Planlæg ferierne ordentligt

”Hvor må det være fedt at komme ud at rejse to gange i sommerferien.”

Sådan bliver skilsmissebørn ofte mødt af kammerater, der ”kun” har én familie. Og selvom det nok også kan være en af de sjovere ting ved at have forældre, der er skilt, er ferietiden for nogle børn i skilte familier ikke helt uden bekymringer og bange anelser.

Det er også den tid, hvor både børn og voksne skal undvære hinanden i en længere periode. Børn kan bekymre sig for den forælder, der er derhjemme – eller de kan bekymre sig, om hvad de skal gøre, hvis de nu kommer til at savne.

Når I skal aftale feriesamværet, skal I tage hensyn til barnets alder, og hvor knyttet barnet er til hver af jer. Det har stor indflydelse på, hvor meget feriesamvær, I kan aftale.

Jo ældre barnet er, jo mere feriesamvær, kan I aftale. Det er bedre at starte med en kortere ferie end en der bliver for lang. Du kan risikere, at barnet vil savne den anden forælder for meget. Det kan betyde, at barnet får dårlige erfaringer og forbinder samværet med et stort savn. Det er bedre, at barnet har lyst til at have mere tid sammen med dig – og at I derfra udvider jeres ferietid gradvist.

Hvis I ikke er enige

Bor barnet ikke hos dig, og kan I ikke blive enige om, hvilket feriesamvær, du skal have med dit barn, kan du rette henvendelse til Familieretshuset. Her vil en sagsbehandler vurdere om der skal træffes afgørelse i Familieretshuset eller om sagen går videre til Familieretten.

Bor barnet hos dig, må du ikke placere din ferie med dit barn på et tidspunkt, hvor der er samvær med den anden forælder. Hvis I ikke kan blive enige om, at samværet flyttes eller aflyses, kan du søge Familieretshuset om bortfald af samværet for den periode, du gerne vil afholde din ferie med barnet.

 

Børns Vilkårs anbefalinger om feriesamvær

Planlæg i god tid, hvordan ferier skal fordeles, så alle – inkl. barnet – ved, hvad I har at forholde jer til

Tal med hinanden om, hvordan I håndterer barnets savn af den anden forælder på jeres ferie, hvis det skulle opstå. Kan barnet ”skype”, ringe eller sende sms? At være væk fra en forælder i uger ad gangen uden at må have kontakt, kan være meget svært for et barn

Undlad at tage kontakten til den anden forælder i ferien på de tidspunkter, hvor barnet er mest træt og sårbar, f.eks. lige inden sengetid. Prøv om det kan være på tidspunkter, hvor barnet har haft en sjov eller spændende oplevelse at fortælle om

Vis dit barn, at du nok skal klare dig i den tid, barnet er på ferie med den anden forælder. Fortæl, at du er spændt på at høre om de gode oplevelser, som barnet skal have på ferien med den anden forælder

Vis ikke over for barnet, hvis du er bekymret for, hvordan det nu skal gå med den anden forælders ferie med barnet. Barnet vil fange an på det – og det vil være den bekymring, du sender dit barn afsted på ferie med

Da det lille spædbarn (under 1 år) ikke kan være væk fra den primære omsorgsperson i mere end nogle timer, kan I for eksempel aftale flere dagsbesøg i træk

For de små børn (ca. 1-3 år) kan der f.eks. aftales et par forlængede weekender. Er barnet vant til samvær i en periode, der svarer til en forlænget weekend, kan der aftales op til en halv uge. Hvis barnet ikke før har været vant til samvær med overnatning, så lad ikke ferien være det tidspunkt, hvor I starter ud med flere overnatninger i træk. Start i det små med en enkelt overnatning og udvid langsomt i takt med, at barnet bliver tryg ved ikke at sove i sine vante omgivelser

For de mindre børn (ca. 3-6 år) kan der for eksempel aftales samvær i to ikke sammenhængende uger

For de større børn (fra 6 år og op efter) kan der for eksempel aftales en længere ferie på 2-3 uger afhængig af barnets tilknytning til forældrene. Nogle børn synes dog, at tre uger kan være for længe. Der kan for de større børn, eksempelvis aftales to sammenhængende uger og en uge på et andet tidspunkt.

Skilsmisseguiden