Tegning af en pige med headset på der tager et selfie

Skærmbrug for unge
13-15 år

For mange 13-15-årige unge er digitale fællesskaber et sted, hvor dele af deres ungdomsliv udspiller sig uden voksenindblanding. Men de har stadig brug for voksne, der kan lytte, hjælpe og støtte både når det går godt, og når det er svært.

Anbefalingerne kan danne udgangspunkt for at tale med dit barn om det digitale. Du kan fx læse dem sammen med dit barn og tale om, hvilke anbefalinger, der passer til jeres familie.

Generelt om skærmbrug

Tal åbent og anerkendende med dit barn om digitale medier

Når dit barn får profiler på sociale medier, er det en god anledning til at spørge nysgerrigt ind til, hvad dit barn glæder sig til ved at få dem, hvad de bruges til, om der er noget, barnet bekymrer sig for, hvem barnet gerne vil følge og være venner med osv.

Vær imødekommende og hjælp dit barn, hvis noget er svært eller går galt på digitale medier

Børn og unge er i gang med at lære, hvordan de bedst agerer på digitale medier. Undgå at fordømme eller skælde ud, hvis dit barn begår fejl online, men hjælp med at håndtere konsekvenserne. Brug anledningen til at få indblik i, hvad der er foregået, og tal om hvad man kan gøre anderledes en anden gang.

Hvis dit barn er blevet udsat for en krænkelse online (fx modtaget trusler, fået delt et billede uden samtykke eller har set en ubehagelig video), kan du hjælpe dit barn med at anmelde hændelsen til den enkelte platform, via Børnetelefonen eller sletdet.dk.

Stå til rådighed, hvis dit barn oplever noget ubehageligt online

Hvis dit barn fx får delt et billede uden samtykke, er det vigtigt ikke at lægge skylden og skammen på dit barn, men lytte og hjælpe med at håndtere det. Start med at lytte før du skrider til handling og tal med dit barn om, at det ikke selv er skyld i, at det har oplevet noget ubehageligt, og tal om hvordan man kan sige fra.

Tal med dit barn om tonen i spil og på sociale medier

Spørg hvordan tonen er på de sociale medier og spil, dit barn bruger, og hvordan dit barn oplever den. Sprogbrug kan variere meget mellem forskellige sociale situationer, så det vigtige er, hvordan deltagerne i gruppen oplever den.

Lav fælles aftaler for skærmbrug i hjemmet sammen med dit barn

Børn og unge har ret til at blive inddraget i beslutninger, der har betydning for deres liv og vi anbefaler, at I aftaler regler for skærmbrug, som gælder for alle i familien. Det kan fx være hvornår, I lægger jeres telefoner væk.

Vær opmærksom på dynamikker, der kan påvirke dit barn negativt på sociale medier, og støt barnet

På sociale medier kan man hele tiden sammenligne sig med andre; fx ved at se hvad de andre laver, hvor de befinder sig, hvem de er sammen med og hvor mange likes, de har fået. Det kan nemt skabe en følelse af at være uden for eller en frygt for at gå glip af noget. På mange sociale medier dominerer bestemte kropsidealer, som kan få børn og unge til at føle utilfredshed og usikkerhed over deres egen krop. En tredje ting er radikale holdninger og grupper, som hurtigt kan spredes på sociale medier. Skab et trygt rum, hvor du kan tale med barnet om, hvad det oplever, og vær opmærksom på hvis barnet ændrer holdninger eller attitude markant.

Tal med dit barn om udvælgelse af apps

Det kan være svært for børn og unge at gennemskue, hvordan forskellige apps fungerer, hvilke konsekvenser, det kan have at bruge dem, og hvordan de kan lave privatlivsindstillinger. Det er en god idé at undersøge apps sammen og tale om de situationer, som de skal bruges i.

Hjælp barnet med at modstå fastholdelse på sociale medier og i spil

Både spil og sociale medier tjener penge på vores opmærksomhed og indfører hele tiden nye funktioner, der kan fastholde den. Det kan fx være streaks eller en strøm af korte videoer, som er tilpasset i længde, rækkefølge og indhold til at fastholde opmærksomheden. Det kan være vanskeligt for børn og unge (og voksne) at modstå. Men vi kan hjælpe hinanden ved at blive opmærksomme på det og tale om, hvor meget tid vi vil bruge på det, og hvordan vi selv kan sætte grænser og bestemme over vores tid.

Hjælp barnet med at begrænse passivt brug, der er styret af algoritmer

Passivt brug er fx at scrolle gennem video efter video, billede efter billede, post efter post. Aktivt brug er fx når man kommunikerer med andre, spiller, søger information, laver videoer o.l. Det er nemt og fristende at scrolle passivt på et socialt medie, derfor kan barnet have brug for hjælp til at blive afbrudt i aktiviteten. Hjælp fx dit barn med at sætte en alarm efter 10 minutter på et socialt medie, hvor det scroller igennem videoer udvalgt af algoritmer.

Prioriter tid sammen uden skærm – fx fælles måltider

Skærme kan distrahere samværet og nærværet. Beslut jer for, hvornår I vil have skærmfri tid sammen.

Hjælp dit barn med at begrænse brug af skærme en time før sengetid

Lyset fra skærmen kan både gøre det sværere at falde i søvn og gøre kvaliteten af søvnen ringere. Vær opmærksom på at mange børn og unge har vigtige sociale relationer og fællesskaber online, som de kan have brug for at afslutte en chat eller lignende med, inden den skærmfri tid starter.

Sociale medier

Kend de sociale medier, dit barn bruger, fx ved at prøve dem selv

Vær opmærksom på, at sociale medier viser forskelligt indhold til forskellige brugere – derfor kan din personlige side på et socialt medie se meget anderledes ud end dit barns. Det kan være sjovt at sammenligne det indhold, som forskellige medlemmer af familien bliver præsenteret for.

Hjælp dit barn med at finde gode interessefællesskaber på sociale medier

Sociale medier tilbyder masser af muligheder for at dyrke sine interesser. Du kan hjælpe dit barn med at finde profiler og fora om de ting, som barnet er optaget af.

Vær opmærksom på de digitale fællesskaber dit barn er en del af

Hvis der fx er klassechats eller lignende, er det godt at spørge ind til, hvordan tonen er og om alle dem, der har lyst til at være med, er inviteret med. Der findes fora online, hvor der er en meget hård tone, og hvor der spredes had og misinformation. Vær nysgerrig på de fællesskaber og grupper, som barnet er en del af online; hvad de mødes om, taler om og hvem de andre medlemmer er.

Støt barnet i at respektere andres grænser for billed- og videodeling og i at stå fast på sine egne

Det er vigtigt, at børn lærer at spørge om lov, inden de tager og deler billeder og videoer af andre. Det er også vigtigt, at de ved, at de selv har ret til at sige nej til at få taget og delt billeder og videoer.

Støt barnet i at forstå og forholde sig til privatlivsindstillingerne i apps

Det kan være, om appen må dele persondata med andre apps, om appen må vise personlige annoncer, om kontakter skal synkroniseres, hvem der skal have tilladelse til at tagge og omtale barnet i billeder, videoer og stories, om der må optages lyd og gemmes lokation, og om barnets profil skal være åben eller lukket.

Slå Snap Map fra i Snapchat

Det vil sige, om barnets kontakter og venner skal kunne se, hvor barnet befinder sig, og om barnet vil kunne se, hvor kontakter og venner befinder sig. Mange børn oplever et stort pres over hele tiden at kunne se, hvor andre er, og funktionen er også blevet misbrugt i sager om grooming.

For at slå Snapkortet fra, skal du gå ind på dit barns profilbillede/avatar, vælg Snapkortet, slå Usynlighedsindstilling til, så dit barns kontakter ikke kan se barnets lokation. Slå funktionen ’Skjul min live-lokation’ til, så barnets kontakter ikke kan se live-lokationen. 

Ryd data fra samtaler med My AI i Snapchat

Gå ind i Indstillinger, vælg Ryd data under Privatlivskontrol, gå ind i Ryd My AI Data for at slette data fra tidligere samtaler med My AI. Her kan du i øvrigt også rydde fx stemmescanningshistorik, dine top-lokationer, søgehistorik og mange andre datalagringer.

Se mere under Familiecenter under Privatlivskontrol og inviter dit barn til at være med i Familiecenter, hvis barnet er under 18 år. Kræver at du selv har en profil på Snapchat.

Nulstil og indstil dit barns TikTok algoritme

Man kan frasortere videoer med bestemte hashtags og
nøgleord på TikTok. Under indstillinger & privatliv, kan man fx filtrere på nøgleord, så man frasorterer videoer med konkrete emner og hashtags tilknyttet. Så får man ikke vist de videoer på den side der hedder ”For you”.  For You er forsiden på TikTok, hvor populære videoer vises. 

 • Filtrere videonøgleord: 
  Gå ind i Indstillinger og privatliv og vælg Indholdspræferencer vælg derefter Filtrér videonøgleord og tilføj nøgleord, som dit barn skal undgå (fx execution, war, suicide, mental health, rape, selvskade, sephora, abduction, kidnapped, behead) 
 • Vælg familietilstand/familyparring:
  Hvis dit barn lige er kommet på TikTok kan det være en god ide at vælge den indstilling, så du kan styre dit barns indstillinger. 
 • Nulstil dit barns ”For you”-feed:
  Det kan være en god ide at genindlæse dit barns ”For you” feed. Når du genindlæser feedet, så nulstiller du algoritmen. Så har dit barn set ubehagelige videoer, så holder algoritmen fx ikke fast i videoer dit barn har set og viser mere af det samme.  

  Gå ind i Indstillinger og privatliv, vælg Indholdspræferencer, vælg Genindlæs dit Til dig-feed (din for you-page), vælg Fortsæt, vælg Genindlæs.    

Slå ’Begrænset-tilstand’ til:

Du kan godt begrænse det indhold, dit barn møder på TikTok, Gå ind i Indstillinger, vælg Indholdspræferencer, vælg Begrænset tilstand og tryk Tænd.På den måde kan du begrænse videoer, som kan være upassende for dit barn.

Tal med dit barn om fordele og ulemper ved at have notifikationer slået til eller fra

Notifikationer kan være stressende for barnet at modtage, men det kan også være rart for barnet at vide, at det informeres, hvis der kommer en ny besked fx. Hjælp barnet med at finde ud af, hvilke notifikationer, der er vigtige for barnet at modtage, og hvilke der ikke er behov for at have slået til.

Sæt dig ind i, hvordan digitale medier påvirker de sociale fællesskaber, dit barn enten er eller gerne vil være en del af

Mange digitale funktioner (fx likes, streaks, mentions, set/læst) har betydning for måden, børn og unge er sammen på, og for hvordan man kan føle sig uden for fællesskabet.

For en liste over designs, der har betydning for fællesskabet se s. 28-32 i Børns Vilkårs rapport om digital mobning.

Sæt dig ind i, hvilke influencere dit barn følger og hvilke værdier, holdninger og interesser, de promoverer

Influencere kan have stor indflydelse på børn og unges liv og inspirere til en bestemt adfærd, friste med særlige produkter i konkurrencer og blive et forbillede – på godt og ondt – for barnet og den unge.

gaming

Sæt dig ind i de spil, der fylder og tal med dit barn om dem

Ved at kende lidt til handlingen, figurerne og logikken i spillet, kan du bedre spørge ind og stå til rådighed for barnet, hvis noget bliver svært.

Spørg dit barn, om du må se, hvordan man gamer og måske endda selv prøve

Det er ikke alle børn og unge i denne alder, der har lyst til at game med deres forældre. Men så kan du invitere dig selv til at se på, så du får indblik i, hvorfor dit barn synes, spillet er sjovt.

Spørg, hvem dit barn gamer med online, og hvordan tonen er i fx voicechats

Børn og unge kan opbygge gode og tætte relationer i online spil, men i nogle gamingfællesskaber kan der opstå en hård, hadefuld og diskriminerende tone. Der er også voksne, der bruger spilplatforme til at påvirke eller groome børn og unge.

Sørg for at være med, hvis dit barn skal mødes med nogen, det kun har mødt gennem spil

Mange børn opbygger venskaber med udgangspunkt i en fælles interesse om gaming. Online-relationer kan udvikle sig til venskaber, hvor man også gerne vil mødes fysisk. Støt dit barn i dette, men hjælp dit barn, så I er sikre på, om andre er dem, de giver sig ud for i spillet.

Støt dit barn i at vurdere og reflektere over tilkøb i spil

Støt fx dit barn i at sætte beløbsgrænser, da det kan være svært at gøre selv, når man er grebet af et spil. Det gælder også, selvom det er for egne lommepenge eller penge, dit barn selv har tjent.

Hjælp dit barn med at forstå hvilke persondata, spillet henter og deler

De fleste spil har standardindstillinger, der henter persondata på brugeren. Når man downloader et spil, vil man ofte blive spurgt, om spillet (appen) må dele persondata til og fra andre apps og websteder. Tal med dit barn om, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at tillade datadeling.

Sæt rammer for gaming sammen med dit barn, fx hvor længe og hvornår på døgnet

Det er en god ide sammen med barnet at lave nogle aftaler for gaming, som dit barn har indflydelse på og som tager hensyn til de ting, dit barn ellers skal bruge tid på – fx søvn, skole, fritidsaktiviteter, familie og venner.

Voksnes skærmbrug

Sørg for at du har skærmfri tid sammen med dit barn hver dag

Skærmene forstyrrer nærværet. Derfor anbefaler vi, at familien har tidsrum, hvor skærmene er lagt væk. Det kan være en god idé at have en fast plads til familiens telefoner, hvor de er uden for syns- og rækkevidde.

Undgå at overvåge, hvor dit barn befinder sig, via lokaliseringstjenester

Nogle børn og unge oplever det som et tillidsbrud, når deres forældre overvåger, hvor de er. Tag altid udgangspunkt i tillid og spørg ind og lav aftaler frem for at kontrollere.

Sæt som udgangspunkt din telefon på lydløs, når du og barnet laver noget sammen

Lyde fra telefonen kan forstyrre nærværet, når man er i gang med noget sammen, fx at se en film, tale, gå en tur, lave mad.

Spørg barnet om lov, inden du tager eller deler billeder/videoer af det

Børn har ret til privatliv og ved at respektere det, er du en god rollemodel for barnet, når det selv tager og deler billeder/videoer af andre.

Vær en god digital rollemodel for dit barn

Ligesom på andre områder lærer barnet meget af din digitale adfærd. Så vi anbefaler, at du kaster et blik på dine egne digitale vaner og overvejer, hvilke du ønsker at give videre til barnet.