Når der kommer bonusforældre og stedsøskende

Der er ingen “regler” for, hvordan børn reagerer, når far eller mor – eller begge – får en ny kæreste efter skilsmissen. Nogle børn går hurtigt og positivt ind i den ny relation og giver måske endda udtryk for, at de glæder sig over, at far eller mor er glade. Nogle sørger eller bliver vrede over nye bonusforældre.

For barnet kan det nye parforhold være det endelige bevis på, at skilsmissen er en realitet – og dermed en hård erkendelse for barnet. Børn kan også sørge og være vrede, fordi de er loyale i forhold til den anden forælder, som er blevet forladt, eller fordi de selv føler sig tilsidesat eller frygter at miste kærlighed.

Min bonusmor er sygeplejerske, så nogle gange er jeg alene med min far. Det er rart. Jeg siger det ikke til dem, for så vil min far bare tro, jeg ikke kan lide hende. Og så bliver han ked af det. Dreng, 11 år

Hør unge og forældre fortælle om de nye familier

Børn i skilsmisse: Om de nye familier

Forældre i skilsmisse: Om de nye familier

Animationsfilm: Børn i skilsmisse

Lad barnet have sin egen forælder i fred

Forholdet til forælderens nye partner afhænger i høj grad af måden det tackles på. Nogle voksne ønsker meget hurtigt at ”være familie” i det nye parforhold: At være sammen som far, mor og barn, hvor alle hele tiden er sammen, og hvor begge voksne kan tage sig af barnet og eventuelt skælde ud. Men dette kan være meget svært for barnet.

Barnet har ikke valgt den ny familie og har med stor sandsynlighed ikke noget ønske om altid at være sammen med forælderens nye partner. Barnet vil derimod gerne have sin forælder for sig selv engang imellem. Mange børn fortæller om, at de ikke bryde sig om, at den ny bonusforælder indfører sine regler og normer i hjemmet og eksempelvis skælder barnet ud.

Giv plads til barnets følelser

Som biologisk forælder er det vigtigt, at du giver barnet lov til at have sine følelser, også de negative, selv om du gerne må sætte grænser og for eksempel kræve, at barnet taler pænt til og om din ny partner. Du kan hjælpe barnet ved at formulere, at du forstår, at det kan være en vanskelig situation. Det er grundlæggende vigtigt, at du sørger for at tilbringe tid alene sammen med barnet, og at du bevarer nogle af de gode traditioner, I havde, før den ny partner kom ind i billedet.

Barnet skal have sit private rum

Barnet skal gerne have sit eget sted i boligen, så han eller hun føler sig velkommen og ikke trængt ud af en ny partner og eventuelle nye søskende. Har du ikke et værelse til barnet, skal barnet som minimum have sit eget sovested med en hylde eller et skab til private ejendele og legetøj.

 • Tænk over, hvornår og hvordan du introducere en ny kæreste for dit barn. De færreste børn synes, det er rart at møde en ny potentiel stedforælder i køkkenet en morgen uden varsling
 • Giv barnet tid til at vænne sig til, at en ny kæreste er inde i billedet
 • Husk, at barnet kan reagere på mange forskellige måder, når de får af vide, at deres forældre har fået nye kærester: Nogle børn bliver glade og lettede. Andre bliver kede af det og bange. Andre igen vil sørge, fordi det nye parforhold endegyldigt viser, at skilsmissen er en realitet
 • Brug tid sammen med dit barn alene uden din nye kæreste
 • Vis barnet, at du elsker ham eller hende lige så højt, som før du fik din kæreste
 • Tal med din kæreste om, hvordan han eller hun kan skabe en god relation til dit barn. Børn kan reagere negativt, når en ny kæreste opdrager på dem
 • Husk at bruddet også kan være en sorg for barnet, hvis du og din nye kæreste går fra hinanden
 • Husk, at den nye partner ikke er børnenes opfindelse, og at medlemmerne af en familie ikke bare lige kan skiftes ud
 • Husk, at den nye partner er ikke et familiemedlem, som frit kan bestemme over børnene og opdrage dem
 • Som biologisk far eller mor bør du i perioder være alene sammen med barnet, så der er mulighed for at snakke og være sammen på egne og måske gamle præmisser
 • Giv barnet tid til at vænne sig til, at en ny kæreste er inde i billedet
 • Husk, at barnet kan reagere på mange forskellige måder, når de får af vide, at deres forældre har fået nye kærester: Nogle børn bliver glade og lettede. Andre bliver kede af det og bange. Andre igen vil sørge, fordi det nye parforhold endegyldigt viser, at skilsmissen er en realitet
 • Brug tid sammen med dit barn alene uden din nye kæreste
 • Vis barnet, at du elsker ham eller hende lige så højt, som før du fik din kæreste
 • Tal med din kæreste om, hvordan han eller hun kan skabe en god relation til dit barn. Børn kan reagere negativt, når en ny kæreste opdrager på dem
 • Husk at bruddet også kan være en sorg for barnet, hvis du og din nye kæreste går fra hinanden
 • Husk, at den nye partner ikke er børnenes opfindelse, og at medlemmerne af en familie ikke bare lige kan skiftes ud
 • Husk, at den nye partner er ikke et familiemedlem, som frit kan bestemme over børnene og opdrage dem
 • Som biologisk far eller mor bør du i perioder være alene sammen med barnet, så der er mulighed for at snakke og være sammen på egne og måske gamle præmisser.

Vores anbefalinger til stedforældre

Forvent ikke kærlighed ved første blik

Bonusforældre skal ikke straks forvente barnets store og uforbeholdne kærlighed: Alle relationer skal bygges op over tid, og barnets biologiske forældre vil i langt de fleste familier være de vigtigste personer. Men mange bonusforældre kan få et tæt, kærligt og livslangt forhold til deres stedbarn.

 • Anerkend og respektér, at barnet har særligt behov for alenetid med den biologiske forælder
 • Anerkend og respektér, at din partner og barnet har en fælles fortid som de skal have lov til at tale om
 • Omtal altid barnets anden forælder med respekt
 • Giv rum for, at barnet kan være vant til andre normer i det andet hjem, og at det kan være svært at leve med flere forskellige normsæt
 • Lad den biologiske forælder være den primære omsorgsgiver og “opdrager”. Forvent ikke, at barnet straks er klar til at knytte bånd til dig eller til dine børn.

“Min mor har fundet en anden. De har nok været sammen i 3 måneder. Jeg er så ked af det. Han er meget flink, men tanken om, at min mor kysser og har sex med en anden, kan bare få mig til at blive virkelig ked af det og på en måde vred.”

Pige, 14 år

Når en ny familie dannes, kommer der også tit nye søskende ind i billedet. Børnene skal altså ikke bare vænne sig til, at far eller mor lever sammen med en anden voksen, de skal også finde ud af, hvordan de fungerer sammen med nye søskende. Og det kan være lidt af en opgave.

Børns Vilkårs anbefalinger i forhold til nye søskende:

 • Respektér, at det kan tage lang tid for børn at lære hinanden at kende, og at ikke alle børn bliver bedste venner fra dag ét
 • Vær opmærksom på, at bonussøskende, der bor fast i hjemmet, kan få dit barn til at føle sig udenfor og mindre vigtig, fordi barnet kun bor hos jer noget af tiden
 • Lad være med at gøre forskel på de børn, der er i familien, og forsøg at finde et fælles niveau i forhold til ting som pligter, regler og gaver
 • Husk at det også kan være en sorg for barnet, hvis du og de nye bonussøskenes forælder går fra hinanden, og det betyder, at dit barn mister kontakten til sine bonussøskende. Børn kan blive meget tætte med de nye søskende.

“Min far behandler mine papsøskende bedre, end han behandler mig. Jeg har prøvet at sige det til ham, men han siger, at det er noget pjat.”

pige 12 år

Skilsmisseguiden