Lyshåret piger grines mens hun taler med Solbjørn

Skab tryghed og gode relationer med en hånddukke

Børn bruger leg til at undersøge sig selv, deres krop, naturen og verden. De leger sig til sprog og sociale kompetencer og eksperimenterer med virkeligheden, med fantasi, roller og identitet.  

Leg er en god måde for voksne at komme tættere på børns verden. På deres følelser, oplevelser og erfaringer, så voksne kan give støtte til udvikling af lige præcis det, det enkelte barn har brug for. 

Børns Vilkår har udviklet hånddukken Solbjørn. Den er et pædagogisk redskab, der kan bygge bro mellem børn og voksne og hjælpe voksne med at se verden fra børns perspektiv og være i det legende univers. 

Solbjørn er et “fælles tredje”

Når børn er sammen med Solbjørn øver de sig i at mærke, aflæse, forstå og udtrykke følelser. Både deres egne og andres. De øver sig både i at kunne fortælle om sig selv, når de taler med Solbjørn. Og de øver sig i at leve sig ind i andre – i Solbjørn.  

En stor gevinst ved Solbjørn er, at den kan fungere som en velkendt rød tråd i børns liv i vuggestue og børnehave. Hvis alle kolleger arbejder med dukken indimellem, skaber Solbjørn i sig selv tryghed hos børn. De kender dukken og forbinder den med noget positivt. 

Solbjørn kan derfor gøre det lettere at skifte fra vuggestue til børnehave. At være på en fremmed stue eller sammen med børn og voksne, barnet ikke kender endnu.  

Solbjørn hjælper den voksne med 

  • At møde børnene gennem leg 
  • At se fra barnets perspektiv  
  • At gå i dialog med børn 

Solbjørn hjælper børnene med 

  • At mærke, aflæse, forstå og udtrykke følelser hos sig selv og andre 
  • At være trygge i overgange 
  • Udvikle sig følelsesmæssigt og socialt 

6 veje til at give Solbjørn liv 

Især helt små børn kan i første omgang måske blive bange for Solbjørn. Så tag dukken frem, og læg den et sted, hvor børnene kan røre ved den og lege med den på egen hånd. Så lærer de Solbjørn at kende og bliver trygge ved den. I begyndelsen kan det derfor tage tid at bruge Solbjørn. Men senere kan Solbjørn sagtens kun komme frem en gang imellem, for så har I allerede fælles erfaringer med dukken.

Det allervigtigste er, at du først og fremmest er engageret i at gøre Solbjørn levende og troværdig for børn. Du skal udstråle, at du tror på, at dukken på en måde virkelig findes. Det gør du ved at flytte dit nærvær, dit fokus og din energi ud gennem din arm og over i Solbjørn.

Forestil dig, at kommunikationen med børnene ikke kommer fra dig som voksen, men at det i stedet er Solbjørn, der taler med børnene. Dukken har ikke samme erfaring og forståelse af verden som dig som voksen. Du kan få Solbjørn til at snakke med børn om alt det, de er optagede af og på deres præmisser. Forsøg kun at have et overordnet formål med at tage Solbjørn frem, og undgå alt for mange andre planer, så du bedre kan følge børnenes interesser.

Solbjørn er mest på børnenes side og ser verden med deres øjne. Så den kan gøre og sige alt muligt, som plejer at være forkert eller ligefrem forbudt. Den rækker måske tunge eller slår, når den er sur.

Solbjørn er optaget af at forstå, hvordan børn føler og tænker. Den kan for eksempel snakke med børn om, hvordan de har det med voksne eller deres forældre. Måske siger Solbjørn ’Jeg synes, de voksne er dumme, når de skælder ud. Synes du også det?’ Måske fortæller Solbjørn også, at den nogle gange mangler en at lege med og spørger børnene, om de kender det, og hvad de så gør. Det er vigtigt, at Solbjørn aldrig er belærende om, hvad der er rigtigt og forkert. Så ryger magien, og dukken bliver bare til en voksen ligesom dig. Hvis det for eksempel er vigtigt at understrege nogle regler, kan Solbjørn for eksempel spørge børnene, hvad man må og ikke må.

Du skal altid rette dine øjne på Solbjørn og ikke på børnene. For børn kigger automatisk på det, voksne ser på. Så med dit blik sætter du Solbjørn i centrum. Den bliver jeres fælles opmærksomheds-punkt, og du holder fast i fantasien om, at Solbjørn rent faktisk findes uden for dig og er levende. Indimellem kan Solbjørn også godt kigge på dig, når I to snakker sammen. Bevæg dukken, når den taler, så børn kan se forskel på, hvem der siger eller mener noget. På den måde kan du også bruge Solbjørn til at perspektivere det, børn siger. Måske fortæller du selv, at man skal vaske hænder, og så siger Solbjørn ’Har I prøvet at snyde med at vaske hænder. Det har jeg!’

Egentlig har Solbjørn jo altid det samme udtryk, men børnene oplever dit udtryk som Solbjørns. Du kan bevidst styre, at den spejler en bestemt følelse ved at lade Solbjørn tale og bevæge sig i forskellige tempo. Nogle gange er Solbjørn måske meget ivrig og taler hurtigt, fordi den er begejstret og glad, eller fordi den er vred og hidsig. Andre gange reagerer den i slowmotion. Det er især godt til at understrege svære følelser. Solbjørn kan for eksempel virke ked af det ved at bevæge sig roligt, lægge sit hoved lidt på skrå og tale langsomt og med længere pauser. Det hjælper børn med at forstå, hvad det vil sige at være ked af det.

Du behøver ikke lave din stemme om, når du ’fører’ Solbjørn, men måske hjælper det til at leve sig ind i rollen. Du gør, hvad der passer bedst for dig.

Se pædagogen Søren bruge Solbjørn

Mørkhåret kvinde set ovenfra sidder med fire børn, mens hun taler med et af dem

Solbjørn – et omsorgspædag-ogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Mørkhåret kvinde sammenligner sin hånd med to børn

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Fire børn sidder på en hængekøje og spiser kiks.

Refleksion med afsæt i omsorgsgrebet

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.

Kompetenceudviklingsforløb Børns Vilkår

Kompetence-udviklings-forløb

Kompetenceudviklingsforløbet ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. 

Forside for vejledning til Solbjørn

Solbjørn: et pædagogisk redskab

Om at skabe tryghed og gode relationer med hånddukken Solbjørn.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke