Trivsel

Side

Undersøg unges pres og stress med statistisk analyse

Til 7.-9. klasse Gratis undervisningsmateriale, matematik og SSF.

Læs mere
Side

Gratis digitale forløb til p-møder

For fagpersoner i dagtilbud Gratis inspirationsmateriale til brug i ved fx p-møder eller pædagogisk dag.

Læs mere
Oplæg

Sæt fokus på skolefravær

Til skoleledereWorkshop til skoleledelsen, der kan bruges til at sætte retning for arbejdet med skolefravær.

Læs mere
Side

Ingen vej uden omsorg

Refleksionsforløb for PAU-elever Gratis digitalt materiale til at blive klogere på at møde børns behov for nærhed og udforskning.

Læs mere
Side

Digitale kaninhuller

For elever i 6.-10. klasse Gratis undervisningsmateriale til lærere om algoritmer på sociale medier.

Læs mere
Side

Kønsbevidst pædagogik – gratis dialogredskab

For fagpersoner i grundskolen Gratis undervisningsmateriale om kønsspecifikke normer og forventninger.

Læs mere
Side

Inspirationspakke til trygge, digitale fællesskaber 

For fagpersoner i grundskolenGratis inspirationspakke om, hvordan man medtænker børns digitale liv i trivselsarbejdet.

Læs mere
Side

Ingen vej uden omsorg

Refleksionsforløb for pædagogstuderende Gratis materiale til at blive klogere på at møde børns behov for nærhed og udforskning.

Læs mere
Side

Hvordan møder man børn og forældre i skilsmisse?

For fagpersoner i dagtilbud Gratis inspirationsmateriale til personale i dagtilbud om at støtte børn og familier i skilsmisse.

Læs mere
Side

Sundhedsplejen

For fagpersoner i sundhedsplejen Gratis viden og materialer om barnets udvikling, trivsel og og tilknytning.

Læs mere
Side

Børn i digitale fællesskaber 

For fagpersoner i grundskolen Børns Vilkårs råd til, hvordan man støtter børn til at etablere positive fællesskaber online.

Læs mere
Side

Gratis materialer om ForældreTelefonen

For alle der arbejder med børn og unge Bestil gratis materiale om ForældreTelefonen her.

Læs mere