Rådgivning til skilsmisseramte familier

Børns Vilkår tilbyder rådgivning til jer forældre, som venter på behandling i Familieretshuset. Baggrunden er, at ventetiden i Familieretshuset kan være svær, kan presse jer som familie yderligere og dermed jeres rolle som forældre. Målet er, at I gennem rådgivning kan få hjælp til at løse disse konflikter, og således indirekte hjælpe jeres børn.

Rådgivningen er gratis for jer som forældre og er finansieret af midler fra finansloven.

Vi tilbyder et telefonisk rådgivningsforløb over tre samtaler, hvor I begge er på linjen samtidig. Gennem telefonisk fællessamtale med jer forældre, vil vi hjælpe jer til sammen at finde løsninger ift. jeres barn eller børn. Børns Vilkår kan ikke træffe afgørelser, men alene tilbyde rådgivning.

Første samtale kan være op til 1,5 time, mens de 2 efterfølgende samtaler kan vare op til en 1 time.

Vis mere +

Samtalerne vil ikke være anonyme. Børns Vilkår skriver ikke journal på samtalerne, men I vil som forældre skulle oplyse jeres navn, telefonnummer etc. Forudsætningen for at få rådgivningstilbuddet er, at I oplyser sagsnummeret, som I har modtaget i forbindelse med ansøgningen i Familieretshuset, samt dato for jeres sags behandling i Familieretshuset. Når forældre ansøger om hjælp i Familieretshuset, får de inden for 10 dage en indkaldelse, hvor disse oplysninger fremgår.

I kan ringe og booke en tid på 36 180 140 (mandag – torsdag 11.00 – 15.00).

Booking kan også foretages pr. mail herunder.