Skærmbrug for børn 0-2 år

Skærmguiden er lavet til dig, som gerne vil have hjælp til at tage stilling til, hvad dit barn må lave på skærmen, og hvilken rolle skærmene skal spille i jeres familie.

Børn på 0-1 år

Ingen skærmbrug for børn under 2 år

Børn under 2 år lærer at forstå verden gennem fysisk kontakt med både ting og mennesker. De har brug for at røre, lugte, lytte og smage samt at spejle sig i voksne. Det kan de digitale medier ikke tilbyde.

Guiden tager udgangspunkt i, at børn på 0-1 år ikke bruger skærm. Hvis dit 0-1-årige barn bruger skærm, kan du finde anbefalinger her.

Voksnes skærmbrug

Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn

Når du kigger på din skærm, bryder du den vigtige kontakt med dit barn. Du viser også barnet, at det, skærmen tilbyder, er mere spændende end barnet. Læg derfor skærmen væk, når I er sammen, så den ikke forstyrrer jeres samvær. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret. 

Det kan være nødvendigt at kigge på skærmen, og ordne nogle ting, når du er sammen med dit barn. For barnet er det dog umuligt at aflæse, hvad du laver på skærmen. Begræns derfor dit skærmbrug, og vær opmærksom på at genetablere kontakten med barnet, når du er færdig på skærmen.

Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn

Små børn har brug for dit nærvær og opmærksomhed for at kunne opleve en tryg aflevering og afhentning i institutionen eller andre steder. Når du kigger på skærm, eller fx har samtaler eller hører podcast på telefonen, afleder det opmærksomheden fra barnet.

Sørg for at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn

Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen.

Del kun billeder af børn med personer, som de har en tæt relation til

Vi kan ikke kontrollere, hvad billeder bruges til, når de deles på åbne sociale medieplatforme. Det kan gå ud over børnenes ret til privatliv. 

Børn som er fyldt 2 år

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvad mange 2-årige børn laver, hvis de er på skærm, og i hvad der generelt er bedst for børn i denne aldersgruppe.

Begræns skærmbrug for børn på 2 år

2-årige børn har et stort behov for menneskelig og fysisk kontakt, og de har meget at lære om den fysiske verden. Det er vigtigt, at dette ikke bliver erstattet af skærmbrug. Hvis barnet er på skærm, anbefaler vi mindst muligt skærmbrug og så kort tid ad gangen som muligt. Derudover anbefaler vi, at du prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ højere end skærmbrug, hvor barnet er passiv forbruger. Med hensyn til skærmtid, kan en tommelfingerregel være maks. en halv time om dagen og maks. fire timer om ugen.

Børn på 2 år skal være sammen med en voksen,
hvis de bruger skærm, uanset hvad den bruges til

Hvis børn på 2 år skal se skærm, skal det så vidt muligt være sammen med en voksen. Vær sammen om aktiviteten, og tal om det, der sker. Dit barn har brug for dig for at forstå, hvad det oplever. Og du kan på den måde følge med i, om indholdet passer til dit barn.

Hjælp barnet med at forstå og håndtere de følelser, der kan opstå, når skærmen skal slukkes

Dit barn har brug for, at du hjælper det med at komme gennem de frustrationer, der ofte opstår, når skærmen skal slukkes. Vis, at du forstår barnets følelser, og tilbyd i stedet en fælles aktivitet.

Brug ikke skærm som trøst eller afledning fra følelser

Det kan være fristende at bruge skærmen, når dit barn er ramt af svære følelser. Det er dog vigtigt, at barnet lærer at håndtere og udholde alle slags følelser. Det sker ved at blive mødt og forstået. Ikke ved at blive afledt af en skærm.

Hold skærmfri tid under måltider

Der er mange ting, børn skal lære i forbindelse med måltider. Skærmen blokerer bl.a. for sanseoplevelser og den kontakt og nærvær fra forældrene og andre, som de har behov for.

Undgå skærmbrug før sengetid og ved putning

Skærmbrug om aftenen gør det sværere at falde i søvn og forstyrrer nattesøvnen. Derfor er det bedst helt at undgå skærm efter aftensmaden.

Undlad eller begræns digitale spil for børn på 2 år

Overvej altid om skærmbruget, fx digitale vendespil, puslespil eller bøger, kan foretages uden brug af skærm.

Video og film for børn på 2 år

Børn på 2 år skal kun se alderssvarende indhold

Forhold dig til, hvad dit barn ser på skærmen. Brug de vejledende aldersvurderinger. Aldersvurderinger er dog kun vejledende, og det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvad netop dit barn kan håndtere. 

Børn på 2 år skal kun se videoer/film uden reklamer 

Børn får sjældent noget ud af at se reklamer, og hvis skærmen, barnet ser på, bruges af hele familien, vil der også dukke reklamer op, der ikke er for børn.

Slå autoplay fra, hvis platformen tillader det

Med autoplay fortsætter skærmaktiviteten uendeligt, og det kan være svært at forstå, hvorfor man skal slukke.

Voksnes skærmbrug

Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn

Når du kigger på din skærm, bryder du den vigtige kontakt med dit barn. Du viser også barnet, at det skærmen tilbyder, er mere spændende end barnet. Læg derfor skærmen væk, når I er sammen, så den ikke forstyrrer jeres samvær. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Fortæl barnet, hvad du bruger skærmen til, mens I er sammen

Det kan være nødvendigt at kigge på skærmen og ordne nogle ting, når du er sammen med dit barn. For barnet er det dog umuligt at aflæse, hvad du laver på skærmen. Begræns derfor dit skærmbrug, og fortæl hvad du laver. Fortæl også, når du er færdig med at se på skærmen.

Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn

Små børn har brug for dit nærvær og opmærksomhed for at kunne opleve en tryg aflevering og afhentning i institutionen eller andre steder. Når du kigger på skærm eller fx har samtaler eller hører podcast på telefonen, afleder det opmærksomheden fra barnet.

Sørg for at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn

Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen.

Del kun billeder af børn med personer, som de har en tæt relation til

Vi kan ikke kontrollere, hvad billeder bruges til, når de deles på åbne sociale medieplatforme. Det kan gå ud over børnenes ret til privatliv. 

Eksempler på skærmaktiviteter, du kan lave sammen med dit 2-årige barn 

  • Videoopkald med familiemedlemmer eller venner 
  • Se film, video eller billeder
  • Søg på billeder eller film, der uddyber barnets interesse – se fx på forskellige traktorer eller dyr
  • Bevægelse til fx bil-, bokse-, danse-, rytmikvideoer og -aktiviteter.

Læs mere om livet med småbørn

Livet med småbørn