Skærmguiden giver anbefalinger om skærmtid for børn i alle aldre

Skærmanbefalinger
Dagtilbud

Der er mange holdninger til skærme i dagtilbud. Men som fagpersoner mangler vi ofte konkrete bud på, hvordan en balanceret og etisk brug af digitale medier kan se ud.

Derfor prøver vi her at give en retning, som kan danne udgangspunkt for den nødvendige dialog om, hvilken rolle digitale medier skal spille hos jer.

Vuggestue og dagpleje

Vi anbefaler, at I inddrager forældre, personale og ledelse i at lave en skærmpolitik, hvor I forholder jer til brug af digitale billeder og skærme i hverdagen. Anbefalingerne her kan danne udgangspunkt for dialogen.

En skærm i rummet, som lyser op, får notifikationer og som de voksne benytter sig af, kan virke forstyrrende blandt børnene.

0-2-årige børn får ikke noget ud af at være på digitale medier. De har brug for at opleve med alle sanser. At se, smage, lytte, mærke og røre. Det kan skærmen ikke tilbyde.

Hyppig fotografering lærer børnene, at der hele tiden potentielt er et publikum. I øvrigt kan de ikke selv kontrollere, hvor billederne ender og med hvem, de bliver delt.

0-2-årige børn er for små til at forstå billeddeling og dets potentielle konsekvenser samt til at give samtykke. Det kan være sværere at kontrollere, hvad der sker med billederne og forhindre, at de blive misbrugt, hvis de deles med en stor gruppe mennesker på større platforme. Hvis I gerne vil dokumentere børnenes aktiviteter for forældrene, kan I fx tage billeder af det, I har lavet; malerier børnene har malet, biller, de har fundet, sandslotte de har bygget osv. og printe dem ud.

Hvis I vælger at dele billeder/videoer af børn på digitale platforme, bør I give klare retningslinjer for forældrene om ikke at dele videre.

Når I bruger billeder til at dokumentere hverdagsaktiviteter, så hav fokus på aktiviteten fremfor på det enkelte barn.

Børn har ret til at vide, hvornår der tages billeder af dem. Ved at sætte ord på handlingen allerede, når de er helt små, vænner I børnene til, at de trygt kan regne med, at der ikke tages billeder af dem, uden de ved det. I lægger på den måde grundlaget for en samtykkebaseret billedkultur.

Det kan gøre det lettere for børnene at fokusere på den fysiske bevægelse sammen, hvis der ikke er billeder/videoer på skærmen, som kan tage deres opmærksomhed.

Børnehave

Vi anbefaler, at I inddrager forældre, personale og ledelse i at lave en skærmpolitik, hvor I forholder jer til brug af digitale billeder og skærme i hverdagen. Anbefalingerne her kan danne udgangspunkt for dialogen.

En skærm i rummet, som lyser op, får notifikationer og som de voksne benytter sig af, kan virke forstyrrende blandt børnene.

Gør filmvisning til en aktivitet, der indeholder en social kontekst. Fx kan I lege biograf, hvor børnene kan lave billetter og filmplakater inden.

Hvis I bruger skærme i børnehaven, så brug dem til at lave pædagogiske aktiviteter. Det kan være børnene skal tage billeder af særlige tematikker, eller I kan fx lave stop-motion film eller musik. Sørg for at børnene er aktive brugere og producenter af børnekultur.

Hyppig fotografering lærer børnene, at der hele tiden potentielt er et publikum. I øvrigt kan de ikke selv kontrollere, hvor billederne ender og med hvem, de bliver delt.

Børnehavebørn er for små til at forstå billeddeling og dets potentielle konsekvenser samt til at give samtykke. Det kan være sværere at kontrollere, hvad der sker med billederne og forhindre, at de bliver misbrugt, hvis de deles med en stor gruppe mennesker på større platforme.
Hvis I gerne vil dokumentere børnenes aktiviteter for forældrene, kan I fx tage billeder af det, I har lavet; malerier børnene har malet, biller de har fundet, sandslotte de har bygget osv. og printe dem ud.

Hvis I vælger at dele billeder/videoer af børn på digitale platforme, skal I altid spørge børnene om lov og give klare retningslinjer for forældrene om ikke at dele videre.

Når I bruger billeder til at dokumentere hverdagsaktiviteter, så hav fokus på aktiviteten fremfor på det enkelte barn.

Børn har ret til at vide, hvornår der tages billeder af dem. Ved at sætte ord på handlingen allerede, når de er små, vænner I børnene til, at de trygt kan regne med, at der ikke tages billeder af dem, uden de ved det. I lægger på den måde grundlaget for en samtykkebaseret billedkultur.

Spil musik fra platforme uden billedside og uden reklamer

Det kan gøre det lettere for børnene at fokusere på den fysiske bevægelse sammen, hvis der ikke er billeder/videoer på skærmen, som kan tage deres opmærksomhed.