Du er her

Gode råd om ulovlig billeddeling

Har dit barn været udsat for ulovlig billeddeling, eller er du bekymret for, om dit barn har delt billeder ulovligt? Læs vores guide her:

5 gode råd: Hvis dit barn har delt billeder af andre

​1) Tag ansvar

Hjælp dit barn med at tage ansvar for at rydde op efter sig. Slet videoen/billedet fra samtlige telefoner, tablets, computere og sociale medier.

2) Stop spredningen

Hjælp dit barn med at skrive til dem, videoen/billederne er blevet delt med, at de skal slette det. Forklar, at billeddeling uden samtykke er ulovligt.

3) Støt offeret

Sørg for, at dit barn tager kontakt til den krænkede. Sørg for, at der bliver sagt undskyld og støt op om personen, hvis der skulle være behov for det.

4) Tal situationen igennem

Stil dig til rådighed, så dit barn kan fortælle om hændelsen og hvad der gik forud. Tal alle følelser igennem. Du må ikke være moraliserende. Dit barn kan også kontakte BørneTelefonen på 116 111.

5) Samarbejd med skolen

Så de kan hjælpe med hurtigst muligt at få dit barn i trivsel igen.

Ring evt. til ForældreTelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

5 gode råd​: Sådan hjælper du, hvis dit barn er udsat for ulovlig billeddeling

1) Bliv ikke vred

Hvis du oplever, at dit barn er i vanskeligheder, er det utrolig vigtigt ikke at blive vred eller sige: ”hvor var det dumt” eller ”hvorfor tænkte du dig ikke om” osv. LYT i stedet til, hvad dit barn fortæller, hjælp med at berolige og giv udtryk for, at du kan hjælpe.

2) Stop spredningen

Hvis situationen omkring billeddelingen skal meldes til politiet, skal du sikre beviserne ved at tage kopi (screenshot) af billederne på de forskellige medier, før du beder om at få dem slettet. Kontakt de medieplatforme, hvor billedet ligger. Du finder normalt en anmeldeformular ved at søge nederst på udbydernes hjemmesider.

3) Anmeld til politiet

Mød op, ring, eller send en e-mail, men gør det hurtigst muligt. Det kan være nødvendigt at få professionel hjælp, fx fra en advokat.

4) Tal om det

Tal med dit barn om tankerne, der følger med sådan en oplevelse. Det kan fylde meget – og i lang tid - så det er vigtigt, at barnet ikke føler sig alene. Husk at billeddeling uden samtykke ALDRIG er ofrets skyld.

5) Samarbejd med skolen

Så de kan hjælpe med hurtigst muligt at få dit barn i trivsel igen

 

Ring evt. til ForældreTelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

5 gode råd: Kom ind i kampen! Sådan kan du forebygge ulovlig billeddeling

Hvis man deler private billeder og videoer uden at personen på billederne og videoen har givet lov, er det en kriminel handling. Det kan være billeder og videoer med nøgenhed og andre intime situationer af mere eller mindre seksuel karakter. Deler man videoer og billeder af børn og unge under 15 år, kan man ligeledes blive sigtet for besiddelse og deling af børneporno.

Brugen af smartphones og sociale apps er en integreret del af det at være barn og ung i dag. Dette fællesskab er lige så vigtigt som fællesskabet i idrætshallen. Rigtig mange børn og unge bruger billeder og videodeling som en helt naturlig kommunikationsform i deres dagligdag. At sende små udsnit fra hverdagslivet til hinandens telefoner er en måde hvorpå børn og unge plejer relationer og fællesskaber.

Unge bekræfter også deres kæresterelationer gennem billeder. Imidlertid har børnene brug for at blive rustet til livet online af voksne omkring dem. Det er naturligt for børn og unge at eksperimentere med identitet og seksualitet, også via billeder og videoer, men det er vigtigt at vide hvad loven siger.

 

1) Vis interesse

Vær nysgerrig og involver dig i dit barns digitale liv online. Lov dit barn, at du ikke vil blive vred, hvis de kommer i problemer og søger din hjælp.
 

2) Tal åbent om både de digitale mediers positive sider og de udfordringer, der også forekommer. På den måde bliver det ikke et tabu for børnene at søge hjælp hos dig, hvis de har brug for det.
 

3) Tal med børnene om deres brug af billeddeling.

Tag fx udgangspunkt i en sag du har hørt om, og tag en generel snak i stedet for en moralprædiken. Spørg f.eks.: har du hørt om den her sag? hvad tænker du om det? hvorfor tror du det her kan ske? Kunne det ske for dig (hvorfor/hvorfor ikke)? Tal med dem om mulige konsekvenser ved at dele billeder af sig selv med andre.  
 

4) Sæt dig ind i lovgivningen

og hav en dialog med dit barn om rettigheder og lovgivning. Gør dit barn opmærksom på, at det er ulovligt at dele billeder uden man har fået lov til det, og at man derfor skal spørge om lov, inden man deler billeder med andre.
 

5) Se filmen Unfair sammen med dit barn, eller brug historien som Elisa fortæller, til en snak om emnet.

Blufærdighedskrænkelse
§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno
§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Krænkelse af privatliv
§ 264d Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.
Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet stopper.