Ældre mand med lyshåret dreng på skuldrende smiler til kameraet.

Bedsteforældre har en vigtig rolle i mange børns liv

Når børn rammes af skilsmisse, kan bedsteforældre blive ekstra betydningsfulde. Når hjemmet opløses, og forældrene er kede af det og måske har svært ved at tale sammen, kan bedsteforældrene være den trygge base. Deres hjem kan være det sted, hvor alt er, som det plejer.  

Men bedsteforældrene kan også være følelsesmæssigt involverede i skilsmissen. De fleste føler måske størst solidaritet med deres eget ”barn” og kan blive fyldt af vrede mod deres ekssvigersøn eller -datter. Og det kan få alvorlige konsekvenser for børnene. 

I nogle tilfælde kommer det til at betyde, at børnene – ud over tabet af et hverdagsliv med begge deres forældre – også mister det værdifulde samvær med deres bedsteforældre, fordi samarbejdet mellem de voksne ikke fungerer.  

Andre børn oplever, at de beholder kontakten med deres bedsteforældre, men at mormor taler dårligt om far, eller at farfar nægter at tale om mor. Bedsteforældre støtter derfor bedst op om deres børnebørn ved at forholde sig så neutrale som muligt, så børnene får et trygt frirum, hvor de kan dele deres tanker og følelser uden at skulle frygte, at de voksne siger noget dårligt om deres forældre. 

Hvad skal bedsteforældre være opmærksomme på?  

Som bedsteforældre er det vigtigt at være opmærksom på, at man utilsigtet kan komme til at holde liv i forældrenes konflikter ved fx at tale dårligt om den ene forælder. Omvendt kan man bidrage til at mindske konfliktniveauet ved at anerkende begge forældres gode hensigter og betydning for deres børn, selvom det kan være svært.  

Børnene har brug for at se, at de vigtige voksne i deres liv accepterer hinanden og stadig kan have det rart sammen ved fx højtider og mærkedage.  

Børns Vilkårs anbefalinger til bedsteforældre

  • Fokusér på at være bedsteforælder og være sammen med dit barnebarn. 
  • Omtal begge forældre positivt, når børnene er til stede. 
  • Bak børnene op i deres kærlighed til begge forældre ved fx at give plads til at tale om dem. 
  • Bak op om det gode samarbejde forældrene imellem. Invitér fx din ekssvigersøn eller -datter sammen med barnebarn til kaffe eller lignende. 
  • Tag godt imod svigerdatter eller -søns nye kæreste. 
  • Tag godt imod nye søskende i familien. Vis samme interesse og omsorg, som du gør til dine børnebørn.  
Ældre mand med lyshåret dreng på skuldrende smiler til kameraet.

Livet i en delt familie

Lyshåret kvinde med en taske i hånden krammer en lyshåret dreng.

Skiftedage

Skiftedage er noget, mange børn oplever som svære og ind imellem helt uoverskuelige. Men selvom dit barn har to hjem, kan skiftedagen godt blive tryg og overskuelig.

Brunhåret pige på en sofa kigger på en iPad.

Hverdagen

Børn i delte familier har brug for, at deres forældre ved, hvad barnet oplever hos den anden forælder og hjælper med at skabe sammenhæng og holde styr på hverdagen. Få gode råd her.

Lyshåret pige med tegninger i ansigtet smiler til kameraet.

ferier

Ferier er en tid til nærvær, men også en tid, hvor børn kan komme til at savne og bekymre sig. Læs om, hvad I skal tage hensyn til, når I skal planlægge samvær i ferien.

Brunhåret mand og lyshåret dreng læser en billedbog.

de Nye familer

Der er meget at forholde sig til og tage højde for, når en eller begge forældre får en ny kæreste. Læs mere om, hvordan og hvornår børnene skal involveres i nye forhold.

Sløret, brunhåret pige i baggrunden holder en stjernekaster, der er i fokus.

Konfirmation og mærkedage

Èn jul eller flere? Skal alle samles til konfirmationen? Mærkedage og højtider kan være svære for børn i delte familier. Få viden om, hvad I skal tage højde for her.