Skilsmisse

I 2030 skal ingen børn svigtes pga. konflikt mellem forældre i skilsmisse

Det gør ondt på børn, når forældrene går fra hinanden. Men selvom det er forvirrende og hårdt for alle, kan det lade sig gøre at være i skilsmissen på en god måde.

Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn svigtes pga. forældres skilsmisse – og at børns trivsel altid er i centrum.

Hvad skal der til?

Sig det!

Børn kender deres rettigheder og siger fra, når de ikke overholdes.

Stop det!

Voksne handler, når børn svigtes.

Forebyg det!

Myndigheder forebygger og griber ind ved tegn på omsorgssvigt – og inddrager børn i egen sag.

Alvorlige konflikter indebærer, at forældrene gentagne gange skal have deres sag behandlet i Familieretshuset, byretten, landsretten eller fogedretten.

Børns Vilkår møder ofte børn, hvis trivsel og udvikling er truet på grund af forældrenes skilsmissekonflikt. Depression, angst, social isolation, aggresions- og adfærdsproblemer er nogle af de konsekvenser, som længerevarende konflikter mellem forældre kan have for deres børn.

Myndighedernes fokus på at få barnets perspektiv frem risikerer at forsvinde – særligt i de komplekse skilsmissesager, hvor der er mange myndigheder inde over. I disse sager overskygger forældrenes ret til samvær med deres børn hensynet til barnets trivsel.

Hvad fortæller børnene?

Mine forældre blev skilt for et år siden. Jeg bor lige meget hos dem begge, og jeg ville ønske, at de kunne tale sammen, når jeg skifter hjem og holder fødselsdag. Pige, 9 år

Hvad gør vi

Pegefinger i vejret

Rådgiver børn om deres rettigheder – og hjælper dem til at italesætte egne behov.

Rådgiver forældre og fagfolk i at se skilsmissen fra barnets perspektiv.

Arbejder for at børn i skilsmisse inddrages i spørgsmål, der vedrører deres eget liv, at forældre i skilsmisse modtager konfliktforebyggende tilbud, at fagfolk klædes på til at støtte børn i skilsmisse og for et mere enkelt skilsmissesystem med barnets trivsel i centrum.

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere