Tegning af fire børn foran en skærm

Skærmbrug for børn
6-9 år

Skærmguiden tager udgangspunkt i de skærmaktiviteter, som mange 6-9-årige børn har, og hvad der generelt er bedst for børn i denne aldersgruppe.

De fleste børn i denne aldersgruppe har ikke egen smartphone. Hvis dit barn har egen smartphone, kan du finde anbefalinger her.

Generelt om skærmbrug

Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen

Hvis du ikke selv deltager i den aktivitet, der foregår på skærmen, er det vigtigt, at du ved, hvad den går ud på, og at du er inden for rækkevidde, hvis barnet har behov for hjælp.

Lyt til og tal åbent med barnet om, hvad det oplever på skærmen

Det kan åbne op for mange tanker og spørgsmål at bruge digitale medier. Det kan være trygt for barnet tidligt at få en oplevelse af, at det har en voksen, som det kan tale med om oplevelser online.

Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug

Der er stor forskel på, om barnet bruger skærmen til passiv underholdning eller til aktiv leg. Når du beslutter dig for tidsgrænserne, er det vigtigt, at du tager hensyn til barnets interesser. Hvis barnets yndlingsserie varer 25 minutter, dur det ikke at sætte tidsgrænsen på 20 minutter.

Hjælp med at håndtere de tanker og følelser, som skærmbrug kan fremkalde

Der kan være mange følelser forbundet med det, der foregår på skærmen og også med de rammer, der bliver sat op for skærmbrug. Det er vigtigt, at du anerkender følelserne og hjælper barnet med at håndtere dem.

Børn skal ikke lades alene med svære følelser, når de er på skærm

Hvis der er noget, som er svært for barnet, fx konflikter i familien eller blandt kammerater, kan barnet have brug for hjælp til at løse konflikterne. Hvis barnet afledes med en skærm og ikke får delt sine tanker og følelser, kan barnet stå tilbage med en oplevelse af, at det ikke er muligt at dele sine følelser og få hjælp til det, der er svært.

Interessér dig for de forbilleder, børn møder online

Mange børn følger fx bestemte youtubere eller gamere, som de ser op til. Men ofte formidler disse personer også holdninger og værdier samt reklamerer for bestemte produkter.

Hold skærmfri tid under måltider

Det er vigtigt, at børn lærer at mærke deres krop, herunder sult og mæthed. Derudover er det fælles måltid en god måde at være sammen på.

Brug ikke skærme en time før sengetid

Skærmbrug kan både gøre det sværere for barnet at falde i søvn og gøre kvaliteten af søvnen ringere.

Børn i denne aldersgruppe bør ikke have profiler på sociale medier

Ingen sociale medier er lavet til børn på 6-9 år. Der er stor risiko for, at børn støder på ikke-alderssvarende og ubehageligt indhold, hvis de har en profil på et socialt medie.

video og film

Børn skal kun se alderssvarende indhold

Brug de vejledende aldersgrænser, men vurder også selv, om indholdet er passende for dit barn.

Hvis børn ser videoer på platforme, hvor de også har adgang til ikke-alderssvarende indhold, bør der være en voksen med

Hvis barnet ser videoer på en platform, som ikke kan indstilles til kun at vise aldersmærket indhold, kan barnet blive anbefalet videoer, der ikke er alderssvarende. På åbne platforme, hvor brugere selv kan lægge indhold ud, kan selv videoer, der ligner noget, man kender, være blandet med andet indhold.

Undgå passivt skærmbrug, der er styret af algoritmer

Det vil sige skærmbrug, der ikke har et naturligt ophold men fortsætter og er udvalgt på baggrund af algoritmer. Det kan fx være korte videoer, som fastholder barnet i skærmaktiviteten.

Slå autoplay fra, hvis platformen tillader det

Autoplay gør, at skærmaktiviteten aldrig stopper af sig selv. Det kan gøre det sværere for barnet at afslutte skærmbruget. Ved at slå autoplay fra, passer afslutningen til det, man ser, så barnet ikke afbrydes midt i en video. Det har desuden den fordel, at der er mindre risiko for konflikt, når du slukker.

Hjælp barnet med at stoppe skærmaktiviteten ved en naturlig afslutning, hvis autoplay er slået til

På nogle streamingtjenester kan man ikke slå autoplay fra. Her kan du hjælpe barnet med at få slukket på et godt tidspunkt, når et program eller en video er slut.

Spil på skærm

Undersøg indholdet i de spil, barnet spiller

Prøv spillet sammen med dit barn, så du ved, hvad det går ud på og kan vurdere, om det er et spil, der passer til barnet.

Spil (indimellem) sammen med dit barn

Det kan være sjovt at spille digitale spil sammen. Prøv at finde nogle spil, som både du og barnet kan lide, og som kan være en fælles aktivitet.

Børn i denne alder bør kun spille i lukkede grupper, hvor der ikke er mulighed for at blive kontaktet af fremmede

Ved kun at spille i lukkede grupper med mennesker, som du og barnet kender, er du med til at beskytte barnet mod ubehagelige oplevelser og grooming.

Tal med barnet om, hvordan man er en god ven i spillet, hvis det spiller med andre

Så snart barnet begynder at spille med andre, er det vigtigt at støtte barnet i at bidrage til gode, digitale fællesskaber, hvor man ikke mobber eller holder nogen udenfor.

Hjælp barnet med at udvælge spil

Det kan være en god anledning til at tale om, hvilke spil barnet interesserer sig for, hvorfor nogle spil kan påvirke ens humør, og hvad du som voksen synes, er gode spil for barnet at spille.

Inddrag dit barn i at lave aftaler om, hvor mange spil eller spilrunder, barnet må spille ad gangen

De fleste spil har naturlige ophold eller afslutninger. Hvis du kender til dem og taler med dit barn om dem, kan det hjælpe jer til at lave gode aftaler for, hvor længe barnet må spille.

Børn skal kun spille alderssvarende spil

Her skal du være opmærksom på, at aldersmærkninger ikke nødvendigvis er lavet ud fra børns behov. De er ofte baseret på lovgivning om dataindhentning og på spiludbyderens egen vurdering.

Børn i denne alder bør kun spille i et rum, hvor der er en voksen inden for rækkevidde

Selvom spil kan larme anbefaler vi ikke, at børn i denne aldersgruppe sidder alene og spiller. Det er vigtigt, at der er en voksen inden for rækkevidde, hvis barnet oplever noget ubehageligt i spillet.

Børn i denne alder skal ikke spille spil med mulighed for tilkøb

Det kan skabe frustrationer og konflikter, hvis det kræver betaling at opnå resultater eller komme videre i spillet.

Sæt dig ind i hvilke persondata, spillet henter og deler på dit barn

De fleste spil har standardindstillinger, der henter persondata på brugeren. Når du downloader et spil, vil du ofte blive spurgt, om spillet (appen) må dele persondata til og fra andre apps og websteder. Begræns i videst muligt omfang disse tilladelser.

Voksnes skærmbrug

Brug skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn

Du er et vigtigt forbillede for dit barn og har stor betydning for at give det et balanceret forhold til skærme. Derudover kan skærme forstyrre samværet. Sæt evt. telefonen på lydløs, så du ikke bliver forstyrret.

Fortæl dit barn, hvad du skal, hvis du bliver nødt til at kigge på skærmen – og når du er til stede igen

Når vi kigger på skærmen, forsvinder nærværet. Derfor er det vigtigt, at du fortæller barnet, hvorfor du er fraværende og genetablerer nærværet, når du er færdig med at se på skærmen.

Spørg barnet om lov, inden du tager billeder/videoer af det

Du kan allerede nu lægge fundamentet til gode vaner om billeder, videoer og deling. Hvis dit barn oplever, at dets ret til privatliv respekteres, bliver det også nemmere at hjælpe barnet med selv at respektere andres ret til det samme.

Spørg barnet om lov til at dele billeder/videoer af det, og del kun med personer, som barnet har en tæt relation til

Som forælder kan man have stor lyst til at dele billeder og videoer af sine børn, men hvis de deles offentligt, kan det få store konsekvenser for barnet senere i livet. Del derfor efter et forsigtighedsprincip og spørg altid om lov.

Vær opmærksom på, at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn

Lys og lyde fra skærmen kan forstyrre søvnen, så hvis du sover i samme rum som dit barn, anbefaler vi, at skærmen ligger i et andet rum.

Eksempler på skærmaktiviteter, du kan lave sammen med dit barn

  • Spil sammen
  • Søg informationer eller billeder, der uddyber barnets interesser
  • Se film og video sammen
  • Producer film (fx stopmotion)
  • Tag billeder
  • Foretag videoopkald med familiemedlemmer eller venner
  • Skriv sms’er sammen til familiemedlemmer og venner