Digitalt Liv

Få gode råd til, hvordan du som forælder, kan hjælpe dit barn til digital trivsel.

Mobiler og sociale medier er kommet for at blive. Det betyder, at fællesskaberne på sociale apps og spil som Messenger, Snapchat, Instagram, Musically, Fortnite og mange flere er blevet mindst lige så vigtige for børn og unge som fællesskabet i idrætshallen.

Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde, at børn tidligt lærer om god stil og etik på nettet, så barnet kan trives og færdes trygt i den digitale verden.

Forebyg ulovlig billeddeling

5 gode råd til hvordan du som forælder kan tage snakken med dit barn.

Vær nysgerrig og involvér dig i dit barns digitale liv. Lov dit barn, at du ikke vil blive vred, hvis det kommer i problemer og søger din hjælp.

Tal åbent om både de digitale mediers positive sider og de udfordringer, der også forekommer. På den måde bliver det ikke et tabu for barnet at søge hjælp hos dig, hvis det har brug for din hjælp.

Tal med dit barn og tag for eksempel udgangspunkt i, en sag du har hørt om. Tag en generel snak i stedet for en moralprædiken. Spørg eksempelvis: “Har du hørt om den her sag? Hvad tænker du om det? Hvorfor tror du, det her kan ske? Kunne det ske for dig (hvorfor/hvorfor ikke)?” Tal med dit barn om mulige konsekvenser ved at dele billeder af sig selv med andre.

Sæt dig ind i lovgivningen og tag en dialog med dit barn om rettigheder og lovgivning. Gør dit barn opmærksom på, at det er ulovligt at dele billeder af andre, uden man har fået lov til det. Det er derfor vigtigt at spørge om lov, inden man deler billeder med andre.

Blufærdighedskrænkelse

§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke (godkendelse) til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno

§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år – eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år – hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og på børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Krænkelse af privatliv

§ 264d Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke (godkendelse) kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.
Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet stopper.

Se filmen Unfair sammen med dit barn. Filmen kan fungere som springbræt til en snak om emnet. Har dit barn oplevet noget lignende? Hvordan ville I håndtere situationen som familie?

På nettet

Sikker digital kurs

Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har mest erfaring med, hvordan man bedst omgås andre mennesker på en respektfuld måde. Disse erfaringer er vigtige at give videre til dit barn, som har mindst ligeså meget brug for et socialt kompas på nettet, som i den fysiske verden.

Læs mere
Oplæg for forældre

Dit Barns Digitale Liv

Et oplæg for forældre der sætter fokus på færden og trivsel i den digitale verden

Læs mere

Hjælp dit barn med gaming og gambling

Gaming og gambling er to forskellige ting, men for mange både børn og voksne flyder det sammen.
Få 5 gode råd som forælder til at hjælpe dit barn og se videoen om risikoen ved gaming og gambling.

 

Hør tre forældre fortælle om deres erfaringer

Forstå om dit barn gamer og hvad han/hun gamer, eller om barnet måske gambler. Spørg ind til spillet, hvilken rolle barnet spiller og hvad han/hun lærer. Børn under 18 år skal ikke spille pengespil.

Hvornår er det for meget? Fx er det vigtigt, at dit barn stadig passe sove-, spise- og skoletid, så lav rammer for computerspil, som I alle kan forstå.

De kan bruges til at omgås aldersbegrænsninger, fx til at oprette gamblingkonti. Lad vær med at gamble med dit barn.

Fx Family View på Steam som kan hjælpe dig til at sikre, hvad dit barn har adgang til. Tal om dine holdninger, fx hvorfor skins er OK, men at gambling og betting med dem ikke er.

I en klub/forening er der struktur, fællesskab og gode rammer. Du kan også få hjælp af træneren, som kan hjælpe dig til at forstå gaminguniverset endnu bedre.

Læs mere om gaming og gambling på gamingnotgambling.dk her kan du også læse om hvad du kan se efter hvis du er bekymret for dit barn.

Få vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Læs mere om dette samtykke i Børns Vilkårs privatlivspolitik