Familiens digitale hverdag

Bliv klogere på, hvordan familiens digitale samvær og vaner kan hjælpe børn og unge til digital trivsel og dannelse i og uden for hjemmet.

Hvad er det, der er på spil, når time efter time tilbringes med hovedet i skærmen? Dét spørgsmål har mange forældre stillet sig selv. Hvis du ikke kan svare på det, er du havnet det rigtig sted.

Svaret på spørgsmålet er: Alting! Venskaber, sjov, læring, fællesskaber, frihed og alt derimellem. Men også udelukkelser, mobning, møder med fremmede og skjulte forretningsmekanismer er en del af den digitale virkelighed.

Derfor bør hele familien være godt klædt på til at forstå de dynamikker, der er på spil i det digitale liv.

Faste temaer i familiens digitale hverdag

Svært at tage hul på dialogen med dit barn?

Udforsk de 7 gode dialogvaner. Her får du hjælp til at starte dialogen med dit barn om deres oplevelser, når de er online.

Digital dannelse skal trænes. Lad derfor dialogen om dit barns digitale liv indgå naturligt ved middagsbordet. Mange forældre bekymrer sig over, at overskride deres børns grænser ved at spørge ind til sociale medier. Men faktisk savner mange børn og unge en oprigtig interesse fra deres forældre omkring de ting, der optager dem på fx YouTube, Snapchat eller Instagram.

Det kan du sige 

Spørg fx ind til, hvad dit barn bedst kan lide at lave på mobil eller iPad, om de har et favorit-medie og hvad, der gør det særligt interessant? Det er vigtigt at lægge ud med åbne spørgsmål, så dit barn ikke føler, at det er et forhør, eller at du er ude på at kontrollere.

Hvis du mødes af himmelvendte øjne… 

Prøv med: “Ja, jeg ved godt, at vi aldrig rigtig har talt om, hvad du laver på mobilen, men jeg kan se, at det optager dig, så jeg er blevet nysgerrig. Jeg vil gerne forstå sociale medier bedre, så vi kan tale sammen, om det du oplever.” Hvis de himmelvendte øjne fortsætter, så mist ikke håbet. Prøv igen og igen, så dit barn kan mærke, at du rent faktisk interesserer dig. Og sørg for altid at have tid til at gå i dialog med dit barn, når han eller hun er klar til at dele.

Sociale medier kan være sjove og nyttige, men de er samtidig udviklet af firmaer, som skal tjene penge. Gør det derfor til en vane sammen at reflektere over, hvordan sociale medier fungerer. Ved at stille spørgsmål og undre jer sammen lærer dit barn at forholde sig kritisk til sociale mediers hensigt og påvirkning af fx vores tid, humør og sociale relationer.

Det kan du sige 

Vær nysgerrig på sociale medier ved fx at tage et kig på indstillingerne sammen med dit barn. Overvej hvorfor nogle indstillinger er slået til og andre fra. Hvad ville være bedst for jer? Spørg ind til dit barns viden omkring sociale mediers forretningsmodel (den måde medierne tjener penge på ved at fastholde brugerens opmærksomhed og tid).

Hvis dit barn tror, at gratis betyder gratis… 

De mest populære sociale medier koster ikke penge, men vi betaler med vores adfærd og opmærksomhed; det vi klikker på, liker, skriver og søger på. Sociale medier bruger denne information til at hjælpe reklamevirksomheder med at sælge ting til os. Det er nu muligt at markedsføre direkte til børn og unge via sociale medier. Tag en snak med dit barn om markedsføring og de værdier, virksomheder forsøger at sælge, så dit barn lærer at forholde sig kritisk.

Det er ikke nok at tale om sociale medier. Som forælder er man nødt til at opnå en større forståelse af sit barns interesser ved, at engagere sig i indholdet på de sociale medier. Det behøver ikke at være dagligt, men gerne flere gange om måneden, når det giver mening. Denne vane danner grundlag for en god daglig dialog og giver indsigt til at sætte meningsfulde rammer for dit barns brug af sociale medier.

Det kan du sige

Børn og unge vil gerne dele ud af deres interesse for og erfaring med sociale medier, og du kan fx spørge, om I ikke skal udforske populære memes eller influencers eller lave kreative snaps sammen. Anerkend at du ikke er eksperten og hør om ikke dit barn vil lære dig et par tricks på Instagram eller Snapchat eller vise deres favorit-influencer(s) frem.

Hvis dit barn afviser din interesse… 

Måske dit barn helst vil have sine sociale medier for sig selv. Så kan du selv undersøge sagen for bedre at forstå dit barns verden. Du kan fx læse de forskellige guides hér på siden, downloade og udforske de apps, dit barn bruger eller finde videoer på YouTube, der forklarer, hvordan de virker. Følg løbende med i hvad der rører sig i nyhederne omkring sociale medier, så du kan stille dit barn vedkommende spørgsmål.

Du er rollemodel og forbillede for dit barn, og du har ansvaret for at sætte grænser. Mange børn og unge er faktisk positive overfor regler eller aftaler, fordi det skaber tryghed og udviser interesse. En god rammesætning kræver, at du sætter dig ind i dit barns brug af digitale medier og går i dialog med dit barn.

Det kan du sige

Fortæl dit barn at det er vigtigt med aftaler for jeres brug af digitale medier og iddrag dit barn i udformningen af aftalerne. Det er vigtigt, at aftalerne giver mening og at du forklarer HVORFOR, du lægger op til netop de aftaler, du gør. Fx kan måltider være mobilfrie, så der er tid til nærvær og samtale med familien, ligesom mobilen kan holdes ude af værelset ved sengetid, så det blå skær fra mobilen ikke gør det sværere at falde i søvn. I kan også overveje mediefri zoner i hjemmet, en “parkeringskurv” til mobilerne samt fælles alternative aktiviteter, når mobilen er parkeret.

Hvis du selv har svært ved at overholde aftalerne… 

Mange børn og unge undrer sig over forældres dobbeltmoral ift. de aftaler, der indgås i familien og er derfor ikke motiverede til at overholde dem selv. “Vi må ikke bruge vores telefoner, når vi spiser sammen, men min mor skal altid liiige færdiggøre noget arbejde eller tjekke sin Instagram”. Som rollemodel for dit barn er det afgørende, at du går forrest og selv udlever jeres aftaler.

Sociale medier skaber nye vilkår for identitetsskabelse og (selv)iscenesættelse. Børn og unge er særligt sårbare overfor en online-kultur, hvor billeddeling og “like”-knapper opmuntrer til at sammenligne sig selv med andre og deres ufejlbare iscenesættelse. Faren er, at likes på sociale medier får afgørende betydning for hvad børn og unge synes om sig selv – og hinanden. Vær derfor opmærksom på dit barns humør, og hjælp dit barn med at føle sig værdsat, uanset antal likes og “perfekte” billeder på Instagram.

Det kan du sige 

Spørg dit barn hvad likes betyder for ham/hende? Hvordan påvirkes dit barns humør når han/hun ikke får “nok” likes eller hvis vennerne ikke svarer hurtigt nok? Undlad at negligere barnets følelser og anerkend, at det kan have enorm betydning for dit barn at få likes og kommentarer. Hjælp dit barn til at forstå sociale mediers påvirkning og det usunde kapløb om at se perfekt ud.

Hvis det er svært at trænge igennem… 

Det kan være svært at være den eneste, der ikke går op i likes, eller ikke konstant deler billeder på sociale medier. Tal derfor også med de andre forældre i klassen om, hvordan man skaber en god kultur i fællesskabet – også online. Kan selviscenesættelse tages op i klassen? Vær også opmærksom på din egen iscenesættelse på sociale medier – hvad ser dit barn på dine sociale profiler? Har I kun været på ferie, hvis det er dokumenteret på sociale medier? Tal fx om hvad der deles, hvornår det har værdi at dele noget og med hvem. Og lær dit barn, at man gerne må sige nej til at få taget og delt billeder – også derhjemme.

Sociale medier er netop sociale og deres omfang og indflydelse rækker ud over hjemmets fire vægge. Fx opstår mobning på sociale medier typisk blandt børn i klasser, som i forvejen har et utrygt fællesskab. Som forælder har du mulighed for at give input til kulturen omkring digitale fællesskaber, og hvilke sociale medier dit barn skal være en del af. Gør det til en vane at spørge ind til fællesskabet i klassen og at sætte sociale medier på dagsordenen til forældremøderne i dit barns klasse.

Det kan du sige 

Tag klassebilledet frem og lad det være udgangspunkt for en samtale om sociale medier. Hvilke sociale medier er klassekammeraterne på? Hvem er med i Snapchatgruppen? Hvornår er det okay at have mindre grupper, hvor kun nogle fra klassen er med? Er der nogen, der slet ikke er på sociale medier? Hvordan inviteres de med i fællesskabet?

Hvis forældrene i klassen er virkelig uenige… 

Målet i forældregruppen er ikke så meget enighed, men derimod en fælles forståelse for børnenes brug af sociale medier og de strukturer, der påvirker både dem og deres fællesskaber. Selvom I er uenige om de digitale rammer, er det vigtigt, at I sammen bakker op om et stærkt klassefællesskab, hvor alle føler sig trygge. Derved mindskes risikoen for, at der foregår udstilling og mobning i den digitale arena.

“Hvis jeg fortæller om noget dårligt på Facebook, griber min mor telefonen og ringer rundt.” Børn har brug for at dele deres tanker, bekymringer og følelser, uden at der nødvendigvis skal handles med det samme – også selvom det kan være svært at lægge øre til som forælder. Forældres hang til at løse alting afskrækker mange børn fra at dele. Undgå derfor at blive vred og inddrag dit barn i at løse eventuelle problemer.

Det kan du sige

Sig til dit barn, at du gerne vil lytte uden at afbryde eller komme med gode råd – bare lytte. Stil herefter åbne spørgsmål, som kan skabe refleksion hos barnet: ”Vil det du har oplevet/gjort få konsekvenser for andre?” “Er der andre i vennekredsen, du tænker, skal have besked?” Spørg også om barnet vil have din hjælp: “Tænker du, at du har brug for min hjælp til at løse det?” Hvis ja, er det vigtigt at du begrunder dit løsningsforslag og inddrager barnet i dine overvejelser.

Hvis dit barn er helt uenig i dit løsningsforslag… 

Gennemgå alternative scenarier sammen. På den måde lærer dit barn at løse konflikter. Måske I sammen finder en bedre fremgangsmåde, eller måske dit barn opdager, at det oprindelige forslag ikke var så slemt endda.

Du skal altid forsikre dit barn om, at du naturligvis bevarer roen, når du fx tager en snak med “Martins” forældre, klasselæreren, eller hvem der ellers skal tales med.

Videoer om børns brug af sociale medier

Youtube

Facebook

Instagram

Snapchat

TikTok

Når dit barn er på sociale medier

Når børn starter med at bruge sociale medier, er det en god idé at gøre det sammen. Det er et nyt univers, som de skal lære at kende, og det kan være godt at udforske det sammen og tale om det undervejs.

Sid sammen, opret en profil og tal om, hvilke privatindstillinger der skal vælges og hvorfor. Se sammen på det indhold, som platformen tilbyder og tal om, hvem der er afsender på det, og hvordan man kan kommentere på det.

Mange voksne tror, de kender de forskellige platforme, fordi de selv bruger dem. Men de algoritmer, som styrer hvilket indhold, du præsenteres for, resulterer i, at den samme platform kan se meget forskellig ud hos forskellige medlemmer af familien.

Prøv at sæt jer sammen og vis hinanden, hvilke opslag og reklamer der vises i jeres news feed på de platforme, I bruger. I kan også prøve at søge på det samme ord eller hashtag og se hvor forskellige forslag, I får.

De fleste forældre er venner med deres børn på sociale medier. Det kan være en god måde at følge barnets digitale liv.

Hvis dit barn deler noget, som du undrer dig over, kan du spørge ind til det. Prøv at bevare et åbent sind over for, hvorfor dit barn synes, det er interessant indhold at dele, også selvom du er uenig eller ikke forstår det.

Læg op til at dialogen er åben begge veje, så børnene i familien også kan stille spørgsmål til det, de voksne deler på sociale medier.

Det er i sidste ende de voksne, der beslutter, hvilke platforme børn bruger. Men det er vigtigt at lytte til børnene og anerkende deres frustration, hvis de fx ikke må være på en platform, som alle andre i klassen bruger.

Det er de voksnes ansvar at sikre at alle børn er en del af fællesskabet uanset hvilke digitale platforme, de er på.“Familens Digitale Hverdag”
er udviklet med støtte fra YouSee