshops og kompetenceudviklingsforløb til jeres institution. Dyk ned i fx brug af hånddukker i samtaler med små børn eller et fælles sprog for det omsorgspædagogiske arbejde.

Se herunder

Mørkhåret kvinde set ovenfra sidder med fire børn, mens hun taler med et af dem
Modelbilleder, Børns Vilkår

Solbjørn – et omsorgspædagogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Læs mere
Mørkhåret kvinde sammenligner sin hånd med to børn
Modelbilleder, Børns Vilkår

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Læs mere
Fire børn sidder på en hængekøje og spiser kiks.

Refleksion med afsæt i omsorgsgrebet

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.

Læs mere
Kompetenceudviklingsforløb Børns Vilkår

Kompetence-udviklingsfor-løb

Kompetenceudviklingsforløbet ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. 

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke