ForældreRum: Skærmtid i dit lille barns nærvær

Den 5. september 2019 afholdte Børns Vilkår for første gang ForældreRum. Her satte vi fokus på, hvordan forældres skærmbrug kan påvirke deres lille barn.

80 forældre og ca. 70 babyer deltog i første og udsolgte udgave af ForældreRum. Alle for at blive klogere på, hvordan deres brug af fx smartphones kan have indflydelse på barnet og for at få gode råd til den optimale balance for dem og barnet. Babyer var velkomne, og derfor var salen indrettet særligt forældre- og småbørnsvenligt med puslepladser, legegulv, overvåget barnevognsparkering og meget mere – alt sammen for at de mange nybagte forældre kunne nyde spændende faglige input i samvær med deres børn.

På dagen fokuserede vi bl.a. på:

  • Hvordan værner vi om den gode kontakt med vores børn i en digital tid
  • Reflekteret brug af smartphones i barnets nærvær samt gode råd
  • Hvilke mulige konsekvenser øget skærmbrug kan have for barnet

Oplæggene tog udgangspunkt i den nyeste forskning på området, og der var inddragende øvelser samt videoklip undervejs.

Nederst på siden kan du se en kort film med uddrag fra dagen og gode råd fra eksperterne, og du kan også downloade de slides, som blev vist i forbindelse med de forskellige oplæg.

Program

9.30 Dørene åbnes. Der er kaffe på kanden

10.00 Velkommen v. Børnepsykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo

10.05 Den digitale opmærksomhedrøver v. digital uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, Mette Kim Bohnstedt

10.15 Hvad har det lille barn brug for? –  om det lille barns sociale og følelsesmæssige udvikling v. cand.psych. fra Københavns universitet, Anna Hoppe Mortensen og cand.psych. fra Københavns universitet, Elin Masrouri Binder

10.45 Pause med kaffe og croissanter

11.15 Forældre i en digital tid – om reflekteret skærmbrug v. cand.psych. fra Københavns universitet, Anna Hoppe Mortensen og cand.psych. fra Københavns universitet, Elin Masrouri Binder

11.50 Refleksions-workshop

12.25-12.30 Kort opsamling og tak for i dag v. Børnepsykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo

Adresse: Trekronergade 26, 2500 Valby.

Om oplægsholderne

Oplægsholderne på dagen var Elin Masrouri Binder og Anna Hoppe Mortensen, begge cand.psych. fra Københavns universitet. Sammen har de forsket i forældres skærmbrug og dens betydning for det lille barns socio-emotionelle udvikling. Forskningen blev lavet i samarbejde med Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet, der generelt arbejder for at styrke den sociale – og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og småbørns psykiske sundhed.

På baggrund af forskningen har de sammen afholdt flere foredrag for sundhedsfagligt personale, sundhedsplejersker, jordmødre mv. Udover forskning inden for det udviklingspsykologiske felt, har både Elin og Anna arbejdet med børn og familierådgivning. P.t. er Elin på barsel, mens Anna arbejder som behandlingsansvarlig psykolog på en dagbehandlingsskole for børn med ADHD og adfærdsforstyrrelsesproblematikker.

Højdepunkter fra dagen

Her kan du se eller gense uddrag fra ForældreRum

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Se filmen

Få gode råd om reflekteret skærmtid i dit lille barns nærvær

Se slides

Få nyt om Børns Vilkår

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.