Brunhåret mand og lyshåret dreng læser en billedbog.

Når der kommer bonusforældre og nye søskende

Der er ingen “regler” for, hvordan børn reagerer, når en forælder – eller begge – får en ny kæreste efter skilsmissen. Nogle børn går hurtigt og positivt ind i den ny relation og giver måske udtryk for, at det er dejligt, at far eller mor er glade. Nogle sørger eller bliver vrede på de nye bonusforældre. 

For nogle børn bliver det nye parforhold det endelige bevis på, at skilsmissen er en realitet – og derfor en hård erkendelse for barnet. Børn kan også sørge og være vrede, fordi de er loyale over for den anden forælder, som måske ikke har en ny kæreste, eller fordi de selv føler sig tilsidesat eller frygter at miste kærlighed. 

Lad forælder være forælder  

Hvordan forholdet til forælderens nye kæreste bliver afhænger i høj grad af måden, det tackles på. Nogle voksne ønsker meget hurtigt at ”være familie” i det nye parforhold: At være sammen som far, mor og barn, hvor alle hele tiden er sammen, og hvor begge voksne kan opdrage og tage sig af barnet. Men det kan være meget svært for barnet.   

Særligt for et ældre barn kan det være svært at acceptere, at en ny voksen, som de ikke selv har valgt, pludselig skal begynde at stille krav og irettesætte dem i deres eget hjem. Det kræver, at der er en nær og tryg relation mellem barn og bonusforældre. Og selv da er det ikke alle børn, der vil acceptere det. 

Barnet har ikke valgt den ny familie og har ofte ikke noget ønske om altid at være sammen med forælderens nye kæreste. Mange børn vil gerne have deres forælder for sig selv en gang imellem. Og flere børn fortæller om, at de ikke bryder sig om, at den ny bonusforælder indfører sine regler og normer i hjemmet. Det kan fx være, at de beder børnene om at spise op, selvom det ikke plejer at være en regel. Det er oftest langt bedre, at det er forældrene, der stiller krav, og at bonusforælderen koncentrerer sig om at lære barnet at kende for med tiden at kunne blive en god ven. 

Min mor har fundet en anden. De har nok været sammen i 3 måneder. Jeg er så ked af det. Han er meget flink, men tanken om, at min mor kysser og har sex med en anden, kan bare få mig til at blive virkelig ked af det og på en måde vred Pige, 14 år

Giv plads til barnets følelser 

Det kan være svært for mange børn at træde ind i en sammenbragt familie. Det medfører ofte store skift i roller, rutiner og relationer. Og det medfører tab for barnet, som ofte mister tid og opmærksomhed fra en forælder. For mange børn er det faktisk mere stressfyldt at tilpasse sig en ny sammenbragt familie end selve skilsmissen. Første skridt i at støtte sine børn i denne situation, handler om at forstå de følelser, børnene bliver ramt af: Hvad der er en gevinst for én selv, kan være et tab for børnene.  

Som forælder er det vigtigt, at du giver barnet lov til at have sine følelser, også de negative, selv om du gerne må sætte grænser og for eksempel kræve, at barnet taler pænt til og om din nye kæreste. Du kan hjælpe barnet ved at formulere, at du forstår, at det kan være en vanskelig situation. Det er også vigtigt, at du sørger for at tilbringe tid alene sammen med barnet, og at du bevarer nogle af de gode traditioner, I havde, før den nye kæreste kom ind i billedet. 

Min far behandler mine papsøskende bedre, end han behandler mig. Jeg har prøvet at sige det til ham, men han siger, at det er noget pjat. Pige, 12 år

Giv barnet sit private rum

Hvis I flytter sammen, skal jeres barn gerne have sit eget sted i boligen, så han eller hun føler sig velkommen og ikke trængt ud af en ny kæreste og eventuelle nye søskende. Har du ikke et værelse til barnet, skal barnet som minimum have sit eget sovested med en hylde eller et skab til private ejendele og legetøj.  

Børns Vilkårs anbefalinger, når der kommer nye kærester og søskende

Der er meget at forholde sig til og tage højde for, når en eller begge forældre får en ny kæreste, og der måske også følger søskende med. Læs vores anbefalinger her.

 • Tænk over, hvornår og hvordan du introducerer en ny kæreste for dit barn. En del børn har svært ved at rumme mange store forandringer på en gang. Undlad derfor så vidt muligt at introducere en ny kæreste, før børnene er landet ovenpå skilsmissen og eventuelle forandringer i form af flytning og skoleskift.
 • Giv barnet tid til at vænne sig til, at en ny kæreste er inde i billedet. Husk, at selvom det for dig er glædeligt og dejligt at have fået en kæreste, så medfører det ofte svære tab for barnet.
 • Husk, at børn kan reagere på mange forskellige måder, når de får at vide, at deres forældre har fået nye kærester: Nogle børn bliver glade og lettede, andre bliver kede af det og bange. Andre igen vil sørge, fordi det nye parforhold endegyldigt viser, at skilsmissen er en realitet.
 • Brug tid sammen med dit barn, uden at din nye kæreste er med.
 • Vis barnet, at du elsker ham eller hende lige så højt, som før du fik din kæreste.
 • Tal med din kæreste om, hvordan han eller hun kan skabe en god relation til dit barn. Børn kan reagere negativt, når en ny kæreste opdrager på dem.
 • Husk, at bruddet også kan være en sorg for barnet, hvis du og din nye kæreste går fra hinanden.
 • Husk, at barnet ikke nødvendigvis opfatter den nye kæreste som et familiemedlem på lige fod med resten af familien, og som derfor kan bestemme eller opdrage.

Mange bonusforældre får et tæt, kærligt og livslangt forhold til deres bonusbarn.

Men det kan være svært at være bonusforælder i en familie. Det kræver meget af de voksne i familien at få det til at fungere. Ikke desto mindre er chancerne for, at børnene får en god relation til bonusforælderen større, hvis I indstiller jer på, at det kan tage mange års arbejde at nå til et sted, hvor den nye kæreste fx også kan rette på børnene. Anerkend og respektér, at barnet har særligt behov for alenetid med sin forælder.

 • Anerkend og respektér, at din kæreste og barnet har en fælles fortid, som de skal have lov til at tale om.
 • Omtal altid barnets anden forælder med respekt.
 • Skab rum for, at barnet kan være vant til andre normer i det andet hjem, og at det kan være svært for barnet at leve med flere forskellige normsæt.
 • Lad barnets forælder være den primære omsorgsgiver og “opdrager”. Forvent ikke, at barnet straks er klar til at knytte bånd til dig eller til dine børn.

Når en ny familie dannes, kommer der også tit nye søskende ind i billedet. Børnene skal altså ikke bare vænne sig til, at far eller mor lever sammen med en anden voksen, de skal også finde ud af, hvordan de fungerer sammen med nye søskende. Og det kan være lidt af en opgave.

 • Respektér, at det kan tage lang tid for børn at lære hinanden at kende, og at ikke alle børn bliver bedste venner med det samme.
 • Vær opmærksom på, at bonussøskende, der bor fast i hjemmet, kan få dit barn til at føle sig udenfor og mindre vigtig, hvis barnet kun bor hos jer noget af tiden.
 • Lad være med at gøre forskel på de børn, der er i familien, og forsøg at finde et fælles niveau for ting som pligter, regler og gaver.
 • Husk, at det også kan være en sorg for barnet, hvis du og de nye bonussøskendes forælder går fra hinanden, og det betyder, at dit barn mister kontakten til sine bonussøskende. Børn kan blive meget tætte med de nye søskende.
 • Sæt tempoet ned. Ofte går forældre hurtigere frem med at introducere nye kærester for deres børn, end børnene er klar til.
 • Giv plads til alenetid med dit barn.
 • Vær nysgerrig på det, dit barn synes er svært. Undersøg, hvad dit barn føler, tænker og ønsker, og mød barnet med varme og forståelse. Hjælp dit barn med at sætte ord på det, du tror er svært for barnet. Lad dit barn rette dig, hvis du tager fejl.
 • Sørg for selv at stille krav til barnet, og lad din kæreste bruge energi på at lære barnet at kende for med tiden at kunne blive en god ven. Generelt skal der være en god kontakt mellem barn og bonusforælder, før relationen kan bære, at de retter på og stiller krav til barnet.
 • Undlad så vidt muligt at udsætte barnet for konflikter og dårlig stemning imellem jer. Sørg for, at barnet ikke kan høre jer skændes.
 • Sæt barnet i centrum. Også når barnet sætter sig midt mellem jer i sofaen, og en intim stund mellem jer måske bliver afbrudt. Det kan være barnets måde at sørge for at få sit behov for kærlighed dækket eller være udtryk for frygt for at blive glemt. Giv i stedet jer selv intime øjeblikke sammen, når barnet hverken kan se eller høre jer.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Brunhåret mand og lyshåret dreng læser en billedbog.

Livet i en delt familie

Lyshåret kvinde med en taske i hånden krammer en lyshåret dreng.

Skiftedage

Skiftedage er noget, mange børn oplever som svære og ind imellem helt uoverskuelige. Men selvom dit barn har to hjem, kan skiftedagen godt blive tryg og overskuelig.

Brunhåret pige på en sofa kigger på en iPad.

Hverdagen

Børn i delte familier har brug for, at deres forældre ved, hvad barnet oplever hos den anden forælder og hjælper med at skabe sammenhæng og holde styr på hverdagen. Få gode råd her.

Lyshåret pige med tegninger i ansigtet smiler til kameraet.

ferier

Ferier er en tid til nærvær, men også en tid, hvor børn kan komme til at savne og bekymre sig. Læs om, hvad I skal tage hensyn til, når I skal planlægge samvær i ferien.

Ældre mand med lyshåret dreng på skuldrende smiler til kameraet.

Bedsteforældre

Når børn rammes af skilsmisse, kan bedsteforældre blive ekstra betydningsfulde. Få råd til, hvordan du som bedsteforælder bedst støtter børnene i skilsmissen.

Sløret, brunhåret pige i baggrunden holder en stjernekaster, der er i fokus.

Konfirmation og mærkedage

Èn jul eller flere? Skal alle samles til konfirmationen? Mærkedage og højtider kan være svære for børn i delte familier. Få viden om, hvad I skal tage højde for her.