Tegning af en dreng med headset på der råber ad sin skærm

Skærmbrug for børn
9-12 år

I denne aldersgruppe får børnene ofte en smartphone og anbefalingerne tager udgangspunkt i, at de har en smartphone.

Skærmguiden tager også udgangspunkt i de skærmaktiviteter, som mange 9-12-årige børn har, og hvad der generelt er bedst for børn i denne aldersgruppe.

Anbefalingerne her er lavet ud fra, at barnet ikke har profiler på sociale medier. Hvis dit barn har egen profil på sociale medier, kan du finde anbefalinger her.

Generelt om skærmbrug

Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen

Hvis ikke du er sammen med barnet, når det er på skærm, er det vigtigt, at du er klar over, hvad barnet laver på skærmen, så du kan følge op på skærmbruget. 

Tal åbent og anerkendende med barnet om digitale medier

Den første smartphone kan være en god anledning til at skabe gode vaner for dialog om det digitale. Spørg fx ind til hvad barnet glæder sig til ved at få en smartphone, om der er noget, det er utryg ved, og hvad barnet selv synes er gode aftaler om skærmbrug.

Inddrag barnet i aftaler om skærmbrug

Børn har ret til at blive inddraget i beslutninger, der har betydning for deres liv. Selvom det er dig, der sætter rammerne, er det vigtigt, at barnet forstår, hvorfor rammerne er, som de er.

Hjælp barnet med at udvælge de apps, det bruger

Der er mange apps, der henvender sig til denne målgruppe, men børn kan ikke nødvendigvis selv vurdere, hvilke apps der er gode og dårlige. Det er de voksnes opgave. Apps der indhenter og bruger persondata kræver, at brugeren er mindst 13 år for at kunne give samtykke. Ellers kræver det udtrykkeligt samtykke fra forældrene. En måde at hjælpe barnet med at udvælge apps på kan være ved at installere en app på din egen telefon, som skal godkende de apps, der downloades på dit barns telefon.

Begræns passivt skærmbrug styret af algoritmer

Det vil sige skærmbrug, der ikke har noget naturligt ophold, men fortsætter og er udvalgt på baggrund af algoritmer. Det kan fx være korte videoer, som fastholder barnet i skærmaktiviteten.

Hold skærmfri tid under måltider

Det er vigtigt, at børn lærer at mærke deres krop, herunder sult og mæthed. Derudover er det fælles måltid en god måde at være sammen på.

Hjælp barnet med at håndtere de følelser, som skærmbrug kan fremkalde

Der kan være mange følelser forbundet med det, der foregår på skærmen og med de rammer, der bliver sat op for skærmbrug. Barnet kan have brug for, at du hjælper med at rumme og anerkende de følelser. Måske har barnet også brug for mere konkret hjælp. Men lyt først og fremmest til, hvad der er på spil.

Støt barnet i at lære at kommunikere venligt og hensynsfuldt digitalt

Når barnet får sin første smartphone, skal det have hjælp til at lære, hvordan det er anderledes at tale over sms eller videoopkald end ansigt til ansigt. Det giver et godt udgangspunkt, hvis barnet senere skal have profiler på sociale medier.

Støt barnet i at spørge om lov, før det tager og deler billeder/videoer af andre – og at sige fra, hvis andre vil tage eller dele billeder/videoer mod barnets vilje

Når børn får smartphones, har de pludselig et kamera ved hånden hele tiden. Det kan være sjovt at tage billeder og videoer af hinanden, men børn skal have hjælp af voksne til at lære gode måder at gøre det på. Det kan man fx gøre ved selv at spørge om lov til at tage eller dele billeder/videoer af barnet og forklare, hvorfor det er vigtigt.

Brug ikke skærme en time før sengetid

Skærmbrug kan både gøre det sværere for barnet at falde i søvn og gøre kvaliteten af søvnen ringere. Inddrag barnet og forbered det på, hvornår skærmen skal lægges væk. Barnet kan have brug for at skrive en sms til en ven eller afslutte noget på en god måde inden.

Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug sammen med dit barn

Der er stor forskel på, om barnet bruger skærmen til passiv underholdning, til aktiv leg eller til kommunikation med andre. Forhold dig til, hvilke typer skærmbrug du vurderer, er gode og dårlige for dit barn og inddrag barnet i din beslutning.

Sæt dig ind i hvilke persondata, smartphonen henter og deler på dit barn

De fleste smartphones har standardindstillinger, der henter persondata på brugeren. Det samme gør sig gældende for apps og spil. Når du downloader en app, vil den ofte spørge, om den må dele persondata til og fra andre apps og websteder. Begræns i videst muligt omfang disse tilladelser.

video og film

Børn bør kun se alderssvarende indhold

Brug de vejledende aldersgrænser, men vurder også selv, om indholdet er passende for dit barn.

Vær ekstra opmærksom, hvis dit barn ser film/videoer på platforme, der tilbyder ikke-alderssvarende indhold

Hvis barnet ser videoer på en platform, som ikke kan indstilles til kun at vise aldersmærket indhold, kan barnet blive anbefalet videoer, der ikke er alderssvarende. På åbne platforme, hvor brugere selv kan lægge indhold ud, kan selv videoer, der ligner noget, man kender, være blandet med andet indhold.

Slå autoplay fra, hvis platformen tillader det

Autoplay gør, at skærmaktiviteten aldrig stopper af sig selv. Det kan gøre det sværere for barnet at afslutte skærmbruget. Ved at slå autoplay fra, passer afslutningen til det, man ser, så barnet ikke afbrydes midt i en video. Det har desuden den fordel, at der er mindre risiko for konflikt, når du slukker. 

Hjælp barnet med at stoppe skærmaktiviteten ved en naturlig afslutning, hvis autoplay er slået til

På nogle streamingtjenester kan man ikke slå autoplay fra. Vær derfor opmærksom på, at hjælpe barnet med at få slukket på et godt tidspunkt, når et program eller en video er slut. 

Digitale spil

Undersøg indholdet i de spil, barnet spiller

Prøv spillet sammen med dit barn, så du ved, hvad det går ud på og kan vurdere om det er et spil, der passer til barnet.

Prøv at spille sammen med dit barn

Det kan være sjovt at spille digitale spil sammen. Prøv at finde nogle spil, som både du og barnet kan lide, og som kan være en fælles aktivitet.

Børn skal kun spille alderssvarende spil

Her skal du være opmærksom på, at aldersmærkninger ikke nødvendigvis er lavet ud fra børns behov. De er ofte baseret på lovgivning om dataindhentning og på spiludbyderens egen vurdering.

Børn i denne alder bør kun spille i lukkede grupper med familie, venner eller bekendte

Ved kun at spille i lukkede grupper med mennesker, som du og barnet kender, er du med til at beskytte barnet mod ubehagelige oplevelser og grooming. Hvis du tillader, at dit barn spiller med nogen, det kun har mødt online, anbefaler vi derfor, at du sætter dig ind i, hvem det er, og løbende spørger ind til dem.

Tal med barnet om det fællesskab, der er i spillet; hvordan tonen er, og om der er nogen, der bliver holdt udenfor

Så snart barnet begynder at spille med andre, er det vigtigt at støtte barnet i at bidrage til gode, digitale fællesskaber, hvor man ikke mobber eller holder nogen udenfor.

Anerkend barnets interesse i at spille spil, hvor man kan købe sig til bedre chancer i spillet

I mange spil kan man købe virtuelle ting som fx tøj til ens avatar, nye våben, overraskelser o.l. Hvis det, man køber, har betydning for, hvor godt man klarer sig i spillet, eller er en del af en social trend, kan det være rigtig svært for barnet at sige nej til tilkøb.

Inddrag barnet, når du sætter beløbsgrænser for spil, og hjælp barnet med at håndtere de situationer og følelser, som begrænsningen resulterer i

Hvis barnet bliver inddraget i beslutningen om, hvor meget det må købe, kan det være nemmere for nogle børn at forstå hvorfor og respektere beslutningen.

Inddrag dit barn i at lave aftaler om, hvor mange spil/runder det må spille ad gangen

De fleste spil har naturlige ophold eller afslutninger. Hvis du taler med dit barn om dem, kan det hjælpe jer til at lave gode aftaler for, hvor længe barnet må spille.

Sæt dig ind i hvilke data, spillet henter og deler på dit barn

De fleste spil har standardindstillinger, der henter persondata på brugeren. Når du downloader et spil, vil du ofte blive spurgt, om spillet (appen) må dele persondata til og fra andre apps og websteder. Begræns i videst muligt omfang disse tilladelser.

Sociale medier

Børn på 9-12 år bør ikke have en profil på sociale medier

Sociale medier er ikke lavet til børn i denne aldersgruppe. Der er stor risiko for, at 9-12-årige børn støder på ikke-alderssvarende og ubehageligt indhold, hvis de har en profil på et socialt medie. Der kan være situationer, hvor barnet færdes i en social omgangskreds, hvor venner og bekendte har profiler på sociale medier. I de tilfælde er det vigtigt at prioritere, at barnet er en del af det digitale fællesskab.

Hvis dit barn har en profil på et socialt medie, bør det være en lukket profil

Se anbefalinger for 13-15 år.

Voksnes skærmbrug

Brug skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn

Læg skærmen væk, når du er i gang med en aktivitet sammen med barnet – også når I ser fjernsyn sammen. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Inddrag barnet i, hvad du laver på skærmen i det omfang, det giver mening

Hvis det er nødvendigt at bruge skærmen, når du er sammen med barnet, kan du overveje, om det er noget, I kan gøre sammen, fx at tjekke rejseplanen eller søge information på nettet.

Sørg for, at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn

Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre dit barns søvn, så hvis du sover i samme rum som dit barn, anbefaler vi, at du ikke tager skærmen med i seng.

Spørg barnet om lov, inden du tager og/eller deler billeder og videoer af det, og respekter svaret

Du er en vigtig rollemodel for dit barns måde at håndtere billed- og videotagning og -deling på. Hvis dit barn oplever, at dets ret til privatliv respekteres, bliver det også nemmere at hjælpe barnet med selv at respektere andres ret til det samme.

Del kun billeder/videoer af barnet med personer, som det har en tæt relation til

Som forælder kan man have stor lyst til at dele billeder og videoer af sine børn, men hvis de deles offentligt, kender vi ikke konsekvensen for barnet senere i livet. Del derfor efter et forsigtighedsprincip og spørg altid om lov.